Rajono bažnyčioms paskirstė lėšas

 Rajono bažnyčioms paskirstė lėšas

„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Kėdainių r. savivaldybės inf.

Kėdainių rajono savivaldybės bažnyčių rėmimo programos įgyvendinimo komisija paskirstė šiai programai numatytas lėšas – 50 tūkst. eurų.

Šias lėšas nutarta skirti bažnyčiose vykdomiems tęstiniams darbams.

Kauno arkivyskupijos Kėdainių dekanato Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijai skirta 10 000 Eur bažnyčios pastato bokšto remonto tęstiniams darbams.

Kėdainių Šv. Jurgio parapijai skirta 14 700 Eur bažnyčios vargonų tęstiniams remonto darbams atlikti.

Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus parapijai skirta 13 410 Eur. Už juos bus atlikti bažnyčios grindų remonto darbai.

Šėtos Švenčiausiosios trejybės parapijai skirta 9 000 Eur stogo skardos skylių lopymo ir dažymo tęstiniams darbams.

Šventybrasčio Kristaus atsimainymo parapijai skirta 2 890,3 Eur. Už juos bus atlikti bažnyčios presbiterijos ir stogo priežiūros ir remonto darbai.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video