Reikšmingi įvertinimai – iš viceministrės rankų

 Reikšmingi įvertinimai – iš viceministrės rankų

Siekdamas užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį paslaugų tobulinimą ir gerinimą Josvainių socialinis ir ugdymo centras įdiegė Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą ir buvo sertifikuotas. Tą pačią dieną įvertinimas įteiktas ir Dotnuvos slaugos namams./Džestinos Borodinaitės nuotr.

Džestina BORODINAITĖ

Josvainių socialiniame ir ugdymo centre lankėsi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Vilma Augienė, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorė Tatjana Ulbinienė, profesinės reabilitacijos, įdarbinimo specialistas Darjuš Tankeliun ir Kėdainių rajono savivaldybės vicemeras Paulius Aukštikalnis. Viceministrė V. Augienė įteikė direktorei Erikai Markovai EQUASS Assurance (angl. The European Quality in Social Services) kokybės sertifikatą ilgalaikei socialinei globai, pasidžiaugė įstaigos pasiekimais, nuolatinėmis pastangomis teikti kokybiškas paslaugas ir tuo, kad Josvainių socialinis ir ugdymo centras yra tarp EQUASS sertifikuotų įstaigų.

Tą pačią dieną reikšmingi įvertinimai – EQUASS Assurance kokybės paslaugų sertifikatai, įpareigojantys teikti kokybiškas paslaugas bei nenustoti ir toliau tobulėti, įteikti ir Kėdainių bendruomenės socialiniam centrui, Dotnuvos slaugos namams ir Šėtos socialiniam ir ugdymo centrui.

Svarbus įvykis

V. Augienė tikino, jog Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikato suteikimas yra svarbus įvykis, parodantis, jog įstaigoje dirba profesionalūs šios srities specialistai, siekiantys aukštų kokybės standartų, ir pasidžiaugė sparčiai augančia EQUASS Assurance sertifikatais apdovanotų įstaigų bendruomene.

Vertina pasiryžimą

Reikšmingus įvertinimus gavusias rajono įstaigas pasveikino vicemeras Paulius Aukštikalnis./Džestinos Borodinaitės nuotr.

Įteikdama sertifikatus viceministrė džiaugėsi iniciatyva gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir sveikino įstaigas priėmus šį svarbų žingsnį tobulėti.

„Labai džiaugiuosi, kad esate aktyvūs, kad turite energijos ir noro tobulėti, be galo didžiuojuosi įstaigomis, kurios mažais žingsneliais keliauja tobulumo link, kelia sau didesnius reikalavimus ir mokosi.

EQUASS Assurance kokybės paslaugų sertifikatas apvainikuoja tą kelią. Itin vertinu jūsų pasiryžimą ir įdėtas pastangas siekiant šio sertifikato“, – įteikdama reikšmingą įvertinimą sakė V. Augienė.

Liko sužavėta

T. Ulbinienė liko sužavėta, jog tokiame mažame rajone yra įsikūrę tiek daug įstaigų ir teikiama tiek daug socialinių paslaugų.

Įteikdama sertifikatus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Vilma Augienė džiaugėsi iniciatyva gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir sveikino įstaigas priėmus šį svarbų žingsnį tobulėti./Džestinos Borodinaitės nuotr.

Reabilitacijos centro direktorė pasidžiaugė socialinių įstaigų pasiekimais bei linkėjo nenustoti ir toliau siekti tobulumo ir kokybės.

Džiaugėsi ir dėkojo

E. Markova labai džiaugiasi pasiektu rezultatu ir gautu sertifikatu, kuris patvirtina, jog centre teikiamos socialinės globos paslaugos atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus.

Centro direktorė dėkojo įstaigos kolektyvui ir paslaugų gavėjams už tokį susitelkimą, susikaupimą, atsakingumą, nuoseklumą, didžiules pastangas, aktyvų įsitraukimą ir bendradarbiavimą diegiant EQUASS.

„Labai džiaugiuosi, kad esate aktyvūs, kad turite energijos ir noro tobulėti, be galo didžiuojuosi įstaigomis, kurios mažais žingsneliais keliauja tobulumo link, kelia sau didesnius reikalavimus ir mokosi. EQUASS Assurance kokybės paslaugų sertifikatas apvainikuoja tą kelią. Itin vertinu jūsų pasiryžimą ir įdėtas pastangas, siekiant šio sertifikato“.

V. Augienė

„Didžiuojuosi mūsų nuostabia komanda – be jūsų šiandien tokio reikšmingo ir svarbaus įvertinimo mūsų įstaiga tikrai nebūtų gavusi.

Įstaigos bendruomenė turi nuolat tobulėti, mokytis ir profesionaliai žiūrėti į paslaugų gavėjų poreikius.

Privalome tobulinti turimą kvalifikaciją, ugdyti profesionalumą, o svarbiausia, turime sugebėti užtikrinti gyventojų paslaugų gyvenimo kokybę ir įgalinimą“, – pabrėžia E. Markova.

Džestinos Borodinaitės nuotr.

Tikėjo, kad gali

Kėdainių bendruomenės socialinio centro direktorė Rūta Kaupienė sertifikatų įteikimo ceremonijos Josvainių socialiniame ir ugdymo centre metu sakė, kad dalyvavimas šiame projekte buvo nemažas iššūkis.

