Kėdainių profesinio rengimo centro bendruomenė jubiliejų šventė visą savaitę

 Kėdainių profesinio rengimo centro bendruomenė jubiliejų šventė visą savaitę

Džiugiai nusiteikusi mokinių ir mokytojų komanda šventinę savaitę, skirtą centro 20-ties metų jubiliejui, pradėjo dviračių ir paspirtukų žygiu „20 kilometrų kartu“./Organizatorių nuotr.

Džestina BORODINAITĖ

Šis spalis Kėdainių profesinio rengimo centrui – ypatingas. Rodos, nepastebimai pralėkė lygiai 20 metų, kai, sujungus keturias rajone veikusias profesines mokyklas, susikūrė bendras centras Kėdainiuose. Nuo pirmadienio iki penktadienio centre netilo šventinis šurmulys. Ugdymo įstaigos bendruomenė, buvę pedagogai bei kiti garbūs svečiai jubiliejinę šventę pasitiko aktyviai veikdami. Vieni sportavo, skanavo, kiti draugiškai bendravo, dėkojo vieni kitiems, pasidžiaugė pasiekimais ir nuveiktais darbais. Kaip teigia Kėdainių profesinio rengimo centro direktorius Dangiras Kačinskas, šventiniu laikotarpiu norisi trumpam stabtelti, atsigręžti, apžvelgti penkmečio pasiekimus, įvertinti tai, kas nuveikta, o tada vėl judėti toliau.

Veiklų netrūko

Džiugiai nusiteikusi mokinių ir mokytojų komanda šventinę savaitę, skirtą centro 20-ties metų jubiliejui, pradėjo dviračių ir paspirtukų žygiu „20 kilometrų kartu“.

„Grupė mūsų mokinių, mokytojų, o kartu ir pora kėdainiečių moterų, kurios nėra mūsų bendruomenės narės, tačiau maloniai sutiko prisidėti prie iniciatyvos paskelbti visiems Kėdainiams žinią, kad centras švenčia jubiliejų. Balionais pasipuošę žygio dalyviai stebino miesto erdvėse sutiktus kėdainiečius.

Kitą dieną ugdymo įstaigos kieme surengėme nuotaikingą pikniką mokiniams. Kartu kepėme dešreles, virėme plovą, bendravome ir džiaugėmės buvimu kartu.

Centro bendrabutyje surengėme ten gyvenančių mokinių šaškių varžybas. Tarpusavyje varžėsi ne tik mokiniai. Savo jėgas panoro išbandyti ir socialinė pedagogė Jūratė bei siuvimo profesijos mokytoja Anželika.

Kėdainių profesinio rengimo centro direktorius Dangiras Kačinskas kartu su kolektyvu rengdamas jubiliejinę šventę nepamiršo ir buvusių darbuotojų./Organizatorių nuotr.

Varžybų nugalėtoju tapo Deividas Simaška, antrąją vietą laimėjo Smiltė Veverskytė, trečioji vieta atiteko Nojui Aleliūnui. Prizininkai buvo apdovanoti centro įsteigtomis dovanomis (gertuvėmis), o visiems varžybų dalyviams įteiktos užrašų knygelės.

Jubiliejinė šventė neapsiėjo be mūsų buvusių bendruomenės narių. Moksleiviai centre dirbusiems pedagogams dovanojo skambią koncertinę programą.

Vykusi šventė – puiki proga susiburti visiems mokiniams, buvusiems ir dabartiniams mokytojams ir pasidalinti širdžiai mielais prisiminimais.

Paskutinė šventinio renginio diena prasidėjo Mišiomis Šv. Jurgio bažnyčioje už centro bendruomenę, po kurių visus draugėn subūrė baigiamasis renginys centro patalpose.

Į gražią šventę susirinkus buvusiems bei dabartiniams centro darbuotojams, mokytojams, mokiniams, kitiems garbiems svečiams, pasidžiaugta nuveiktais darbais bei pasiekimais“, – šventinio laikotarpio metu vykdytas veiklas pristato D. Kačinskas.

Šv. Mišios už centro bendruomenę buvo laikomos Šv. Jurgio bažnyčioje./Organizatorių nuotr.

Įvertino geriausius

Baigiamojo renginio metu buvo pagerbti per penkmetį labiausiai pasižymėję centro darbuotojai.

