Mokyklų laukia nauji iššūkiai. Didžiausias visų nerimas – etatinis apmokėjimas

 Mokyklų laukia nauji iššūkiai. Didžiausias visų nerimas – etatinis apmokėjimas

Kiekviena pradžia, kiekvieni nauji metai ar nauji mokslo metai sutinkami su viltimi ir tikėjimu, kad viskas bus geriau arba bent jau neatsitiks nieko blogo. Kad įvyks naujų pokyčių ir potyrių… Prieš kiekvieną rugsėjo 1-ąją jauduliuką ir nerimą jaučia ne tik moksleiviai, bet ir jų tėveliai. Ne mažiau nerimauja ir ugdymo įstaigų vadovai, kuriems tai dar vieni metai, pilni iššūkių ir naujovių. Ypač šiemet, kai visoje šalyje garsiai kalbama, kad dėl pasikeitusios apmokėjimo sistemos mokytojams situacija mokyklose gali būti kritiškiausia per pastaruosius kelerius metus. Taigi, „Rinkos aikštė“ pakalbino mokymo įstaigų vadovus ir pasidomėjo, kaip ir su kokiomis nuotaikomis jie ketina pasitikti naujuosius mokslo metus.

  1. Kaip pasitinkate šį rugsėjį – įprastai, o gal kaip nors ypatingai?
  2. Su kokiomis naujovėmis, kokiomis viltimis?
  3. Su kokiu moksleivių skaičiumi (padidėjusiu, sumažėjusiu)?
  4. O gal šiemet sau keliate kokį nors išskirtinį uždavinį?
  5. Ko palinkėtumėte savo moksleiviams?

Liudas Tauginas. „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr. Akademijos gimnazijos direktorius Liudas TAUGINAS:

„1. Rugsėjo pirmoji ir darbo pirmoji diena šiais metais šeštadienį. Apskritai būtų šaunu, kad visus atsakingus darbus planuotume ir spėtume atlikti ne savaitgaliais…

2. Savivaldybė šiandien keičia siūlymą dėl pirmos darbo dienos – tai viltinga…

Kiekviena išleista gimnazijos abiturientų laida ir jos vietoje stojanti kita duoda savitą, kažkuo išskirtinį mokslo metų bruožą.

Pedagogų komanda lieka stabili, ženkliai nepasikeitusi. Manau, ugdymo prioritetai bus pakoreguoti, bet esmė liks.

Labiausiai neramina „Etatinis pedagogų apmokėjimas“. Nesinorėtų, kad tai tarp mokytojų bei administracijos įveltų debatavimus ir atimtų laiką bei jėgas iš mokinių ugdymo.

Gimnazija labai laukia priestato statybos pabaigos, kuriame įsikurs pradinukai. Čia bus aktų salė, rūbinė, biblioteka su skaitykla, kabinetai specialistams, informatikai, muzikai.

3. Mokinių skaičius planuojame, kad sumažės nežymiai.

4. Manau, kaip ir visos mokyklos, taip ir mes keliame uždavinį, kaip dar paspartinti ugdymo procesą, neatsilikti nuo laikmečio.

5. Kartu norėčiau palinkėti kantrybės, stabtelėti ir pagalvoti, kur mes taip skubam? Ar tik tam, kad būtume kažką aplenkę, o ne tam, kad būtume pabendravę, supratę, kažkam padėję, atjautę, kartu pasidžiaugę…“

Gintaras Petrulis. „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr. „Atžalyno“ gimnazijos direktorius Gintaras PETRULIS:

„1. Turbūt nė vienas mokyklos vadovas nesutinka šio rugsėjo įprastai, nes vasarą priimti Švietimo įstatymo pakeitimai, kiti teisės aktai dėl mokyklų finansavimo pokyčių ir mokytojų etatinio apmokėjimo įvedimo neleidžia ramiai laukti mokslo metų pradžios. Nors daug pasiruošimo darbų jau buvo atlikta pavasarį, tačiau dar daugiau liko atlikti.

2. Mūsų tikslas yra padaryti šiuos darbus taip, kad mokytojai matytų pasikeitimų naudą, taip pat tai turėtų padėti mokiniams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Šių tikslų ir sieksime.