„Tačiau labai džiaugiuosi, kad ėmėmės šio iššūkio. Tą padarėme, nes tikėjome, kad galime“, –įsitikinusi R. Kaupienė.

Pavyko „uždegti“ ir sudominti

R. Kaupienė didžiuojasi Kėdainių bendruomenės socialinio centro Socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinio vadovės ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ koordinatorės centre Lijanos Kaštaljanienės darbu.

Tą pačią dieną reikšmingi įvertinimai – EQUASS Assurance kokybės paslaugų sertifikatai, įpareigojantys teikti kokybiškas paslaugas bei nenustoti ir toliau tobulėti, įteikti ir Kėdainių bendruomenės socialiniam centrui, Dotnuvos slaugos namams ir Šėtos socialiniam ir ugdymo centrui.

Aut. past.

„Nors buvo nelengva motyvuoti paslaugų gavėjus, kadangi mūsų socialinėje įstaigoje, kitaip  nei kitose, teikiama ne stacionari, o dienos socialinė globa protinė negalią turintiems žmonėms, tačiau projekto įkvepėjai ir koordinatorei Lijanai kuo puikiausiai pavyko „uždegti“ ir sudominti visus iki vieno.

Taip pat už šį įvertinimą esu be galo dėkinga visai centro bendruomenei: visiems darbuotojams ir paslaugų gavėjams už pasiaukojimą, už naujas idėjas, už asmeninį indėlį, prisidedant prie EQUASS kokybės standarto diegimo Kėdainių bendruomenės socialiniame centre, o partneriams ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijai – už palaikymą.

Džiugu, kad Europos mastu mūsų centro veikla vertinama labai gerai. Tai mums leidžia suprasti, jog einame teisingu keliu“, – džiugesio neslepia R. Kaupienė.

Pasidžiaugė rezultatais

Svarbią dieną Kėdainių rajono socialinių įstaigų komandų darbo rezultatais džiaugėsi ir jas sveikino Kėdainių rajono savivaldybės vicemeras Paulius Aukštikalnis.

„Džiaugiuosi rajono socialinių įstaigų, kurioms šiandien įteikti reikšmingi sertifikatai, pasiekimais, šių įstaigų vadovų ir darbuotojų darbštumu bei atsidavimu ir tokiu gausiu sertifikuotų Kėdainių rajono įstaigų skaičiumi“, – kalbėjo P. Aukštikalnis

Vicemeras linkėjo nesustoti, judėti į priekį ir tęsti pradėtus darbus.

Džestinos Borodinaitės nuotr.

Dirbo dvejus metus

Kad gautų šį svarbų sertifikatą, rajono socialinės įstaigos dirbo dvejus metus.

Josvainių socialinio ir ugdymo centro pavaduotoja socialiniams reikalams ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ koordinatorė centre Jolanta Maruozienė teigia, kad projekto, kuris startavo 2019 metais, metu centrui kilo daug naujų iššūkių, tačiau darbuotojai nepabūgo, pasiskirstė atsakomybes ir nuolat dirbo prie projekto įgyvendinimo veiklų.

„Bendrame susirinkime visi darbuotojai ir paslaugų gavėjai buvo supažindinti su EQUASS kokybės standarto principais, dalyvavo anketinėje apklausoje.

Kad viskas vyktų sklandžiai, teko įtraukti visą centro bendruomenę, kuri kruopščiai, nuosekliai, atsakingai dirbo, komanda buvo šauni.

Įgijome daug naujų žinių, patirties, sustiprinome darbuotojų kompetencijas.

Taip pat viso projekto metu glaudžiai dirbome su konsultante Jelena Ignatovič, kuri nuolat pagelbėdavo, glaudžiai su mumis dirbo, suteikė daug svarbios informacijos, motyvavo, padrąsindavo, kai to reikdavo, ir motyvuodavo dirbti toliau.

Visą mūsų atlikto darbo rezultatą vertino išorės audito auditorė Giedrė Martinaitienė.

Labai džiugu, jog po vidinio ir išorinio įstaigoje atlikto audito buvome įvertinti Europos Komisijos sertifikatu“, – atliktu darbu ir pasiektais rezultatais pasidžiaugia koordinatorė.

Eina teisingu keliu

L. Kaštaljanienė, antrindama J. Maruozienei teigė, kad ir jų centro bendruomenei siekti EQUASS Assurance kokybės ženklo buvo nemenkas iššūkis: „Visus šiuos metus gyventojai ir darbuotojai įdėjo daug pastangų, kad mūsų įstaigoje būtų įdiegtas EQUASS standartas, prisidėjo prie teikiamų paslaugų gerinimo.

Dienos, kai centre buvo atliekamas auditas, siekiant nustatyti, ar įstaiga vykdo EQUASS kriterijus ir pasiekia pagrįstų, aktualių rezultatų, kėlė nerimą, tačiau šiandien EQUASS sertifikatas mūsų rankose.

Tai – įrodymas, kad Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus socialinių paslaugų politika ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos, tarp jų ir mes, einame teisingu keliu“.

Įpareigoja pranešti

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteikiamas trejiems metams, per kuriuos socialinės įstaigos yra įpareigotas kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą, apie tai, kaip vyksta nuolatinis paslaugų gerinimas, bei audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video