Miesto ir kaimo bibliotekos skatins skaityti, žadins kūrybines galias

 Miesto ir kaimo bibliotekos skatins skaityti, žadins kūrybines galias

M. Daukšos viešosios bibliotekos nuotr.

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka šiais metais įgyvendins tris skaitymo skatinimui, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo didinimui bei saviraiškai skirtus projektus. Finansavimą šiems projektams skyrė Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje nuo birželio iki gruodžio bus įgyvendinamas projektas „Knyga, filmas ir (ko)miksas“ jauniesiems kraštiečiams pasiūlys naujų įdomių veiklų. Čia vyks animacinio filmuko ir komikso kūrimo dirbtuvėlės, kuriose moksleiviai mokysis glaustai ir sklandžiai dėstyti mintis, piešiniais reikšti įvairias emocijas, atspindėti kuriamo personažo charakterį, reikšti įvairias emocijas ne tik vaizdu, bet ir garsu. Patiems perkeliant iš perskaitytų knygų sukauptas žinias, emocijas į filmuką. Žinoma, filmukas ir komiksas bus kuriami remiantis vaikų perskaitytomis knygomis. Išvysti rezultatus pakvies sukurtų darbų paroda.

Tikimasi, kad projektas pritrauks į biblioteką naujų vartotojų, o projekto dalyviai pagerins skaitymo įgūdžius, saviraišką, prasmingai praleis laisvalaikį. Šio projekto finansavimui iš rajono savivaldybės biudžeto skirta 1600 Eur.

Atvyks mėgstamiausi vaikų rašytojai

Taip pat šaunius projektus, teigiamai įvertintus šių metų kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurse, parengė miestelių ir kaimų bibliotekos. Štai Surviliškio, Šlapaberžės, Mantviliškio ir Sirutiškio struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose liepos 1 – gruodžio 31 dienomis bus įgyvendinamas projektas „Skaitydamas augu, mąstau, tobulėju“. Jis skirtas šių vietovių vaikams ir jaunimui nuo 10 iki 15 metų, kurie turi mažiau galimybių apsilankyti susitikimuose su rašytojais mieste dėl finansinių ar susisiekimo galimybių.

Projekto tikslas – formuoti vaikų ir jaunimo įprotį skaityti, pritaikyti skaitymo patirtis socialinių santykių kūrimui su aplinka, didinant vaikų ir jaunimo užimtumą, atskleidžiant meninius, estetinius ir pažintinius jų gebėjimus per kultūrinę veiklą kaimo bibliotekose. Siekiama pateikti biblioteką kaip įdomią ir įtraukiančią erdvę, sudominti vaikus ir jaunimą bibliotekos paslaugomis.

Įgyvendinant projektą bus suorganizuoti 6 renginiai, tarp jų – raiškiojo skaitymo konkursas „Kieti vaikai skaito knygas“, susitikimas su vienu mėgstamiausių vaikų rašytoju Lietuvoje Tomu Dirgėla, meninis pleneras „Piešiu Tomą ir Domą“, literatūrinė edukacija „Mano kūrybinės galios“ su vaikų ir jaunimo rašytoja, vaikų literatūros premijos laimėtoja Igne Zarambaite.

Projektas finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, jam skirta 2300 Eur.

Tuo tarpu Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Pajieslio struktūriniame teritoriniame padalinyje liepos 1 – spalio 31 dienomis bus įgyvendinamas projektas „Nuo knygos iki meno“. Jo tikslas -sutelkti Krakių, Pajieslio, Plinkaigalio ir Meironiškių kaimų skaitytojus ir bendruomenių narius kartu pamėgti literatūrą ir meną, atskleisti savo kūrybinius gebėjimus, mokyti(s) turiningo bendravimo, mažinti atskirtį tarp bendruomenės narių, kūrybiškai spręsti iškylančias problemas bei plėsti savo kultūrinį akiratį.

Projekto metu planuojama nemažai renginių ir veiklų: susitikimas su žolininku, knygų autoriumi Mariumi Lasinsku, edukaciniai piešimo užsiėmimai, išvyka į nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, išvykos vaikams ir jaunimui „Diena be telefono“, poezijos ir muzikos popietė rudenį. Užsiėmimus vainikuos piešinių, meno darbų, sukurtų projekto metu, paroda.

Šiam projektui finansuoti skirta 1140 Eur.

Bibliotekoje įgyvendinami projektai padės atskleisti ją kaip įdomią ir įtraukiančią erdvę, skatins naudotis paslaugomis, skaityti knygas ir kūrybiškai naudotis įgytomis žiniomis.

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos informacija

Užs. nr. 78

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video