Kelioms rajono mokykloms skirs papildomų pinigų

 Kelioms rajono mokykloms skirs papildomų pinigų

BNS Luko Balandžio nuotr.

Rasa JAKUBAUSKIENĖ

Mokinių pasiekimų gerinimui 2021–2023 metams bus skirta 12 mln. eurų. Į šiuos pinigus pretenduoja 102 Lietuvos mokyklos, pasirengusios dalyvauti projekte „Kokybės krepšelis“. Pinigų bus skirta ir kelioms Kėdainių rajono mokykloms, siekiančioms pagerinti bei gerinančioms ne tik mokymosi aplinką, bet ir mokinių pasiekimus. Skaičiuojama, kad šiame projekte dalyvaujančių mokyklų vieno mokinio pasiekimų gerinimui per metus papildomai bus skiriami 127 eurai.

Investuoja skirtingai

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos Vilmos Dobrovolskienės duomenimis, šiuo metu projekte dalyvauja trys rajono mokyklos, o dar dvi mokyklos jau pasirašė sutartis dėl dalyvavimo projekte.

„Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija, Šėtos gimnazija ir Labūnavos pagrindinė mokykla jau antrus metus dalyvauja „Kokybės krepšelio“ projekte, dar dviejose mokyklose – Akademijos gimnazijos ir Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos – vyksta parengiamieji darbai, pasirašomos sutartys“, – detalizavo Švietimo skyriaus vedėja.

Pagal numatytus reikalavimus, 85 proc. sumos skiriama iš projekto, likusius 15 proc. mokykloms skiria savivaldybės iš savo biudžeto, pastarosios lėšos gali būti kompensuotos sėkmingai įgyvendinus projektą.

„Projekto laikotarpiui skirta 158 tūkst. eurų, iš jų 27,7 tūkst. prisideda savivaldybė. Įvykdžius visas projekto sąlygas, lėšas galima susigrąžinti“, – kalbėjo V. Dobrovolskienė.

Ji taip pat pažymėjo, jog mokyklos, dalyvaujančios projekte, 2021-2023 metams skirtus pinigus ketina investuoti įvairiai.

„Labūnavos pagrindinė mokykla suplanavo tobulinti pasirenkamąsias programas, mokymąsi aktyvinančių metodų taikymą pamokoje, mokymosi veiklos diferencijavimą ir vertinimą.

Šėtos gimnazija stiprina 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos rezultatus, siekiant pagerinti 5–8 klasių mokinių kalbinį ir matematinį raštingumą. Lėšos naudojamos kvalifikacijos tobulinimui, mokymams, konsultacijoms, trūkstamoms mokymo priemonėms, inventoriui įsigyti, edukacinėms aplinkoms kurti“, – pasakojo skyriaus vedėja.

Gavo daugiau nei 66 tūkst. eurų

Po pirmų metų 8 klasės matematikos metinius rezultatus pagerino 45,5 procento mokinių ir pagrindinį bei aukštesnį pasiekimų lygį pasiekė 36 proc. mokinių. Devintos klasės lietuvių kalbos ir literatūros metinius rezultatus pagerino 10 proc. mokinių, o 90,9 proc. devintokų pasiekė patenkinamą lygį

A. Magyla

Krakių Miklojaus Katkaus gimnazijos direktorius Alanas Magyla pažymėjo, kad „Kokybės krepšelis“ buvo skirtas pagal vaikų skaičių. 

„Mes pirmiesiems metams, praėjusiems mokslo metams, gavome 31 tūkst. 152 eurus, o antriesiems, šiems mokslo metams, – 35 tūkst. 46 eurus. Suma yra pakankamai nemaža, – gautą paramą vardijo gimnazijos vadovas. – Tikslas buvo pagerinti lietuvių kalbos ir matematikos rezultatus. 

Daugiau dėmesio skyrėme 8–9 klasėms. Mokytojai buvo skatinami daugiau konsultuoti mokinius.

Kitas svarbus dalykas – elektroninių mokymosi aplinkų naudojimas. 

Būtent iš „Kokybės krepšelio“ pinigų dvejus metus pirkome „Eduka klasę“ 5–10 klasių mokiniams. 

Šiais metais ši mokymosi platforma yra labai pabrangusi. Jeigu praėjusiais mokslo metais vienam mokiniui mokėjome 5 eurus, tai dabar – 19 eurų. Tačiau tai yra labai naudingas dalykas.“

Anot gimnazijos direktoriaus, daug dėmesio skiriama asmeninės pažangos stebėjimui. 

„Mūsų mokytojai buvo patys susikūrę virtualią priemonę „Asmeninės pažangos matavimo modelį“, kad geriau galėtume stebėti mokinių pažangą. Taip pat dalyvavo „Reflectus“ mokymuose, kurie vyko šešis kartus. Tai yra galimybė vaikams ir patiems mokytojams geriau sekti mokymosi rezultatus, pasiekimus, geriau nustatyti, ką mokinys suprato, išmoko, kur dar yra trūkumų, spragų“, – kalbėjo A. Magyla. – Dalį „Kokybės krepšelio“ pinigų skyrėme mokinių motyvacijai.