3. Džiaugiamės, kad mokinių nedaug sumažėjo. Turėsime apie 510 mokinių (praeitais metais buvo 529 mokiniai), yra daug norinčių mokytis 9 klasėje (I gimnazijos klasėje) – net 143 mokiniai. Sieksime, kad visi ateinantys iš kitų mokyklų mokiniai sėkmingai adaptuotųsi gimnazijoje. Šiais mokslo metais III klasėje mokysis mokinys iš Vokietijos, atvykstantis pagal mainų programą. Tai bus iššūkis mokytojams ir mokyklai.

4. Esame pasiruošę mokslo metams, apsirūpinę mokymo priemonėmis, gera mokymo baze, visų dalykų mokytojais.

5. Linkiu visiems gimnazistams įdomios veiklos, turiningų pamokų, siekti kuo geresnių rezultatų, turėti savo ateities tikslus ir juos įgyvendinti.“

 Ramūnas Zigmantavičius. „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr. Josvainių gimnazijos direktorius Ramūnas ZIGMANTAVIČIUS:

„1. Rugsėjį pasitinkame šventiškai, nes mokinių skaičius beveik nepasikeitė, o kita džiugi žinia – šiais mokslo metais sukanka 100 metų, kai Josvainiuose buvo įkurta pradinė mokykla. Ta proga gimnazijos gimtadienio šventė spalio mėnesį bus skirta mokyklos šimtmečio įprasminimui – istoriškai įvertinsime mokyklos šimtmečio kelią, į šventę pasikvietę buvusius gimnazijos auklėtinius.

2. Visus metus gimnazistus lydės naujas simbolis – Kelias. Kelias – tai ilga kelionė į save, jis vingiuotas ir nenuspėjamas. Keliaudami kiekvieną mėnesį žymėsime mokinio, klasės ir gimnazijos bendruomenės nueito kelio atkarpą, o baigiantis mokslo metams, įsivertinsime savo sėkmes.

3. Išskirtinis uždavinys šiais mokslo metais – padėti kiekvienam mokiniui rasti savo kelią, t. y. patenkinti savo lūkesčius, įsivertinti asmeninę pažangą, patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti kuo įvairesnes veiklas įvairiose edukacinėse aplinkose ir kontekstuose (gimnazijos partnerių Kauno technologijos, Aleksandro Stulginskio universitetų auditorijose, muziejuose, gamtoje ir t.t.).

4. Moksleiviams palinkėčiau, kad atmintų, jog į laimę kelių nėra, nes kelias yra laimė, o jis prasideda nuo atsakomybės prisiėmimo. Taigi, kelionė į pažinimo šalį tik prasideda, tad keliaukime kartu!“

Albinas Stankevičius. „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr. „Ryto“ progimnazijos direktorius Albinas STANKEVIČIUS 

„1. Šis rugsėjis – ypatingas, nes progimnazijoje įgyvendintas ES finansuojamas šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimo projektas. Įgyvendinus šį projektą, bus pagerintos mokymo(si) sąlygos ir galimybės mokiniams siekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų, stiprinti mokinių motyvaciją. Kartu šiuolaikiškos, modernios edukacinės erdvės mokytojams suteiks galimybę ugdymo procese taikyti modernius, ugdytinių poreikius atliepiančius metodus. Beje, šio projekto įgyvendinimui savivaldybė skyrė 25 000 eurų.

Be to, gražesnė tapo ir progimnazijos aplinka: savivaldybė finansavo dalies senos betono plytelių dangos pakeitimą nauja trinkelių danga.

2. Didžiausia šių mokslo metų pradžios naujovė (ir galvos skausmas) – mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos įvedimas. Kita naujovė – pradedame dalyvauti net keturiuose tarptautiniuose mokyklų mainų partnerysčių projektuose. Esame tikri, kad šiuos iššūkius bendrai susitelkę sėkmingai įveiksime.

3. Mokinių skaičius šiek tiek sumažėjo, nes dėl ugdymo patalpų trūkumo negalėjome priimti visų norinčių mokytis progimnazijoje. Tačiau ir toliau liekame didžiausia rajono ugdymo įstaiga, kurioje mokysis maždaug 950 mokinių.

4. Progimnazijos veiklos prioritetai nesikeičia: mokinių saugumas, aukšta ugdymo(si) kokybė, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.

