Padėtis bendrajame ugdyme ypatinga ir ji sudėtingėja

 Padėtis bendrajame ugdyme ypatinga ir ji sudėtingėja

BNS Pauliaus Peleckio nuotr.

habil. dr. Vilija Targamadzė

Ypatinga padėtis bendrajame ugdyme ir ji sudėtingėja. Profsąjungos prabilo apie streiką. Jei mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, vadovai ir kiti švietime dirbantys nematys kitos išeities, kaip taikyti kraštutinę formą streiką, tikrai palaikysiu ir kviesiu tai daryti kitus. Tik būtina sąlyga – tai turi būti organizuojama įstatymų nustatyta tvarka.

Pagalvokime:

– ŠMSM inicijuotų pokyčių įgyvendinimo planingumo stoka – inicijuoti pokyčiai, kurių, deja, praktiškai nepavyksta reformatoriams įgyvendinti. Jau apie tai byloja uždelstas Bendrųjų programų pateikimo ir nurodymų jas įgyvendinti nesuderinimas su mokymo ir mokymosi medžiagos parengimu. Galų gale juk galėjo bent naujoms temoms parengti medžiagą, jei jau teigia ŠMSM ir NŠA kai kurie atstovai, kad programos esmingai nesikeitė. Mokytojai nėra kūlverstukai ir tikrai stebuklingos lazdelės neturi, kad ir patys sau staigiai mokomąją medžiagą, ir mokiniams mokymosi medžiagą parengtų. Netgi Bendrojo ugdymo plano korekcijos pateiktos rugpjūčio mėnesį (kiek žinau, tai valandų skaičius nesikeitė);

Jei mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, vadovai ir kiti švietime dirbantys nematys kitos išeities, kaip taikyti kraštutinę formą streiką, tikrai palaikysiu ir kviesiu tai daryti kitus. Tik būtina sąlyga – tai turi būti organizuojama įstatymų nustatyta tvarka.

Aut. past.

– Prasmingų reformatorių vykdomų darbų dekoracijos, pavyzdžiui, biurokratinės naštos mokykloms mažinimas. Jau beveik dveji metai, kai prie LRV sudaryta grupė, kuri pumpuravosi į kelias, bet taip ir nei vieno sumažinimo iki šiol nesulaukta. O biurokratinė našta slegia – mokyklos, kitos ugdymo įstaigos neturi tam skirtų darbuotojų. Prie dekoracijų priskirčiau ir pateiktą Pedagogų karjeros modelio projektą derinimui (2022 ). Šoką sukėlęs ir ŠMSM suburtos darbo grupės kompetenciją išryškinęs. Tiesa, po mūsų daugelio stipraus pasipriešinimo skendo ir gal nuskendo, bet sumanymas buvo stulbinantis su siūlomu pradedančiuoju mokytoju ar švietimo pagalbos specialistu, etc.

– Suktukai ir apsuktukai. Pavyzdžiui, Matematikos VBE vertinimas. Taip, įrašytas normatyvas dešimt balų, bet prieš tai juk teigiamam įvertinimui pakako ir devynių, ir aštuonių balų. O šiemet po VBE nuspręsta taikyti jau dešimt. Galima juk buvo prieš tai įspėti. Arba pranešama, kad bus skiriami 7 mln. Cituoju: „Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas sako, kad nuo rugsėjo mokytojams bus mokama už papildomą darbo laiką. Papildomas užmokestis numatomas už valandas, kurios mokytojų bus skiriamos susipažinimui su atnaujintomis ugdymo programomis ir vadovėliais.

Rugpjūčio vidury pranešama, kai mokytojai atostogauja. Ir tai, be jokios abejonės, pavėluota žinia, nes mokslo metai prasideda rugsėjo pirmąją. Ir 7 mln. visai nedidelė suma, nes mokytojų yra ne vienas ir ne du. O ar anksčiau nebuvo žinoma, kad mokytojai tai turės daryti? Dėl vadovėlių įsigijimo numatoma papildoma skirti 8.5 mln. Pasak kai kurių mokyklų vadovų, ši suma yra trims dalims – jei nuperki dvi Matematikos vadovėlio dalis, tai lieka dar viena dalis kuriam nors dalykui. Galima būtų dar tiek papasakoti…

Nerimą kelia mokytojams ir nuo 2024 m. m. nepakankamas pasirengimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui. Trūksta ne tik mokytojų, bet ir švietimo pagalbos specialistų. O juk tai turi būti komandinis darbas. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai mokyklų vadovai yra atsakingi ir nori tinkamai pasirengti mokinių ugdymui/si, įtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių(SUP) ir socialinės, ekonominės, kultūrinės atskirties(SEK) vaikus į ugdymo/si procesą. Tai nėra paprastas procesas, nes yra vaikai skirtingų poreikių, etc. Ir VISI vaikai turi būti tinkamai ugdomi ir ugdytis.

