Skelbiami laikraščio „Rinkos aikštė“ konkurso prizų laimėtojai

 Skelbiami laikraščio „Rinkos aikštė“ konkurso prizų laimėtojai

Jau 21-erius metus leidžiamas laikraštis „Rinkos aikštė“ ne tik supažindina kraštiečius su aktualiausiomis naujienomis, bet ir džiugina savo skaitytojus staigmenomis. Siekiant didesnio laikraščio „Rinkos aikštė“ prenumeratorių, skaitytojų ir reklamos užsakovų skaičiaus bei augančio laikraščio tiražo, praėjusių metų pabaigoje buvo paskelbtas konkursas „Prenumerata 2016“.

Šio konkurso metu loterijos būdu išrinkome 40 laikraščio „Rinkos aikštė“ įsteigtų prizų laimėtojų, užsiprenumeravusių laikraštį visiems 2016-iesiems metams, ir 40 laimėtojų, užsiprenumeravusių laikraštį 2016-ųjų pirmajam pusmečiui.
Taip pat 15 prenumeratorių, užsiprenumeravusių laikraštį visiems 2016-iesiems metams, laimėjo verslo vakarienę su laikraščio „Rinkos aikštė“ kolektyvu.
Verslo vakarienės laimėtojai bus laukiami kavinėje „Nu blyn“ kovo 1-ąją 16 val.
Visus laimėtojus prizų atsiimti į redakciją, esančią J. Basanavičiaus g. 95, kviečiame vasario 29–kovo 4 dienomis, nuo 8 iki 16 val.

Loterijos būdu atrinkti prizų laimėtojai, užsiprenumeravę laikraštį „Rinkos aikštė“ visiems 2016 m.
1. Babenskienė Regina, Kanapinsko g., Kėdainiai
2. Bajorūnienė Regina, Rūtų g., Kėdainiai
3. Barštėnas Juozapas, Rožių g., Aristava
4. Beitnorienė Ona, J. Basanavičiaus g., Kėdainiai
5. Bulotienė Lina, J. Basanavičiaus g., Kėdainiai
6. Dirsienė Vanda, Pašėtės k., Šėtos sen.
7. Dzikienė Dalia, Vilties g., Kėdainiai
8. Dzikienė Janina, Vienybės g., Josvainiai
9. Gineika Jonas, Paaluonio k., Pernarava
10. Grigonis A., Nevėžio g., Labūnava
11. Gasiūnienė Irena, Rūtų g., Kėdainiai
12. Jurevičius Vytautas, Chemikų g., Kėdainiai
13. Juršienė Alvina, Vyt. Koncevičiaus g., Pelėdnagiai
14. Kamarauskas Aleksandras, Sodų g., Josvainių sen.
15. Kaminskaitė Z., Siponių k., Akademija
16. Kavaliauskienė Raisa, J. Basanavičiaus g., Kėdainiai
17. Kazlienė Kristė, Chemikų g., Kėdainiai
18. Kučiukienė Emilija, Chemikų g., Kėdainiai
19. Lelevičienė Emilija, J. Basanavičiaus g., Kėdainiai
20. Mankauskienė Stasė, J. Basanavičiaus g., Kėdainiai
21. Marozienė Elena, P. Lukšio g., Kėdainiai
22. Milkintienė A., Okainių k., Druskavos sen.
23. Navickas Antanas, Labūnavos g., Josvainiai
24. Nekrošienė N., Apytalaukio k.
25. Norkus Gediminas, Vyt. Koncevičiaus g., Pelėdnagiai
26. Pilsudskienė Sofija, Chemikų g., Kėdainiai
27. Petrauskas Povilas, Pušyno g., Surviliškis
28. Raila Vytautas, Kunionių k., Josvainiai
29. Račytė Stefa, A. Kanapinsko g., Kėdainiai
30. Rimkienė Joana, Antežerių k., Krakės
31. Ročienė Antanina, Chemikų g., Kėdainiai
32. Ružauskas Darius, J. Basanavičiaus g., Kėdainiai
33. Samoškienė Aniceta, A. Kanapinsko g., Kėdainiai
34. Skibiniauskas Antanas, J. Basanavičiaus g., Kėdainiai
35. Supronienė A., Tiskūnų k., Kėdainių r.
36. Šimkutė Aleksandra, Vainikų k., Josvainiai
37. Šeinauskas V., Ąžuolų g., Šalčmirių k., Akademija
38. Šulcienė E., Strazdelio g., Kėdainiai
39. Verikas Jonas, Lauko g., Kėdainiai
40. Žebrauskienė Elena, Gojaus g., Josvainiai

