Savivaldybės valdininkų darbą kontroliuos patys valdininkai

 Savivaldybės valdininkų darbą kontroliuos patys valdininkai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija sugalvojo naują savo darbo kontrolės viziją – kontroliuoja patys save. Pirmiausia ši strategija buvo pritaikyta subūrus darbo grupę, kuri tyrė Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) darbą. Darbo grupėje dalyvavo administracijos direktorius ir pavaduotojas, kurie tiesiogiai atsakingi už VTAS veiklą ir darbo organizavimą. Kitaip sakant – ištyrė, kaip jiems pavaldus skyrius dirbo, ir nustatė, kad dirbo blogai.

Šiai taktikai pasiteisinus ir gana lengvai radus atpirkimo ožį, buvo nuspręsta ją taikyti ir plačiau – Kontrolės komitete.

Praktika nedažna

Iki šiol Kontrolės komitetas buvo gausesnis ir narių sudėtis nekėlė niekam klausimų. O dabar komitete darbuojasi keturi žmonės, tarp kurių yra ne taip jau seniai etatą gavusi vicemerė Olga Urbonienė.

Panaši praktika yra kai kuriose kitose Lietuvos savivaldybėse – pavyzdžiui, viena iš Kauno mero pavaduotojų taip pat yra Kontrolės komiteto narė. Tiesa, Kontrolės komitetas ten nepalyginamai gausesnis. Tuo tarpu Utenos rajono savivaldybėje situacija yra panaši, kaip Kėdainiuose – mero pavaduotojas taip pat yra vienas Kontrolės komiteto narių. Tačiau dauguma savivaldybių visgi nerizikuoja, ir į Kontrolės komitetą aukščiausių rajono galvų netraukia.

Būti nederėtų

Tačiau nepaisant to, kad teisiškai mero pavaduotojas ar vicemeras gali būti Kontrolės komiteto narys, visgi tokia sudėtis ne vienam Tarybos nariui sukėlė nuostabą.Kontrolės komiteto pirmininkas Dangiras Kačinskas abejoja, ar vicemerė Olga Urbonienė gali būti šio komiteto nare./ G. Minelgaitės nuotr.

„Juristas pasakė, kad tokia sudėtis – pagal įstatymus. Tačiau mano asmenine nuomone, vicemerė gal ir neturėtų būti komiteto narė. Pagal įstatymus rajono meras negali būti Kontrolės komiteto nariu. Logiškai mąstant, kai meras atostogauja ar serga, jo pareigas užima vicemerė. Taigi manau, kad visgi O. Urbonienė neturėtų būti komiteto sudėtyje.

Komitete anksčiau būdavo daugiau narių. Tačiau pagal savo darbinę patirtį manau, kad darbo rezultatai priklauso ne nuo žmonių kiekio, o nuo to, kaip yra dirbama“, – komentavo Komiteto pirmininkas Dangiras Kačinskas.

Tik vienas opozicionierius

Ankstesnio Kontrolės komiteto pirmininkė Nijolė Naujokienė taip pat suabejojo tokia narių sudėtimi. Be kita ko, ji atkreipė dėmesį, kad tik komiteto pirmininkas yra iš opozicijos, o kiti komiteto nariai priklauso valdantiesiems.

„Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės komitetą sudaro 4 rajono Tarybos nariai. Kontrolės komitetą nuo kitų komitetų pirmiausia skiria jo veikla. Šiam komitetui nėra teikiami svarstyti rajono Tarybos sprendimų projektai. Kontrolės komitetas turi vykdyti nuolatinę veiklą pagal kasmet parengtą ir savivaldybės Tarybos patvirtintą komiteto veiklos programą ir kiekvienų metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaityti Tarybai.Tarybos narė Nijolė Naujokienė akcentavo, kad suformuota tokia kontrolės komiteto sudėtis, kuri patogi valdančiajai daugumai, bet ne visuomenės interesų gynimui./ G. Minelgaitės nuotr.

Šiandien manau, kad dėl tinkamo teisinio reglamentavimo nebuvimo suformuojama tokia komiteto sudėtis, kuri yra patogi valdančiajai daugumai, bet ne visuomenės interesų gynimui. Komitetas tampa savotiškai ribotai veiksnus.

Kiekvienas juk suprantame, kad niekas neinicijuos valdantiesiems, kurių atstovai sudaro komiteto daugumą, nepatogių tyrimų. O juk komitetas turėtų būti savotišku oponuojančiu garantu, kurio veiklai neturėtų įtakos nei administracijos darbuotojų, nei vadovų institucijos. O pas mus kol kas, panašu, taip nėra. Ir tada gali formuotis administracijos, vadovų teisių ir atsakomybės disbalansas.

Nors Kontrolės komiteto pirmininkas, kaip ir priklauso, yra iš opozicinės frakcijos, kiti nariai priklauso valdančiajai daugumai. Akivaizdu, jog tokia komiteto sudėtis nėra palanki ir skatinanti aktyviai bei teisingai oponuojančiai jo veiklai“, – kalbėjo N. Naujokienė.

Taip pat ji pastebėjo, kad vicemerė, atsakinga už finansinių klausimų kuravimą savivaldybėje, priklauso komitetui, kuris kontroliuoja, kaip savivaldybė naudoja finansinius resursus.

Tokia situacija iš esmės yra nonsensas, mat akivaizdu, kad savivaldybės klerkai nori kontroliuoti patys save. O tokiu atveju kontrolė netenka jokios prasmės.

Aiškinti nemato reikalo

Sunku būtų patikėti, kad būgštavimai dėl kontrolės komiteto sudėties nebūtų pasiekę ir vicemerės O. Urbonienės, tačiau panašu, kad ji nusprendė apsistatyti įstatyminės bazės sienomis.

[quote author=“Aut. past.“]Iki šiol Kontrolės komitetas buvo gausesnis ir narių sudėtis nekėlė niekam klausimų. O dabar komitete darbuojasi keturi žmonės, tarp kurių yra ne taip jau seniai etatą gavusi vicemerė Olga Urbonienė.[/quote]

„Komitetas sudarytas griežtai laikantis įstatyme nustatyto proporcingo atstovavimo principo – į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės Tarybos narių frakcijų ir savivaldybės Tarybos narių grupės deleguotų atstovų skaičius. Taip užtikrinama nuomonių įvairovė. Kontrolės komitetui vadovauti patikėta opozicijos atstovui“, – teigiama O. Urbonienės atsakyme.

Tiesa, į klausimą, ar jai pačiai neatrodo, kad komitete ji kontroliuos pati save, vicemerė atsakyti nesiteikė.

Ką veiks kontrolės komitetas?

Be kita ko, kiekviename mieste skiriasi ir Kontrolės komiteto veikla. Vienur ji aptakesnė, kitur – smulkesnė, tačiau iš esmės Kontrolės komiteto pareigos yra visur labai panašios.

Kėdainių kontrolės komitetas yra numatęs savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitų ir rekomendacijų įgyvendinimo svarstymą, kontrolės ir audito tarnybai 2017 metams skirtų asignavimų įvertinimą, investicijų programos vykdymo kontrolę, kelių programos vykdymo kontrolę, kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano projekto svarstymą, fizinių ir juridinių asmenų skundų tyrimą ir atsakymų svarstymą, kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos plano apžvalgą ir rekomendacijų stebėsenos ataskaitos svarstymą bei paties komiteto 2017 metų ataskaitos svarstymą.

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Rekomenduojami video