Neskaidrios direktorių rokiruotės „Pasakoje“

 Neskaidrios direktorių rokiruotės „Pasakoje“

Lopšelis-darželis „Pasaka“ pagaliau turi teisėtą vadovą. Prieš tai skelbto konkurso rezultatus anuliavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija/ A. Surkevičiaus nuotr.

Eglė KUKTIENĖ

Kėdainių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ pastaruoju metu įvyko nemažai pokyčių. Dar pavasarį kai kuriems buvo tikra staigmena, kad direktorės pareigų neteko ne vienerius metus darželiui vadovavusi Audronė Rokienė. Tuomet konkursą laimėjo prieš tai socialinės pedagogės pareigas šioje įstaigoje ėjusi Rasa Kvederienė, tačiau Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai teko anuliuoti konkurso rezultatus.

Pasirodė stipresnė?

Kaip dar pavasarį „Rinkos aikštei“ komentavo tuomet Švietimo skyriaus vedėjo pareigas ėjęs Julius Lukoševičius, komisijai pasirodė, kad R. Kvederienės pasiruošimas vadovauti darželiui buvo geresnis nei tuometinės direktorės. 

„Kandidatavo ir dabartinė direktorė Audronė Rokienė, bet jai iš šių pareigų teks pasitraukti.

Kiekvienas iš septynių komisijos narių savarankiškai vertino kiekvieną pretendentą, o vertinimas parodė, kad daugiau balų surinko visgi ne dabartinė įstaigos direktorė“, – tuomet kalbėjo J. Lukoševičius.

Jis pridūrė, kad kiekvieno kandidato vertinimas susidėjo iš dviejų dalių: kompetencijų ataskaitos, kurią pretendentas gavo Nacionalinėje švietimo agentūroje (ten buvo vertinamos penkios kompetencijos), ir jau Kėdainiuose sudarytos komisijos iš penkių kompetencijų įvertinimo. 

Anuliavo

Organizuojant konkursą buvo pažeisti skaidrumo ir nešališkumo principai, nuostata, kad komisijos nariu negali būti asmuo, kuris yra tiesiogiai pavaldus ar kontroliuojamas pretendento  

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Konkursą pralaimėjusi A. Rokienė rezultatus apskundė, ir nurodė, kad organizuojant konkursą buvo nemažai pažeidimų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, išanalizavusi skundą, priėmė sprendimą konkurso rezultatus anuliuoti. 

„Organizuojant konkursą buvo pažeisti skaidrumo ir nešališkumo principai, nuostata, kad komisijos nariu negali būti asmuo, kuris yra tiesiogiai pavaldus ar kontroliuojamas pretendento, konkurso komisijos nario pareiga būti objektyviam ir nešališkam bei pranešti konkurso organizatoriui prieš atranką apie tiesioginį pavaldumą vienam iš pretendentų.

Taip pat dėl to, kad konkurso organizatorius nesudarė galimybės pretendentui susipažinti su protokolo priedu“, – teigė ministerijos Komunikacijos skyrius.

Kuris slėpė savo ryšius?

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 5 punktu, šį konkursą organizavo ir už tvarkos laikymąsi pagal priskirtas kompetencijas atsakė savivaldybės meras ir konkurso komisija.

Meras Valentinas Tamulis, paklaustas, ar žinojo, kad tarp komisijos narių yra vienas pavaldus ar kontroliuojamas vienos iš pretendenčių asmuo, į šį klausimą neatsakė. 

Tačiau paneigė, kad su protokolais pretendentams nebuvo leista susipažinti.

„Apskaičiavus konkurso rezultatus pretendentai apie juos buvo supažindinti žodžiu posėdžio metu ir pakviesti sutartu laiku atvykti į Kėdainių rajono savivaldybę susipažinti su konkurso protokolu ir su protokolo priedu bei pokalbio su pretendentu skaitmeniniu garso įrašu.

Atėjusiems pretendentams buvo pateiktas posėdžio protokolas su priedais. 

Pretendentai su pateiktais dokumentais susipažino savarankiškai, susipažinimą patvirtino parašu. 

Visų pretendentų parašai ant komisijos posėdžio protokolo yra“, – tikino meras Valentinas Tamulis.

Meras Valentinas Tamulis, paklaustas, ar žinojo, kad tarp komisijos narių yra vienas pavaldus ar kontroliuojamas pretendentės R. Kvederienės asmuo, į šį klausimą neatsakė/ G. Minelgaitės-Dautorės nuotr.

Konkurso komisiją sudarė vienas mero pasiūlytas asmuo, vienas – Kėdainių rajono ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos siūlytas asmuo, trys asmenys pasiūlyti pa lopšelio d. „Pasaka“ bendruomenės. Taip pat vienas asmuo buvo darželio socialinis partneris ir vienas pasiūlytas Švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos.

Kas konkrečiai dalyvavo neskaidriai dirbusia pripažintoje komisijoje, savivaldybės meras neatskleidė.

Skelbė naują

Šių metų liepos 14 dieną įvyko naujas konkursas lopšelio – darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms. 

Kaip sakė Švietimo skyriaus l. e. p. vedėja Vilma Dobrovolskienė, konkurse dalyvavo R. Kvederienė ir Regina Bičkienė. Jame nedalyvavo ankstesnius konkurso rezultatus apskundusi A. Rokienė. 

Antrąjį konkursą laimėjo Regina Bičkienė. Ji paskirta į Kėdainių lopšelio–darželio „Pasaka“ direktorės pareigas nuo 2021 m. rugpjūčio 9 d. 

2 Komentarai

  • O DANGAU, JUK PAS tAMULĮ IR NAUJOKIENĘ VISAD ,,SKAIDRŪS,, KONKURSAI, KAIP ČIA DABAR, MATOMAI VILNIUS ,,PRIGRIEBĖ..

  • jau nebeįdomi žinia-kolektyvas patenkintas, o beje, ar reikia viešinti ir pretendentus?
    va kaip čia su ta duomenų apsauga?

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video