Merą nuolat dirbti mokanti politikė gavo atkirtį

 Merą nuolat dirbti mokanti politikė gavo atkirtį

Meras Valentinas Tamulis ir vicemeras Paulius Aukštikalnis, dažniausiai jaunos politikės replikas išklausantys su kultūringu atlaidumu, šį kartą nenutylėjo, o kai kuriuos jos pareiškimus net atvirai pavadino nedemokratiškais, grasinančiais ir net dezinformuojančiais./Algimanto Barzdžiaus/ „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Kristina KASPARAVIČĖ

Nuolat rajono tarybos posėdžiuose išsišokanti ir merą Valentiną Tamulį ar kitus kolegas kaip dirbti vis pamokanti tik pirmą kadenciją rajono taryboje dirbanti Karolina Štelmokaitė rajono tarybos posėdyje sulaukė atkirčio. Dažniausiai jaunos politikės replikas su kultūringu atlaidumu išklausantys rajono vadovai šį kartą nenutylėjo, o kai kuriuos jos pareiškimus net atvirai pavadino nedemokratiškais, grasinančiais ir net dezinformuojančiais.

Įrodinėjo, kad vieni klausimai mažiau svarbūs už kitus

Konfliktą K. Štelmokaitė įžiebė vos prasidėjus nuotoliniam rajono tarybos posėdžiui.

Ji netruko pareikšti nepasitenkinimo, kad pradėjus transliaciją, bet dar neprasidėjus posėdžiui, neveikė tarybos narių mikrofonai ir neva jie negalėjo pasišnekučiuoti. Taip pat ji pažėrė merui priekaištus dėl sudarytos posėdžio darbotvarkės.

Politikė pareiškė nepasitenkinimą, kad klausimą dėl infrastruktūros mokesčio numatyta svarstyti 19 numeriu, o ne pačioje posėdžio pradžioje.

„Jūs pats puikiai suprantate, kad šitas klausimas tikrai yra pats svarbiausias darbotvarkėje. Ir mes klausėme savivaldybės administracijos darbuotojų, kurie dalyvavo komitetų posėdžiuose, kodėl šitas labai svarbus klausimas yra nukeltas į galą, kur reikalauja iš tiesų didelių diskusijų ir visų dalyvavimo. Tai buvo nurodyta, kad jūs sudarote šitą darbotvarkę ir kad jūs taip nusprendėte. Ir dabar dar sakote, kad jūs ir toliau taip manote, kad šitą klausimą reikėtų svarstyti pačiam gale, tarytum jisai yra absoliučiai nesvarbus ir neįdomus.

Tai gal jūs galėtumėte tiesiog truputėlį paaiškinti ir argumentuoti, kodėl jūs manote, kad šitą klausimą reikia svarstyti kažkur ten gale, kada tikriausiai pusė iš mūsų kolegų nebebus posėdžio metu“, – merui Valentinui Tamuliui priekaištavo K. Štelmokaitė.

Nuolat rajono tarybos posėdžiuose išsišokanti ir merą Valentiną Tamulį ar kitus kolegas kaip dirbti vis pamokanti tik pirmą kadenciją rajono taryboje dirbanti Karolina Štelmokaitė penktadienį vykusiame rajono tarybos posėdyje sulaukė atkirčio. Algimanto Barzdžiaus/ „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

V. Tamulis atrėmė, kad visi tarybos posėdžio darbotvarkėje esantys klausimai yra vienodai svarbūs ir neturėtų būti skirstomi į mažiau svarbius ir daugiau svarbius. Be to, K. Štelmokaitės minimas klausimas nėra nukeltas į posėdžio galą, kaip ji teigė, o suplanuotas svarstyti posėdžio viduryje.

„Gerbiu administracijos darbuotojų indėlį ruošiant tuos klausimus ir nenoriu jų skirstyti į svarbesnius ar nesvarbesnius – visi klausimai yra svarbūs“, – akcentavo rajono meras.

P. Aukštikalnis: „Čia buvo paskleista dezinformacija“

Eilinį posėdį K. Štelmokaitės priekaištų merui nustebintas vicemeras Paulius Aukštikalnis šį kartą nenutylėjo: „Kai kurie tarybos nariai jau įveda tokią įdomią tradiciją – nuo pat tarybos posėdžio pradžios pulti ant mero dėl to, kaip jis sudėlioja darbotvarkę.