5. Sveikinu „Ryto“ progimnazijos bendruomenę su naujų mokslo metų pradžia. Tegu jie būna įdomūs, kūrybingi ir sėkmingi.“

Violeta Liutkienė. „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr. Kėdainių Šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta LIUTKIENĖ:

„1. Rugsėjis ypatingas, keičiasi mokyklų finansavimo tvarka, įvedamas etatinis apmokėjimas, tai labai tampriai susiję su ugdymo planu ir galimybe efektyviai išnaudoti visas ugdymui skirtas valandas. Dar dabar viskas daugiau neaišku negu aišku. 

2. Gimnazijoje buvo 16 klasių komplektų, kurių kiekviename mokėsi po 30 gimnazistų. Didinsime klasių komplektų skaičių ir mažinsime mokinių skaičių klasėse.

2018–2019 m. m. planuojame 18 klasių komplektų. Smagu, kad planuojame pateikti gimnazijos priestato projektą valstybės investicijų projekto finansavimui.

3. Gimnazijoje 2018–2019 m. m. mokysis 263 ugdytiniai, mokinių skaičius sumažėja, nes į pirmąsias gimnazijos klases priėmėme mažiau mokinių, siekdami užtikrinti ugdymo kokybę ir komfortą mažoje edukacinėje erdvėje. Juolab kad klasių finansavimas tai leidžia (norint gauti didžiausią klasės finansavimą užtenka 21 mokinio klasėje).

Gimnazijos neformaliojo švietimo skyrių – Sėkmės ir lyderystės mokyklą – lankys 100 rajono mokinių.

4. Šių metų uždavinys yra maksimaliai efektyviausiai išnaudoti ugdymo plano galimybes ir maksimaliai tenkinti mokinių poreikius, pasikeitus finansavimo ir ugdymo organizavimo sistemoms.

5. Kėdainių Šviesiosios gimnazijos bendruomenei ir viso rajono ugdymo įstaigų bendruomenėms linkiu optimizmo, tikėjimo, kad visos pertvarkos atneš gerus rezultatus, nusiteikimo siekti užsibrėžtų tikslų.“

Irina Jančiukienė. Asmeninio archyvo nuotr. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorė Irina JANČIUKIENĖ:

„1. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendruomenė, kaip ir kiekvieną rugsėjį, pasitinka viltingai ir optimistiškai nusiteikusi. Pasirengimas naujiems mokslo metams vyksta jau antra savaitė, kadangi centre vykdoma įvairiapusė veikla keturiuose skyriuose: suaugusiųjų, jaunimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo vaikų švietimo. Jau planuojamos veiklos Kėdainių trečiojo amžiaus universiteto klausytojams, Atviroji jaunimo erdvė po atostogų atveria savo duris. Neformaliojo vaikų, suaugusiųjų švietimo skyriai vykdo įvairias neformaliojo švietimo programas tiek mokyklinio amžiaus vaikams, tiek suaugusiesiems. Vykdomas profesinis mokymas pagal darbo rinkos programas, organizuojami Valstybinės kalbos egzaminai asmenims, kuriems taikomi valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimai, LR Konstitucijos pagrindų egzaminai asmenims, siekiantiems įgyti LR pilietybę, teikiamos vairavimo mokymo paslaugos. Stengiamės patenkinti visų amžiaus grupių poreikius ir lūkesčius.

2. Vienas iš svarbiausių šio rugsėjo darbų – perėjimas prie etatinio mokytojų darbo užmokesčio. Šiai reformai įgyvendinti laiko išties labai mažai, todėl visiškai akivaizdu, kad nerimas jaučiamas tiek iš mokytojų, tiek iš administracijos pusės. Manau, kad paskutinės rugpjūčio dienos bus skirtos susitarimams su centro bendruomene pasiekti.

3. Centro formaliojo jaunimo ir suaugusiųjų skyriai iki rugsėjo 3 d. laukia mokinių mokytis jaunimo 5–10 klasėse, o suaugusieji gali įgyti tiek pagrindinį, tiek vidurinį išsilavinimą. Kaip ir visoje šalyje, taip ir mūsų centre mokinių skaičius pamažu mažėja, tačiau mums svarbus kiekvienas žmogus, peržengęs šio centro slenkstį.

