Keisis atlyginimų apskaičiavimo tvarka

 Keisis atlyginimų apskaičiavimo tvarka

LR Seimas priėmė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, kuriuo nustatomi biudžetinių įstaigų vadovų ir kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai. Šis įstatymas pakeis dar 1993 metais priimtą įstatymą, numačiusį darbo apmokėjimo tvarką.

Keičiasi sąlygos

Iki šiol darbo užmokestį sudarė pareiginė alga, priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, premijos.

Pagal parengtą naują tvarkos aprašą nustatoma darbo apmokėjimo sistema: pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir sąlygos, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo tvarka ir sąlygos.

Biudžetinių staigų vadovų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Tvarkos apraše nustatytus kriterijus, atsižvelgiant į įstaigos grupę, kuri nustatoma pagal pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių, ir vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams.

Pareiginės algos kintamoji dalis priklausys nuo praėjusiais metais pasiektų rezultatų, vertinamų pagal darbuotojui iš anksto nustatytas metines užduotis.

Premijų išmokėjimas sukėlė diskusiją

Tiesa, premijų ir priemokų išmokėjimo sąlygos nebuvo iki galo aiškios kai kuriems Tarybos nariams.

Punktas, numatantis, kad įstaigų vadovams gali būti mokamos iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemokos už papildomą darbo krūvį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sukėlė diskusiją – esą kaip nustatytų darbo funkcijų atlikimas gali būti laikomas papildomu darbu?

„Jeigu atsiranda tokia veikla, kuri įprastą veiklą sutrikdo, nors ji ir atitinka darbuotojo funkcijas, darbuotojas turi teisę prašyti priemokos. Pavyzdžiui, priėmus įstatymą dėl valiutų keitimo, buhalteris atlieka savo pareigybines funkcijas, tačiau dėl įstatymo pakeitimo jam atsiranda papildomas darbo krūvis“, – komentavo savivaldybės Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Dalius Ramonas.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video