Pakartotinė informacija dėl vėjo elektrinių parko Kėdainių rajono savivaldybėje statybos

 Pakartotinė informacija dėl vėjo elektrinių parko Kėdainių rajono savivaldybėje statybos

BNS Andriaus Ufarto nuotr.

UAB „Draugiškas vėjas“ su žemiau nurodyta informacija siuntė atitinkamų žemės sklypų savininkams registruotus pranešimus, dėl numatomo vėjo elektrinių parko Kėdainių rajono savivaldybėje statybos.

Pažymėtina, kad dalis registruotų pranešimų dėl įvairių ir nuo siuntėjo nepriklausančių aplinkybių nebuvo įteikti žemės sklypų savininkams, todėl pakartojame informaciją ir pateikiame žemės sklypų adresus ir unikalius numerius, kurių savininkai negavo UAB „Draugiškas vėjas“ siųstų registruotų pranešimų:

5347-0001-0015 – Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Pamiškių k.;

4400-2029-6793 – Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Senkaimio k.;

4400-5361-7199 – Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Senkaimio k.;

4400-5237-9074 – Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Senkaimio k.;

5395-0003-0243 – Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Senkaimio k.;

4400-3926-6705 – Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Senkaimio k.;

4400-3926-6227 – Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Senkaimio k.;

5395-0003-0017 – Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Senkaimio k.;

5395-0003-0009 – Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Senkaimio k.;

5395-0003-0249 – Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Vikaičių k.;

5395-0003-0172 – Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Vikaičių k.

Informuojame apie planuojamas statyti iki 8 MW galios vėjo elektrines.

Statytojas UAB „Draugiškas vėjas“, įmonės kodas 305943424, Kalvarijų g. 166A-4, LT-08206 Vilnius, +37069240808.

Planuojamų vėjo elektrinių vieta:

Pirmoji elektrinė: Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Pamiškių k. 8, Žemės sklypo Unikalus Nr. 5347-0001-0051, Planuojamos vėjo elektrinės tiksli vieta pagal koordinates: LKS 6151359 / 490841;

Antroji elektrinė: Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Senkaimio k., Žemės sklypo Unikalus Nr. 5395-0003-0134, Planuojamos vėjo elektrinės tiksli vieta pagal koordinates: LKS 6151773 / 489542;

Trečioji elektrinė: Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Senkaimio k., Žemės sklypo Unikalus Nr. 4400-2810-3730, Planuojamos vėjo elektrinės tiksli vieta pagal koordinates: LKS 6152284 / 490156.

Informuojame, kad pastačius Vėjo elektrinę, vėjo elektrinės stiebo aukščio iki 166 m., padauginto iš 4 (iki 664 metrų), atstumu arba mažesniu, nei bus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams atstumu, gali būti ribojama naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir/ar rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir/ar patalpų paskirtį į šiame punkte nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau išvardintos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir / ar darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms.

Informuojame, kad žemių savininkai, kurių sklypų atstumai yra mažesniu nei Vėjo elektrinės stiebo aukštis, padaugintas iš 4, atstumu nuo planuojamos Vėjo elektrinės arba mažesniu, nei bus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams atstumu, turi teisę per 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pateikti prieštaravimus raštu ir/ arba sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų. Tuo tikslu, Jūs turite pateikti įrodymus apie pradėtas aukščiau nurodytos paskirties pastatų ar patalpų statybą ar įrengimą, arba teritorijų rekreacijai planavimo procedūras.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis šiais kontaktais:

UAB „Draugiškas vėjas“

Įmonės kodas 305943424

Buveinės adresas: Kalvarijų g. 166A-4, 08206 Vilnius

El. paštas: draugiskasvejas@gmail.com

Tel. +37069240808

Direktorius Darius Narmontas

Užs. Nr. 84

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video