Savivaldybėje lankėsi arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas

 Savivaldybėje lankėsi arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas

Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis priėmė pirmą kartą savivaldybėje apsilankiusį Kauno arkivyskupijos arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą, kurį lydėjo Šv. Jurgio parapijos klebonas kunigas Artūras Stanevičius./Jorūnės Liutkienės nuotr.

Jorūnė Liutkienė

Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis priėmė pirmą kartą savivaldybėje apsilankiusį Kauno arkivyskupijos arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą. Diskusija su bažnyčios hierarchu krypo ne tik apie viešnagės tikslą – įsigilinti į Šv. Jurgio parapijos reikalus atvykus į vietą, bet ir apie didesnius projektus, kuriems riekia visų dėmesio. Kartu su metropolitu savivaldybėje lankėsi ir Šv. Jurgio parapijos klebonas kunigas Artūras Stanevičius.

Skirta nemaža suma

Arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas įvertino savivaldybės skiriamą paramą bažnyčių reikalams. Konkrečiai šiais metais skirta didelė suma – 10 000 eurų, Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčios bokštų remontui iš Kėdainių rajono savivaldybės bažnyčių rėmimo programos 2021 metų biudžeto.

Šiam projektui dar 50 000 eurų yra skirta iš Kultūros infrastruktūros centro, kuris administruoja valstybės lėšas, 1 000 eurų prisidės ir pati bažnyčia.

Pernai iš Kėdainių rajono savivaldybės bažnyčių rėmimo programos biudžeto buvo skirta 3 000 eurų Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčios bokštų remonto projektui parengti. Šiemet jau prasidės ir darbai.

Abu bažnyčios bokštai nuo mūro zonos į viršų bus restauruojami, tvarkomas tinkas ir apskardinimai, jie bus perdažyti. 

Aptarė įvairius klausimus

Kauno arkivyskupijos arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas ne vieną turtingos ir dėkingos Kėdainių rajono žydų istorijos ir kultūros paveldo objektą bei rajone esančią Jokūbo kelio atkarpą mato kaip ilgesnio turistinio apsilankymo rajone tikslą.

Tam ypatingai pasitarnautų ir istorinis Dotnuvos vienuolynas, kurio bokštus ir planuojama renovuoti.

Pasak K. Kėvalo sutvarkytos vietos tampa didesniais traukos taškais. Metropolitas teiravosi ir apie platesnes vienuolyno pritaikymo perspektyvas religiniam turizmui, užsiėmimas, edukacijoms.

Taip pat Kauno arkivyskupijos arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas paprašė padėti klebonui įvertinti Šv. Jurgio bažnyčios langų būklę kartu su savivaldybės specialistais.

Aptarta ir vargonų restauravimo Šv. Jurgio bažnyčioje galimybė, nes pernai buvo skirta 2 500 eurų jų restauravimo projektui parengti.

Paskirstė 20 tūkst.

Iš viso šiais metais iš Bažnyčių rėmimo programos buvo paskirstyta 20 000 eurų. Lėšos, kaip minėta, teko Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčios bokštų remonto prisidėjimui, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos bažnyčios šoninių altorių restauracijos projektui parengti, Josvainių Visų Šventųjų parapijos bažnyčios bokšto ir kryžiaus sutvarkymo darbams bei Šėtos Švenčiausios trejybės parapijos bažnyčios elektros instaliacijos ir žaibosaugos darbams.

Pernai iš Bažnyčių rėmimo programos buvo paskirstyta 30 000 eurų. Didžioji dalis lėšų 17 500 eurų buvo skirta Apytalaukio šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčiai remontuoti.

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video