Keis etatų skaičių

 Keis etatų skaičių

Rajono savivaldybė vienose įstaigose steigia naujus etatus, o kitose naikina senus. Tarybos posėdyje nuspręsta, kad reikia pakeisti didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių.

Reikės papildomų darbuotojų

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijai siūlyta skirti papildomą mokytojo padėjėjo etatą. Šis mokytojo padėjėjas turėtų teikti specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams.

Kėdainių vaikų globos namams „Saulutė“ bus skirtas papildomas 1 etatas darbuotojo padėjėjui. Šis asmuo dirbtų laikino apgyvendinimo namuose motinoms ir vaikams. Šiuose namuose apgyvendinamos mamos, itin stokojančios arba išvis neįgijusios elementarių socialinių įgūdžių, socialiai apleidusios, smurtaujančios prieš vaikus, turinčios žalingų įpročių, tad papildomų darbuotojų indėlio išties trūksta.

Rajono Taryba nusprendė, kad Akademijos kultūros centrui reikalingas 0,5 etato specialistas – garso ir šviesos operatorius. Šis darbuotojas per mėnesį įgarsintų po 3–5 renginius.

Kultūros centro pastatas po renovacijos turi atnaujintą salę, sceną ir minimalią įgarsinimo įrangą, tačiau ir su ja įgarsinti renginius reikia sugebančio specialisto, kurį įstaiga pastoviai samdo. Akademijos kultūros centre per metus suorganizuojama apie 22 didesnius renginius, kurie be įgarsinimo negali vykti, valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimai, tradiciniai renginiai. Rajono vadovybės manymu, samdomas garso ir šviesos operatorius galėtų pakelti vykstančių renginių kokybę ir pritraukti daugiau lankytojų.

Taip pat bus atkurtas krizės metu Mikalojaus Daukšos bibliotekoje panaikintas kultūrinių renginių, parodų, studijų koordinatoriaus-kuratoriaus etatas.

Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centrui Arnetų name bus įsteigtas būtinas 0,5 etato patalpų prižiūrėtojo etatas. Asmuo kartu atliktų valytojo, kasininko bei kiemsargio funkcijas.

Rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui skirti 2 etatai, skirti specialisto mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai.

Vienur prideda, kitur atima

Nepaisant to, kad kai kuriose įstaigose etatų skaičius padidės, kitose etatai bus „apkandžioti“. Štai Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinei mokyklai ir Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui siūlyta sumažinti po 0,5 etato direktoriaus pavaduotojo ugdymui.

Taip pat Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre darbuotojų skaičius bus sumažintas 2,75 etatu (skyriaus vedėjo 1,5 etatu, psichologo – 0,25 etatu ir 1 bibliotekininko etatu).

Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinei mokyklai bus sumažinta 3,6 etato, iš jų 2,35 etato (direktoriaus pavaduotojo ugdymui – 0,6 etato, mokytojo padėjėjo – 1 etatą, specialiojo pedagogo – 0,5 etato, bibliotekininko – 0,25 etato).

Pasikeitus išvardintų įstaigų pareigybių etatų skaičiui, planuojamas racionalus darbo krūvio paskirstymas ir geresnė suteikiamų paslaugų kokybė, taip pat 2017 metais planuojama sutaupyti 36,0 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų.

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Rekomenduojami video