Praėjusių mokslo metų pabaigoje vyko trijų dienų vasaros stovykla. Mūsų nuomone, ji labai pasiteisino, nes vaikai galėjo turiningai pailsėti, tai – tam tikra paskata siekti aukštesnių mokymosi rezultatų.

Taip pat įsigijome nemažai technikos – kompiuterių, planšečių, kelis išmaniuosius ekranus. Technika kainavo beveik 17 tūkst. eurų. Mums tai yra žymi pagalba.“

Vilma Dobrovolskienė: „Projekto laikotarpiui skirta 158 tūkst. eurų, iš jų 27,7 tūkst. prisideda savivaldybė. Įvykdžius visas projekto sąlygas, lėšas galima susigrąžinti“.

Projektas pasiteisino

Paklausus, ar pasiteisino „Kokybės krepšelis“ ir jo idėja, gimnazijos direktorius pateikė skaičius: „Po pirmų metų 8 klasės matematikos metinius rezultatus pagerino 45,5 procento mokinių ir pagrindinį bei aukštesnį pasiekimų lygį pasiekė 36 proc. mokinių. Devintos klasės lietuvių kalbos ir literatūros metinius rezultatus pagerino 10 proc. mokinių, o 90,9 proc. devintokų pasiekė patenkinamą lygį. 

Pagal krepšelio metodiką, net jeigu išlaikai tą patį rezultatą, vadinasi, nėra smukimo žemyn, tai jau yra gerai, bet, aišku, geriau kai yra progresas.“

A. Magylos teigimu, kiekviena mokykla sprendžia pati, kam ji skiria pinigus ir kur, jos nuomone, reikia investuoti, kokias problemas mato pas save. O pasiteiravus, ar reikėtų tokį projektą pratęsti, sakė: „Kodėl gi ne? Galima. Tačiau tai yra labai dideli pinigai. 

Įsivaizduokite, 180 mokyklų gauna papildomų pinigų. Žinoma, skiriamas skirtingas lėšų dydis, bet jos yra tikrai nemažos ir galiausiai susidaro didelė pinigų suma.“

Švietimo skyriaus vedėjos V. Dobrovolskienės yra nuomone, siekiant įgyvendinti pokyčius mokyklose, papildomas ir tikslingas finansavimas visada reikalingas. 

„Tai įpareigoja mokyklas nagrinėti duomenis, pasirinkti realias prioritetines kryptis, atsakingai planuoti kokybę ir pasiekti rezultatą. 

Moderni ir šiuolaikiška aplinka – būtina sąlyga mokinių pasiekimams ir pažangai gerinti, o „Kokybės krepšelio“ lėšos puiki galimybė toms aplinkoms kurti ir turtinti“, – pastebėjimais dalijosi V. Dobrovolskienė.

Alanas Magyla: „Mes pirmiesiems metams, praėjusiems mokslo metams, gavome 31 tūkst. 152 eurus, o antriesiems, šiems mokslo metams, – 35 tūkst. 46 eurus. Suma yra pakankamai nemaža“./ G. Minelgaitės-Dautorės/„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Vienam mokiniui – 127 eurai

Būsimu finansavimu taip pat džiaugėsi ir šiuo metu sutartis pasirašinėjanti Juozo Paukštelio progimnazija. 

Šios progimnazijos direktorė Tereza Sotnik teigė, jog progimnazija, remdamasi mokinių pasiekimais, veiklos kokybės įsivertinimo ir (ar) išorinio vertinimo išvadomis parengs progimnazijos veiklos tobulinimo planą, kurį suderins su Kėdainių rajono savivaldybe bei NŠA. 

„Kokybės krepšeliui“ skirtos lėšos, kurios skiriamos iš ES paramos, bus apskaičiuojamos pagal progimnazijoje besimokančių mokinių skaičių, vienam mokiniui skiriant 127 eurus per metus ir skiriamos vieną kartą visam progimnazijos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo laikotarpiui, – atkreipė dėmesį T. Sotnik. – „Kokybės krepšelio“ priemonės, numatytos progimnazijos veiklos tobulinimo plane, sumažins mokinių, nepasiekiančių pagrindinio pasiekimų lygmens skaičių ir padidins mokinių, pasiekiančių aukštesnį pasiekimų lygmenį skaičių bei suteiks galimybę užtikrinti aukštesnę ugdymo kokybę.

Kokybės krepšelio lėšos padės pagerinti kiekvieno mokinio skaitymo, rašymo, matematikos pasiekimus teikiant papildomas konsultacijas mokymosi sunkumus patiriantiems mokiniams, keliant mokytojų kompetenciją tiksliniuose mokymuose, gerinant ugdymo aplinkas ir mokymo(si) priemones.“

„Kokybės krepšelio“ projektas pradėtas įgyvendinti 2019 metais. Projekte dalyvauja 180 mokyklų iš 52 savivaldybių. Projekto veikloms skirta suma siekia daugiau nei 18,5 milijono eurų per 2019–2022 metų laikotarpį.

1 Komentaras

  • Nupirkit busą Ryto progimnazijai, vienintelė neturi mieste

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video