,,Purienos“ darželiui vadovauti pradeda patyrusi edukologė Aušra Nesterovienė

 ,,Purienos“ darželiui vadovauti pradeda patyrusi edukologė Aušra Nesterovienė

,,Purienai“ vadovaus socialinių mokslų magistrė, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ tarybos ir visuomeninio judėjimo „Mūsų krašto sėkmei“ narė patyrusi edukologė Aušra Nesterovienė./Asmeninio ir „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Sieks tarptautinio pripažinimo

Jorūnė LIUTKIENĖ

Socialinių mokslų magistrė, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ tarybos ir visuomeninio judėjimo „Mūsų krašto sėkmei“ narė patyrusi edukologė Aušra Nesterovienė nuo balandžio 20 dienos pradeda eiti lopšelio-darželio „Puriena“ direktorės pareigas. A. Nesterovienei ramybės nedavė sukaupta labai įvairi patirtis švietimo srityje nuo anglų kalbos mokytojos Pajieslio mokykloje iki suaugusiųjų ugdymo praktikės, o dalyvauti konkurse direktoriaus pareigoms užimti paskatino pokyčių noras. Nuo 1995 metų rugpjūčio mėnesio moteris dirbo dabartinėje Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje metodininke. Per tą laiką baigė  andragogikos studijas Vytauto Didžiojo universitete, beje, šį darbą  − vaikų ir suaugusiųjų ugdymą – ji labiausiai ir mėgsta. 2010 metais A. Nesterovienė dirbo Suaugusiųjų jaunimo ir mokymo centre direktoriaus pavaduotoja projektinei veiklai. Ji taip pat yra sertifikuota neformaliojo vaikų švietimo konsultantė.

Sieks akreditacijos

Lopšelis-darželis „Puriena“ savo veiklą vysto trimis pagrindinėmis kryptimis, kurias tęsti ir plėtoti pasiruošusi naujoji vadovė. 

„Esu pasirengusi eiti tuo keliu, kuris jau pradėtas mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Toliau tęsiu darželio bendruomenės pasirinktas kryptis, kurios man yra suprantamos, priimtinos, o svarbiausia, padeda šiuolaikiniam vaikui vystytis – tai sveikatingumas, etnokultūra ir gamtosauga“, − sako po šv. Velykų darbą pradedanti vadovė. 

Taip pat didžiausią dėmesį naujoji vadovė pasiruošusi skirti mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui, kuri ypatingai svarbi ikimokyklinukui, besiruošiančiam mokyklai. Mąstymo mokykla yra visa sistema, kuri buvo sukurta Didžiojoje Britanijoje maždaug nuo 2006 metų, o jos idėjos diegiamos ir visame pasaulyje.

Tai mokykla, kuri apjungia visą įstaigos švietimo bendruomenę, kur visi nariai įsipareigoję mąstyti refleksyviai, kritiškai, kūrybingai panaudojant mąstymo mokyklos elementus, metodus ir sukurtas priemones.

Iššūkius ikimokyklinio ugdymo įstaigoms diktuoja situacijos ir aplinkybės. Pati visuomenė ir aplinka reikalauja iš pedagogų pasitempimo ir žinių.

A. Nesterovienė

,,Šio ugdymo tikslas – išmokyti vaiką atlikti veiksmą aiškiai suvokiant, kodėl jis tą ar kitą veiksmą atlieka ir kaip tai padės jam mokytis bei siekiant tikslo. Svarbiausia, kad vaikai būtų pasirengę mokyklai“, − pasakoja A. Nesterovienė.

Kadangi ikimokyklinio ugdymo įstaiga dalyvavo projekte, dvi „Purienos“ darbuotojos parengtos šios naujos krypties mentorėmis, tačiau pradėta diegti ugdymo sistema nėra akredituota, kadangi dar nėra užbaigtas procesas ir atliktas vertinimas.  

Naujoji vadovė su kolektyvu turės atlikti šios naujos mąstymo sistemos mokyklos pagrindimą per tiriamąją veiklą. Bus įvertinti mokinių pasiekimai dirbant nauja metodika ir bus siekiama tarptautinės akreditacijos.  