Tai tikrai siūlyčiau keisti tą tradiciją, nes pradėti nuo neigiamų dalykų tikrai yra blogas akordas.

O kas nori pasišnekėti, tikrai yra nenutildoma, kaip čia buvo dezinformacija paskleista, kad visi nutildyti, vargšai, negali šnekėti.

Tai tiesiog patikslinsiu – kai yra įjungiama transliacija, tada yra nutildoma, o iki to visi turėjo galimybę ir pasisveikinti, ir pasišnekėti.

Tai čia tokios techninės detalės. Ir dėl to pulti merą, nemanau, kad čia yra geras žingsnis pradėti darbą visiems.

Aš siūlyčiau eiti prie tarybos klausimų svarstymo, o ne reikšti savo simpatijas ar antipatijas mūsų merui.“

P. Aukštikalnis sakė nesuprantantis, kaip gali tokiais pareiškimais svaidytis politikė, kuri pati dažnai kalba apie demokratiją ir neretai rajono valdžią bando apkaltinti jos stoka. Pasak jo, po tokių politikės viešų pareiškimų ir nurodinėjimo kolegoms kaip balsuoti, grasinimai apskųsti sprendimą, jei kiti balsuos ne taip, kaip ji siūlo, skamba itin prieštaringai.

Aut. past.

Grasino apskundimu

K. Štelmokaitė netruko savu stiliumi pasireikšti ir svarstant kitus klausimus.

Pradėjus nagrinėti sprendimo projektą dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo, kuriuo buvo siūloma gavus keliams skirtas papildomas lėšas iš valstybės leisti jas savivaldybės administracijos direktoriui Arūnui Kacevičiui nukreipti į tęstinius projektus, kurie jau yra įrašyti savivaldybės strateginiame plane, K. Štelmokaitė pareiškė: „Manau, kad tai neteisėtas sprendimas.

Tai uzurpacija tarybos teisės ir pareigos, kuri numatyta įstatyme tvirtinti šitas lėšas ir tikrai labai siūlyčiau kolegoms nepalaikyti šito projekto.

Ir apskritai, jeigu netyčia jis būtų priimtas, tai manyčiau, kad tie, kurie balsavo „prieš“, galėtume kooperuotis ir apskųsti jį.“

Ir apskritai, jeigu netyčia jis būtų priimtas, tai manyčiau, kad tie, kurie balsavo „prieš“, galėtume kooperuotis ir apskųsti jį.

K. Štelmokaitė

Grasinimų nepriėmė

Į politikės pareiškimą netruko sureaguoti vicemeras P. Aukštikalnis: „Tokie grasinimai, kad jeigu jūs balsuosit, būsit apskųsti, didžiausias absurdas.

Tokių grasinimų aš visiškai nepriimu.

Kiekvienas tarybos narys turi savo nuomonę balsuojant šiuo klausimu.

Būkim demokratiški ir leiskim laisvai balsuoti, be grasinimų ir galų gale, nepasiduokim tokiems siūlymams ne demokratijos, o gąsdinimų.“

Vėliau P. Aukštikalnis sakė nesuprantantis, kaip gali tokiais pareiškimais svaidytis politikė, kuri pati dažnai kalba apie demokratiją ir neretai rajono valdžią bando apkaltinti jos stoka.

Pasak jo, po tokių politikės viešų pareiškimų ir nurodinėjimo kolegoms kaip balsuoti, grasinimai apskųsti sprendimą, jei kiti balsuos ne taip, kaip ji siūlo, skamba itin prieštaringai.

Užkliuvo ir vedimo tvarka

Įsismarkavusi politikė nerimo visą posėdį. Šiam įpusėjus buvo paskelbta pertrauka, o po jos sugrįžus posėdžio tęsti, K. Štelmokaitė netruko merui V. Tamuliui pareikšti: „Jūs paskelbėte 15 minučių pertrauką, atėjote nepalyginamai vėliau ir nepasižiūrėjote ar yra visi tarybos nariai, nes vieni laukia, kiti išėjo. Tai tiesiog būtų smagu, kad nebūtų daroma tokių dalykų. Ir mes atbaidome tokiu būdu gyventojus nuo tiesioginės transliacijos žiūrėjimo.

