Rinks Jaunimo reikalų tarybą

 Rinks Jaunimo reikalų tarybą

Vaiko teisių gynėjai sako, kad dažnai su įprastomis socialinėmis normomis prasilenkiantis paauglių elgesys gali būti sudedamoji brendimo dalis, daugelis jaunuolių jį savaime išauga./ Piqsels.com nuotr.

Kėdainių rajono savivaldybė skelbia jaunimo atstovų į rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (SJRT) rinkimus, kurių metu bus išrinkti net 5 nauji nariai!

Jeigu Tu esi aktyvus, iniciatyvus, energingas, besidomintis savo miesto, rajono jaunimo ateitimi ir veikla, kviečiu Tave prisijungti prie jaunimo politikos formavimo komandos ir dalyvauti rinkimuose į Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą!

Kandidatuoti gali 14‒29 metų (įskaitytinai) jaunuoliai, kurie yra:

– jaunimo organizacijų (kaip jas apibrėžia LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas) nariai;

– su jaunimu dirbančių organizacijų (kaip jas apibrėžia LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas) nariai;

– mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, nariai;

– save išsikėlę pavieniai asmenys.

Kandidatais į SJRT narius gali būti kiekvienas savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris iki 2023 m. balandžio 24 d. pateiks:

– kandidato į SJRT jaunimo atstovus anketą;

– motyvacinį laišką;

– ne mažiau kaip vieną rekomendaciją iš jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos ar mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje.

Jaunimo atstovai į SJRT bus renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų susirinkimo metu, kuris vyks gegužės 2 d. 16 val. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

Kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti iki 5 min.

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamojo balso teisę turi VIENAS atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje.

Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija/mokinių savivalda turi pranešti el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt ne vėliau kaip iki balandžio 24 d. 

Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, mokinių savivaldoje ir kontaktinė informacija.

Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos, mokinių savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens, pridedant įgaliojimo kopiją. Jeigu susirinkime dalyvauja organizacijos vadovas, delegavimo raštas nėra būtinas.

Dokumentus pateikti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistei (jaunimo reikalų koordinatorei) el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt

Kilus klausimams skambinti tel. 8 347 69 589

DAUGIAU INFORMACIJOS: https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/jaunimas/jaunimo-reikalu-taryba/133 

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video