4. Mūsų pedagogų bendruomenė, įgyvendindama Mokymosi visą gyvenimą sampratą, skatina besimokančiųjų teigiamą savęs vertinimą, geba suprasti ir išklausyti, žino jaunimo ir suaugusiųjų mokymosi ir psichologijos ypatumus, geba motyvuoti besimokančiuosius, skatina kiekvieną sėkmingesnį žingsnį.

5. O mūsų mokiniams noriu palinkėti drąsiai žengti į naujus mokslo metus, žinant  kad Centro bendruomenę jungia bendri siekiai, supratimas, pagalba vieni kitiems ir darnus darbas.“

Mindaugas Danilevičius. „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr. Šėtos gimnazijos direktorius Mindaugas DANILEVIČIUS:

„1. Kiekvienas rugsėjis ypatingas savaip, šis ypatingas tuo, kad vyksta pasiruošimai gimnazijos šimtmečiui, gražinama, tvarkoma gimnazijos aplinka, rengiamasi pokyčiams, susijusiems su mokytojų atlyginimo sistemos kaita.

2. Gimnazija pereina prie naujo el. dienyno – Eduka, gimnazijoje dirbs mažiausiai trys nauji mokytojai, steigėjo dėka mūsų mokymo įstaigoje per vasarą suremontuota 12 vidinių erdvių ir vidinis kiemelis.

3. Demografinės situacijos gerėjimo požymių nėra, todėl logiška pasekmė – mokinių skaičiaus mažėjimas. Šiandien mokyklą nuo rugsėjo 1 d. turėtų lankyti 284 mokiniai. Jis mažesnis nei praėjusiais mokslo metais.

4. Tikimės, kad mokymosi pasiekimai bus labiau svarbūs gerokai didesnei daliai mūsų tėvelių ir jų vaikų.

5. Palinkėčiau kiekvienai jaunai asmenybei jau nuo dabar tikslingai ir kryptingai nukreipti savo jaunatvišką energiją tam, kad norimos svajonės virstų tikrove.“

Tereza Sotnik. „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.Juozo Paukštelio progimnazijos direktorė Tereza SOTNIK:

„1. Mokslo metų pradžia nuspalvina mokytojų gyvenimą naujų džiaugsmų ir rūpesčių spalvomis. Šiemet pasiruošimas naujiems mokslo metams ypač atsakingas, reikalaujantis sutelktumo. Daug dėmesio, darbo turime skirti švietimo naujovėms, mokytojų etatinio apmokėjimo įvedimui. Be naujai užgriuvusių rūpesčių, vyksta ir įprastiniai darbai – tvirtinamas mokyklos ugdymo planas, mokomųjų dalykų planai. Siekiame, kad mokytis progimnazijoje vaikui būtų saugu, įdomu, patrauklu, kad kiekviena diena, praleista mokykloje, suteiktų ir žinių, ir bendravimo malonumą.

Naujus mokslo metus pradėsime gražesnėje aplinkoje: remonto sulaukė progimnazijos aktų salė, muzikos kabinetas, fojė, skaitykla, kitos patalpos. Jaukesnis tapo naujai sutvarkytas mokyklos kiemas. Įrenginėjame vaikų poilsiui skirtas erdves su multisensorine įranga. Progimnazija įsitraukusi į įvairių projektų įgyvendinimą, tai suteikia galimybių tobulinti ugdymą, modernizuoti mokymosi priemonių bazę.

Džiugina mokyklos bendruomenės aktyvumas, noras tobulėti ir dalintis darbo patirtimi. Jau nemažai metų diegiame LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“ ir šiemet mūsų mokytojai dalinsis šia darbo patirtimi su Radviliškio rajono pedagogais.

Naujų mokslo metų laukiame viltingai – jie vėl suburs progimnazijos bendruomenę tęsti pradėtus darbus ir siekti naujų tikslų.

2. Progimnazijos mokinių skaičius po truputį kasmet vis didėja. Šiais mokslo metais klasių komplektas progimnazijoje išlieka nepakitęs, vienu klasių komplektu bus mažiau mūsų progimnazijos Tiskūnų Juozo Urbšio skyriuje, atitinkamai mažėja skyriuje besimokančių mokinių skaičius.