„Pati įstaiga jau yra padėjusi pamatus ir, kiek man teko bendrauti su kolektyvu, žinau, kad jiems tai labai pasiteisina. Mano tikslas bus siekti, kad šią ugdymo sistemą, remdamiesi tarptautine patirtimi, akredituotume ir taptume sertifikuota Mąstymo mokykla rajone ir respublikoje“, − užsibrėžusi vadovė.  

„Purienos“ pedagogės, ruošdamosi darbui naujuoju mąstymo mokyklos metodu, lankė paskaitas, seminarus, dalyvavo mokymuose bei stažuotėse. Mokėjimo mokytis kompetencija yra viena iš svarbiausių ikimokykliniame ugdyme, todėl darželyje ir toliau vyks jos stiprinimas.

„Norėčiau, kad mūsų švietimo įstaiga taptų išskirtine ugdymo vieta vaikams, kad joje dirbantis kolektyvas ir pedagogai padėtų mąstančiam vaikui augti ir skleistis“, − tęsia pedagogė.

Stiprins sveikatos programą

„Pati esu aktyviai įsitraukusi į sportinę veiklą, domiuosi fizinio aktyvumo lavinimu, be to, žinau, kaip svarbu padėti sveikos gyvensenos pagrindus dar ankstyvajame amžiuje, todėl sveikatingumą ir sportiškumą sieksime ugdyti visomis šiuolaikinėmis priemonėmis“, − kaip pasiruošusi dirbti sako A. Nesterovienė.

Darželyje tam yra sukurtos ir nuolat gerinamos sąlygos. 2021 metais sėkmingai įgyvendintas 2,5 metų trukmės  projektas „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“. Įsigyta tinklinio įranga, futbolo vartai, krepšinio lenta, sumontuota ir įrengta vaikams stacionari ir universali futbolo,  krepšinio ir tinklinio aikštelė su bėgimo taku bei šuoliaduobe.

Ugdymo tikslas – išmokyti vaiką atlikti veiksmą aiškiai suvokiant, kodėl jis tą ar kitą veiksmą atlieka ir kaip tai padės jam mokytis bei siekiant tikslo. Svarbiausia, kad vaikai būtų pasirengę mokyklai.

A. Nesterovienė

Atnaujintas sporto salės inventorius ir įrengtas modernus relaksacijos kambarys vaikams, lauko teritorijoje šalia sporto aikštyno suformuoti kalneliai.

Vaikai bus įtraukiami į kasdien vykstančias ir profesionaliai vykdomas veiklas, siekiant ugdyti ne tik žinias ir gebėjimus, bet ir tobulinant sveikos gyvensenos įpročius, taip gerinant ne tik fizinę, bet ir emocinę jų sveikatą.

Šiuo metu lopšelį-darželį ,,Puriena“ lanko 186 vaikai, kolektyve dirba 20 pedagogų, o iš viso 49 darbuotojai.

Pasak naujos vadovės, iššūkius ikimokyklinio ugdymo įstaigoms diktuoja situacijos ir aplinkybės. Pati visuomenė ir aplinka reikalauja iš pedagogų pasitempimo ir žinių. Šiuo metu aktuali ir ukrainiečių integracija, o nuo 2024 metų dar ir pasikeitimai Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, kai turėsime būti pasirengę sudaryti sąlygas vaikams su specialiaisiais poreikiais ugdytis ugdymo įstaigoje kartu su savo bendraamžiais.

,,Viliuosi, kad bendruomenė bus pasirengusi nuolat mokytis ir mokytis priimti pokyčius taip pat“, − sako A. Nesterovienė.

Iki šiol lopšeliui darželiui ,,Puriena“ 12 metų vadovavo Birutė Naruševičienė, 32 metų pedagoginio darbo patirtį turinti vadovė vairą buvo perėmusi iš 20 savo gyvenimo metų šiai įstaigai atidavusios patyrusios pedagogės Irenos Sokelienės.