Loterijos būdu atrinkti prizų laimėtojai, užsiprenumeravę laikraštį „Rinkos aikštė“ 2016 m. pirmajam pusmečiui:
1. Bandžiuvienė Z., Naujoji g., Krakės
2. Baziliauskienė Marija, J. Basanavičiaus g., Kėdainiai
3. Buvarskis J., Vainikų k., Josvainiai
4. Čekauskienė A., Aristavos k., Kėdainių r.
5. Čekinas Aleksandras, Paliepių k., Josvainiai
6. Dučak I., Pašilių k., Pelėdnagiai
7. Daugvilienė Bronislava, Bakainių k., Kalno g., Surviliškis
8. Domkūnienė A., Mantviliškio k.
9. Gedeika Antanas, Smilgos g., Kėdainiai
10. Grincienė Elena, Žemaitės g., Kėdainiai
11. Gudaitienė E., Aristava
12. Jakaitienė Jadvyga, Vytauto g., Josvainiai
13. Jankevičienė Janina, Biliūno g., Kėdainiai
14. Juodis Stasys, Meironiškių k., Krakės
15. Kabečius Alfonsas, Būdų k., Lančiūnava
16. Kacevičienė Bronė, J. Basanavičiaus g., Kėdainiai
17. Kranauskienė Irena, Pagiriai, Ramioji g., Šėta
18. Kiaunė Povilas, Rožių g., Aristava
19. Marcinkevičienė Genė, Vytauto g., Josvainiai
20. Mataitis Henrikas, Rasos g., Kėdainiai
21. Matuolienė Janina, Sporto takas
22. Mikalauskienė J., Serbinų g., Kėdainiai
23. Misiurevičius Česlovas, Rasos g., Kėdainiai
24. Nekrašienė Felicija, Vilniaus g., Kėdainiai
25. Norkus Arvydas, Jakšių k., Pernarava
26. Radzevičiūtė O., Mantviliškio k., Kėdainių r.
27. Radžiūnas A., Mantviliškio k., Akademija
28. Rainienė Natalija, Labūnavos g., Josvainiai
29. Rautienė Genovaitė, A. Kanapinsko g., Kėdainiai
30. Rekštienė J., Vainotiškių k., Akademija
31. Riškienė Regina, Tilto g., Dotnuva
32. Saldienė Regina, Radvilų g., Kėdainiai
33. Sakavičienė J., Pauslajo k., Truskava
34. Sirtautienė Ona, Vikaičių k., Gudžiūnai
35. Šaravienė Albina, Chemikų g., Kėdainiai
36. Taujanskienė Ona, Žemaitės g., Kėdainiai
37. Tautkienė Aldona, Ukmergės g., Šėta
38. Trudoruda Dangutė, Rasos g., Kėdainiai
39. Žilinskas Henrikas, Kunionių k., Kėdainių r.
40. Žemaitis Valdas, Juodkaimių k., Josvainiai

Loterijos būdu atrinkti laimėtojai, užsiprenumeravę laikraštį visiems 2016-iesiems metams kviečiami vakarienei su „Rinkos aikštės“ kolektyvu.
1. Batūrienė Vanda, Dotnuva
2. Bagdžiūnienė Valentina, A. Kanapinsko g., Kėdainiai
3. Bičkienė Zofija, Biliūno g., Kėdainiai
4. Česnulevičius Vytautas, J. Basanavičiaus g., Kėdainiai
5. Čiulkevičienė Lolita, Saulėtekio g., Kėdainiai
6. Galinis Adolfas, Liepų al., Lančiūnavos k.
7. Gaučienė N., Meironiškių k., Kėdainių r.
8. Griškevičienė Danutė, Eglių g., Kėdainiai
9. Gudaitienė D., Stoties g., Akademija
10. Jasiūnienė Elvyra, Urnėžių k., Dotnuva
11. Kriaučiūnienė Genutė, Meironiškių k., Krakės
12. Kuisienė Stasė, J. Basanavičiaus g., Kėdainiai
13. Palubeckas Antanas, Kranto g., Josvainiai
14. Steponavičienė A., Bučiūnų g., Labūnava
15. Vilčinskienė Violeta, Gegučių g., Kėdainiai

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video