Apskritai, dera ieškoti naujų mokyklų modelių, užuot skaičiavus tik mokinių galvas. Bet tai reikalauja tam tikrų kompetencijų ir reikia išeiti iš komforto zonos. Tai ir murkdomės.

Aut. past.

Neramu ir dėl vadinamų ilgųjų gimnazijų ir kitų gimnazijų, nes LRV Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse numatė vienuoliktų klasių sraute ne mažiau 21, o vėliau ir 31 mokinio. Dabar yra minimalus skaičius 12. Ir tik LRS opozicijos kreipimosi į Konstitucinį teismą dėka ir jo išaiškinimu kol kas pristabdyta – turi būti suformuluoti Švietimo įstatyme kriterijai, kuriais remiantis, gali būti rengiamos minėtos taisyklės. Baigtis neaiški, jei Švietimo įstatyme bus priimti būtent tokie kriterijai (juos stumte stūmė valdantieji. Kartais ir ne tik).

Niekas iš reformatorių negali paaiškinti tokio skaičiaus šuolio, dangstosi ugdymo kokybe. Nors akivaizdu, kad tai ekonominiai skaičiavimai ir noras stambinti mokyklas. O dėl ugdymo kokybės. Tai iki šiol ji nėra aiškiai apibrėžta. Be to, nederėtų pamiršti, kad ir miestuose yra mokyklų, kuriose ar tik ne prastesni mokinių akademinių pasiekimų rezultatai nei regiono. Apskritai, dera ieškoti naujų mokyklų modelių, užuot skaičiavus tik mokinių galvas. Bet tai reikalauja tam tikrų kompetencijų ir reikia išeiti iš komforto zonos. Tai ir murkdomės. Tuo tarpu nevalstybinės (privačios) kai kurios mokyklos jų ieško ir net bando taikyti. O savivaldybių mokyklos įvairių dokumentų apraizgytos, biurokratinės naštos slegiamos.

Problemų yra, bet jos gali būti ir sprendžiamos. Tik tam reikia kompetencijų ir politinės valios, o ne įgyvendinimo požiūriu neapgalvotų inicijuojamų pokyčių.

Bet kai kuriems dera ir keisti savo požiūrį ir pagaliau suprasti, kad švietimas yra investicija į ateitį, o ne tik kaštai, kad be švietime dirbančių paramos nebus sėkmingai pokyčiai įgyvendinami, kad ne kontrole ir didinant biurokratiją dera administruoti švietimo sistemą ir t.t.

Ir prašau neprimesti man, kad esu LRS opozicijoje ir todėl taip rašau. Primenu, kad aš esu Edukologijos mokslų habilituota daktarė, profesorė ir turiu nemažą Lietuvoje ir užsienyje ekspertinę patirtį, tad į jokias intrigas ar žaidimus – valdantieji–opozicija nesiveliu ir kol kas nežadu to daryti. Ir tikrai neraginu streikuoti. Juk parašiau, jei nematys kitos išeities.

Be to, yra tokia neformali Švietimo partija (lot. pars, kilm. partis – dalis, grupė) ) IR BUVAU, IR TEBESU JOS DALIS. Gera žinia, kad iš jos net išbraukti niekas negali, nes pats laisvanoriškai su ja tapatiniesi arba ne.

P.S. Vis dažniau kalbama apie mokytojų motyvaciją. Paprastai tai siejama su poreikiais, kurie iš tiesų yra svarbūs. Netgi yra poreikių motyvacinės teorijos. Bet nepamirškime ir proceso motyvacinių teorijų. Viena jų Adams Teisingumo motyvacinė teorija. Paprastai aiškinant būtų taip: ant Temidės svarstyklių vienos dalies dedi savo indėlį, ant kitos padedi atlygį, gaunamą už darbą (tai nebūtinai tik materialinis). Taigi, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams paskutiniais metais indėlis didėja, o atlygis…

3 Komentarai

  • Būtų gerai, kad ŠM reformatoriai perskaitytų, o jeigu sunku suprasti,verta skaityti dar kartą

  • Ponia Skvernelio partijos dabar kririkuoja, o jos kolegos Kedainiuose- buvusieji- labai palaikè šią reformą, dabar jau atsibudo😀Veidmainiai!

  • Verta priminti, kad butent SKVERNELIO tai yra sios PONIOS straipsnyje partija ir isprovokavo mokytoju streikus, nes nesiskaite su mokytojais, emesi svietimo reformu nesitare su pedagogais, tuomet salyje streikai tesesi net ketvirti metu……Skvernelis buvo vienintelis premjeras kuris labiausiai nesiskaite su svietimieciais, o si halbilituota persidavele….veidmaine

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video