3. Kiekvieną naujų darbų pradžią lydi naujos viltys, tikėjimas ateitimi. Taip pasitinkame ir Rugsėjo 1-ąją – mintimis apie prasmingą veiklą, džiugių bei įsimintinų bendravimo akimirkų viltimi. Vienas iš progimnazijos prioritetų – visapusė pagalba mokiniui ir emocinis jo saugumas mokykloje. Mokykloje nuosekliai diegiama LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programa.

Skiriame daug dėmesio socialiniam emociniam vaikų ugdymui, siekiame, kad progimnazijoje vaikas atrastų gerą emocinę aplinką ir kūrybiškumo atmosferą.

4. Nuo šių mokslo metų progimnazija įsitraukia į Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą Visos dienos mokyklos koncepcijos ir jos įgyvendinimo modelių kūrimą. Visos dienos mokykloje pradinio ugdymo pakopos ir 5 klasių pageidaujantys mokiniai galės praleisti visą darbo dieną – vaikai mokysis, žais ir ilsėsis.

Mokykloje, atsižvelgiant į vaiko poreikius, bus lanksčiai modeliuojamas ugdymo turinys: tikslingai derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, skiriama pakankamai laiko pagilinti mokinių žinias, teikiama individuali mokymosi pagalba, užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus. Džiaugiamės ir jaučiame atsakomybę šį rugsėjį pradėdami kaip vienintelė Kėdainių rajone Visos dienos mokykla. Esame kūrybingi, drąsūs, laisvi, socialiai aktyvūs, tikrai tikiu, kad įveiksime visus išsikeltus uždavinius.

5. Mokiniams linkiu augti, tobulėti ir įgyvendinti visas savo svajones. Tegul kiekviena diena būna pripildyta pažinimo džiaugsmo ir žinių troškimo. Mokytojams ir tėveliams noriu palinkėti išminties, kantrybės, tarpusavio supratimo ir nuolatinio bendradarbiavimo. Tikiu, kad visi kartu ir toliau kursime aukšto kultūrinio lygio, patrauklią, savitą mokyklą, kurioje gera dirbti ir mokytis visiems. Progimnazijos himno žodžiais tariant „Tebūna mokykla mums draugiška šeima…“

Alanas Magyla. „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.Krakių M. Katkaus gimnazijos direktorius Alanas MAGYLA:

„1. Praėjusius mokslo metus baigėme būdami Lietuvoje dviejose srityse pirmieji – Lietuvos mokyklų sporto žaidynėse tarp kaimo gimnazijų laimėjome pirmąją vietą, o Gražiausiai tvarkomų edukacinių erdvių konkurse jau ketvirtą kartą tapome nugalėtojais. Visa tai džiugina, rodo kolektyvo ir bendruomenės brandą, pajėgumus, bet kartu ir įpareigoja, nes išlikti lyderiais darosi vis sunkiau.

2. Kiekvienas rugsėjis kažkuo būna vis naujas. Ateina įvairios naujovės, keičiasi mokiniai, jų poreikiai ir galimybės. Apskritai, šiuolaikinis jaunimas labai dinamiškas, pokyčiai vyksta milžinišku tempu, tačiau šis rugsėjis ypatingas patiems pedagogams – įvedamas etatinis darbo apmokėjimas įneša daug nežinios ir sumaišties, griauna nusistovėjusią tvarką ir dar neaišku, ar visa tai į gera…

Viltis – naujovės švietime pasiteisins, bus naudingos jaunimui, o pokyčiai skatins pažangą. Tačiau, kaip bebūtų keista, reformos vyksta, o problemų vis daugėja. Pedagogai sensta, jaunimas modernėja ir čia darosi vis didesnis atotrūkis. Todėl mokyklose dirbti darosi vis sunkiau, o jaunimas pedagogo profesijos dar nesirenka… Džiugina tai, kad jaunimas darosi vis pilietiškesnis, kūrybiškesnis, aktyvus, sparčiai auga savanorystė. Kita vertus, šiandieninis jaunimas labai racionalus, dar paauglystėje nusprendžia: man to reikės, o to nereikės… Gaila, kai matai gabų jaunuolį, o pastangų siekti aukštesnio tikslo jis nerodo…

3. Moksleivių skaičius kasmet mažėja, tačiau tendencija nėra didėjanti. Jau yra ir grįžtančių emigrantų, bet svarbiausios problemos yra čia, vietoje: kad darbo čia būtų, kad vaikų iš tėvų nereikėtų atiminėti…

4. Kažkokių išskirtinių uždavinių nekeliame – tiesiog įgyvendiname savo strateginį planą. Praėjusiais mokslo metais buvo skirta daug jėgų aplinkai. Dabar ketiname orientuotis į ugdymo kokybės gerinimą: norėtųsi tinkamai išnaudoti sukurtas edukacines aplinkas, kurti laboratorijas, gerinti moksleivių praktinę-pažintinę veiklą.

