Pradeda teikti asmeninės pagalbos paslaugas neįgaliesiems

 Pradeda teikti asmeninės pagalbos paslaugas neįgaliesiems

www.rinkosaikste.lt

Kėdainių bendruomenės socialinis centras pradeda teikti asmeninės pagalbos paslaugas žmonėms su negalia. Šias paslaugas teiks asmeninis asistentas, t. y. fizinis asmuo, teikiantis asmeninę pagalbą neįgaliajam, su kuriuo jis nėra susijęs artimais giminystės ryšiais.

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, galimybes teiks:

– asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;

– asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);

– palydės asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt.;

– teiks asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruoš stalo įrankius, padės juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuos mitybą ir kt.);

– teiks asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo).

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad asmeninis asistentas neteiks pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatliks už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdys slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdieninius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir k.t.).

Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.

Dėl asmeninės pagalbos teikimo gali kreiptis neįgalieji, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

– mokosi pagal formaliojo švietimo programas;

– dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;

– gyvena vieni.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustatys socialiniai darbuotojai pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Asmeninės pagalbos poreikis nustatomas individualiai kiekvienam asmeniui turinčiam negalią, kompleksiškai vertinant sveikatos būklę ar organizmo funkcinius sutrikimus, galimybes atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurie yra būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis:

– asmeninė pagalba teikiama nemokamai neįgaliajam, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, t. y. 256 eurai;

– jei negalią turinčio asmens pajamos viršija 256 eurus, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų neįgaliojo pajamų.

Kur pateikti prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos teikimo?

Asmenys, pageidaujantys gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 412 kabinetą ir pateikti prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos.

Teikiant prašymą-paraišką reikės pateikti asmens tapatybę ir negalią patvirtinančius dokumentus, pažymas apie asmens gaunamas pajamas (jei tokių duomenų savivaldybės administracija neturės), pagal poreikį kitus dokumentus.

Informacija teikiama telefonu (8-347) 69 554 arba el. paštu gintare.vainauskiene@kedainiai.lt (atsakingas darbuotojas – vyr. specialistė Gintarė Vainauskienė).

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video