Ir jeigu jau paskelbėte 15 minučių pertrauką, tai po 15 minučių ir turėtume tęsti posėdį.“

Jaunosios kolegės užsipultas meras V. Tamulis tik tarstelėjo: „Nenoriu įsivelti į ginčus, kaip susirenkama po tų 15 minučių.“

Tuo tarpu vicemeras P. Aukštikalnis nenutylėjo: „Noriu pasisakyti dėl eilinio Karolinos Štelmokaitės akcesuso.

Meras labai aiškiai pasakė, kad 11 val. 20 minučių grįžtam į tarybos posėdį. Galėsite peržiūrėti įrašą.

Todėl tikrai prašau nedaryti tokių išsišokimų. Ne dėl to čia susirinkom.“

16 Komentarai

 • Pasitvirtino patarlė“kiaušinis višta moko“.

 • Paaiškinkit, prašau, šio žodžio jūsų straipsnyje reikšmę: „akcesuso“. Švediene, a-ū!

  • Tai kad ne Švedienė straipsnį rašė

   • Na ta lojali valdžios tarnaitė atidžiau turėtų saviškių purvasklaidą prižiūrėti.

  • Vai vai, kimbat prie klaidelės, visi daro, lyg jūs nedarot, toks tobulas.

 • Laukiam kada Kristina Kasparavičė aptašys vicemero išsišokimus kurių deja netrūksta. Prašymas atidžiau stebėti tarybos posėdžius!

 • Nuotrauka valdininkų tai nekokia Štepselis ir Tarapunka,nejaugi Kristina tyčiojasi.Paklausykit posėdį , kaip žentas visą posėdį, kiek tik išsižiodavo, vis ne į temą.Manau uošvienei turėjo būti gėda.

 • Nesuvaldantis situacijos vadovas ir jo berniukas???

 • Nu nebus tas Žentas tuo meru, nebus. Apsiraminkit lukasenkines propagandos stilistai. Kad ir kiek kaimo bobelių ne gudrių apvažiuoti, nebus.

  • Manyčiau, kad užtenka nusenusei pencininkei naujokienei valdyti rajoną, bet vis dar negana, nori prakišti savo ne visai protingai màstantį žentą, prieš tai Lifoskėje ,,laikė,,, nes aptiekoriu matomai dirbti nesugebėjo. Dabar jau nori ligonines direktoriymi prastumti, laikas parodys, sąžiningos moteriškės veidą.

 • Nebuvo ten jokio atkirčio. Politikai apsižodžiavo ir tiek. Kad eiliniai komentatoriai daro klaidų, tai normalu, bet žurnalistai turėtų rašyti be klaidų.Juo labiau tokia patyrusi žurnalistė, kaip Kasparavičė.

  • Iš kasparevič žurnalistė – kaip iš naujokienės balerina. 🤭 Padchalujė ir tiek.

 • Nenustebsiu jei vieną dieną Štelmokaitė pasakys – Heil Hitler!

 • Paulius kartu su Tamuliu esat jėga. Dukrela su mamyte visai su proteliu atsisveikino.

 • Jėga Kedainiuoes tai Grinkevicius, o aš Bynas ir Aukštikslnis, esame nuliukai, palyginus. Palyginkit intelektą Grinkevičisus ir Byno, kaip diena nuo nakties.

 • Man patiko vieno psichologo mintis. Žmogus privalo realizuoti savo galimybes. Mes visi gimstame princai ir princesės, kad taptume karaliais ir karalienėmis. Deja, auklėjimo procese mums užtempiama varlės oda. Kai kurie jos nenusikrato visą gyvenimą, kadangi nėra tokio burtininko, kuris ją nuo mūsų nuplėštų. Tai padaryti reikia patiems! “Karalius” yra tas, kuris savo darbą sugeba atlikti taip, kaip jo nemoka atlikti niekas kitas. Tai nereiškia “atlikti geriau už visus” arba “patikti visiems”.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video