2014 metais ,,Puriena“ minėjo savo veiklos keturiasdešimtmetį. Tąkart renginiai vyko visą savaitę. Lopšelis-darželis Nr. 8 Kėdainių mieste buvo įkurtas 1974 metais. 1991 metais įstaigai suteiktas „Purienos“ vardas.

Mąstymo kultūros ugdymo mokykla naudoja šešias mąstymo ugdymo įrankių grupes: reflektyvų klausinėjimą, mąstymo įgūdžius, vaizdinius žemėlapius, bendradarbiavimo tinklus, charakterio formavimą, ugdymo aplinkos struktūravimą.

Šis unikalus metodas – grįstas tyrimais. Richard Cummins („Thinking matters“ generalinis direktorius) ir profesorius Bob Burden Ekseterio, universitete dirbdami kognityvinio ugdymo plėtroje, sukūrė unikalų metodą, kuris sujungė mokslinius įrodymus su tuo, kas realiai veikė klasėse.

Lietuvoje Mąstymo kultūros ugdymo mokyklos sukurti ,,Mąstymo įpročių“ elementai taikomi nuo 2013 metų.

Ekseterio universitete atliktais tyrimais įrodyta, kad tokios aukštesniojo lygio mąstymo ugdymo ir klausinėjimo technikos, minčių įpročių formavimas ir lyginamojo mąstymo metodai sužadina ugdytinių mokymosi motyvaciją, stiprina pačius mąstymo įpročius bei padeda kiekvienam vaikui tobulėti.

11 Komentarai

 • Vaikui svarbiausia meilė ir dėmesys jam, kad jis galėtų auklėtojai išpasakoti savo slapčiausias mintis. Tėvams, kad jo vaiku būtų rūpinamasi, kad jis būtų saugus, mylimas Tie dalykai amžini, o visa kita beletristika.Nuo to, kad įstaigos vadovė edukologė, visuomeninio judėjimo,,Mūsų krašto sėkmei“ narė, nelemia vadybinio darbo kokybės. Pagarbiai.

 • Dirbau su Aušra daugelį metų. Aušra savo darbo profesionalė. Greta to, visada jaučiau pagarbą , nuoširdų žodį. Linkiu didelės sėkmės, naujų idėjų naujame darbe.

 • Vorune, ispudrino tau smegenis?

 • Jei tokia gera edukologė, kodel niekad nedirbo pagal specialybę, visą laiką prasisuko kaip Nijoles tarnaite, dabar matė, kad jau judejimui chana, tai reikia pastovaus darbo. Dirbo ir Kaminsko padejeja- matyt ir ten reikėjo edukologinio išsilavinimo. Išaukštinimas tiesiog juokingas,

 • Sekasi gi šioje kadencijoje Mūsų krašto sėkmės judėjimo nariams visuose savivaldos skelbiamuose konkursuose! Nijolė toliau valdo Kėdainius

 • Šaunu, nauja iniciatyvi vadovė, sėkmės ir nuoširdaus atsidavimo darbe. Bus visko, ir piktų komentarų, ir pavydo…bet sulauksi tai tik iš silpnų ir pavydžių žmonių kurie savim napasitiki.
  Tad sėkmės, ir prisimink link sėkmės lydės tik tikri draugai.

 • Džiaugiamės visi. O jei prie to prisidėjo kaip nors ir Nijolė – dėkoju.Tegul taip ir toliau taip “ valdo“ Kėdainius. Pagarba jai. Skatinti tokius žmones kaip Aušra yra teisinga. O Aušrai pagalbos nereikia. Tai gabus ir talentingas žmogus. Bet kvailiai to nesupras. Sėkmės.

 • Jau PSPC ir vadovą turi- N.N. prastumtas žentelis.

  • Turi, srovių žūrnaliste

 • tai ką aukštikalnis????????????????????????????????????

 • Taip , Aukštikalnis. Nežinojai? Jis gi jau ligoninės direktorius. Dabar PSPC. Bravo. O jūs užsi-.iskit negyvai savo pletkuose.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video