5. Artėjant Rugsėjui pirmiausia norėčiau padėkoti Krakių pedagogams ir visam kolektyvui už nuoširdų darbą, įdėtas pastangas ir pasiektus rezultatus. O  moksleiviams linkėčiau patirti vis didesnį pažinimo džiaugsmą, energijos ir aktyvumo, savirealizacijos ir kad Mokykla išties būtų antraisiais namais. Su Mokslo metų pradžia!“

Neringa Vaicekauskienė. „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr. Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktorė Neringa VAICEKAUSKIENĖ:

„1. Šis rugsėjis – permainų rugsėjis. Visose mokyklose keisis mokytojų darbo apmokėjimas, todėl teks nuveikti tikrai nemažai. Tačiau turbūt svarbiausia, kad tarp visų darbų ir šurmulio nepamirštume pagrindinio savo darbo tikslo, pagrindinės mokyklos paskirties – mūsų vaikų.

2. Šį rugsėjį mūsų progimnazijoje mokysis dar daugiau mokinių – 840 (pernai mokėsi 819 mokinių, o per pastaruosius trejus metus mokinių padaugėjo 120). Mes džiaugiamės didėjančia bendruomene, o tai yra vienas iš rodiklių, kad mūsų progimnazijoje mokiniai jaučiasi gerai.

3. Labai džiaugiuosi, kad mokykloje veikia Tėvų klubas ir mes galime kartu aptarti bendruomenei svarbius klausimus. Tėveliai, kaip ir jų vaikai, nuolat mokosi.

Šiais mokslo metais progimnazijoje įgyvendinsime daug projektų: „Informatika pradiniame ugdyme“, „Tėvelių akademija“. Jau trečius metus bus vykdomas tęstinis projektas „Sveikatos ir olimpinio ugdymo programos poveikis mokinių sveikatai ir gyvensenai“, „Kartu mes galim“ „Nors amžius mus skiria, bet jungia veikla“.

4. Numatydami šių metų tikslus ir uždavinius, esame nuoseklūs – mums svarbūs yra ne tik mokinių akademiniai pasiekimai, bet ir jų saugumas, gera savijauta. Didelį dėmesį skiriame mokinių socialinių-emocinių įgūdžių ugdymui. Šiais mokslo metais progimnazijoje vykdant projektą, kurį finansuoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, pradėjo dirbti dar viena psichologė. Jau vasarą prasidėjo „Tėvelių akademija“. Progimnazijoje įgyvendinama patyčių prevencijos programa OLWEUS. (progimnazijai suteiktas šios programos tarptautinis sertifikatas).

Šiais mokslo metais progimnazijos mokytojai tęsia projektinę veiklą dalyvaudami programoje „eTwinning“. Mūsų veikla įvertinta ir mokykla pelnė „Programos „eTwinning“ mokykla“ vardą.

Esame pripažinti skaitmeninės ir elektroninio saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo ir personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo srityse lyderiai.

Pernai pradėjome naują tradiciją, kurią tęsime ir šiais metais – mokiniai, kurie padarė asmeninę pažangą, aktyviai dalyvavo progimnazijos veiklose, vyks į stovyklą.

Gražėja progimnazijos fizinė aplinka: mokyklos pastato išorė, kiemas, vyksta darbai mokyklos viduje. Mokyklos teritorijoje pastatyta riedlenčių rampa, kuria naudojasi mikrorajono bendruomenė.

5. Mūsų mokiniams noriu palinkėti drąsos, fantazijos ir nepamiršti, kad mokykloje reikia ne tik mokytis ir įgyti žinių, bet taip pat svarbu pažinti save, atrasti savo gabumus ir talentus.“

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video