Jiems buvo įteiktos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Kėdainių rajono savivaldybės padėkos už indėlį kuriant ir puoselėjant centrą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėkos įteiktos už puikų pedagoginį, vadybinį darbą anglų kalbos mokytojoms metodininkėms Živilei Matukienei ir Aurimai Bajorūnienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Olgai Zaborskienei, profesinio mokymo skyriaus vedėjai Danutei Petreikienei, vyriausiajai finansininkei Jurgitai Zakarauskaitei.

Kėdainių rajono savivaldybės padėkos už pagalbą organizuojant savivaldybės renginius, remontuojant savivaldybės įstaigų patalpas įteiktos Nijolei Petrusevičienei, Anželikai Liukumienei, Ritai Jucienei, Liudai Kolojanskienei, Ingridai Šlikienei, Linai Karpienei, Audronei Alminienei, Dariui Biriukui, Žydronei Noreikienei.

Šiuo metu Kėdainių profesinio rengimo centrą lanko 477 mokiniai. Turima patirtimi ir sukauptomis žiniomis su jais dalijasi 92 ugdymo įstaigos darbuotojai. Centrui priklausančiame bendrabutyje šiuo metu gyvena 32 mokiniai.

Aut. past.

Didžiuojasi bendruomene

D. Kačinskas pasidžiaugė galintis atstovauti šiai ugdymo įstaigai ir nuoširdžiai pasveikino visus šios gražios jubiliejinės šventės proga.

Centro vadovas dėkojo už nuoširdų bendradarbiavimą, stiprybę vykdant bendras veiklas ir projektus, savitarpio supratimą, nuoširdų darbą ir darnų komandinį darbą, kurio dėka centro bendruomenei pavyksta pasiekti puikių rezultatų.

„Mūsų centras per du savo veiklos dešimtmečius įrodė, kad darnus komandinis darbas duoda puikių rezultatų.

Šiandien galime pasidžiaugti išties dideliais pasiekimais, drauge nuveiktais darbais. Esame bendruomenė, gebanti įgyvendinti visus užsibrėžtus tikslus bei pateisinti lūkesčius.

Tad linkiu ir toliau kryptingai dirbti, kurti bei puoselėti tai, kas buvo pradėta prieš daugelį metų“, – sveikinimo žodį tarė D. Kačinskas.

Linkėjo sėkmingai augti

Bendruomenę sveikina Sakartvelo Telavio profesinės mokyklos direktorius Konstantine Dolidze./Organizatorių nuotr.

Sveikinimai ir palinkėjimai tądien liejosi ir iš atvykusių garbių svečių lūpų.

Jubiliejinėje šventėje dalyvavo ir kėdainiečiai LR Seimo nariai Viktoras Fiodorovas ir Tomas Bičiūnas, kurie linkėjo dar ilgai gyvuoti, toliau sėkmingai augti, stiprėti ir ruošti puikius specialistus.

Už puikiai atliekamas pareigas jie įteikė padėkas Virginijai Kiuberienei, Birutei Baltrūnienei, Vidai Radavičienei, Almai Valonienei, Steponui Lukošiui, Alvydui Kilijonui.

Į centro jubiliejų susirinko būrys kitų rajono ugdymo įstaigų vadovų.

Pasveikinti centro kolektyvo atvyko ir valdžios atstovai.

Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis džiaugėsi Kėdainių profesinio rengimo centro pasiekimais ir linkėjo eiti tik į priekį.

Išeiti neskubėjo

Baigiantis oficialiai šventės ceremonijai skirstytis neskubėta – mielai būta kartu, bendrauta, dalintasi įspūdžiais, prisiminimais prie arbatos puodelio ir vaišių stalo.

Kas penkerius metus rengiamas centro jubiliejinis renginys – ne vienintelė ugdymo įstaigos tradicija.

Seimo narių Viktoro Fiodorovo ir Tomo Bičiūno sveikinimai./Organizatorių nuotr.

„Eilę metų centre puoselėjame dvi labai svarbias išskirtines tradicijas.

Viena jų – kiekvienais metais lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje susitinkame su mūsų partneriais – darbdaviais.

Taip pat jau ketverius metus turime gražią tradiciją prieš Kalėdas pasikviesti buvusius darbuotojus ir pabūti drauge su jais.

Mano nuomone, mūsų ugdymo įstaiga tikrai nebūtų tokia, kokia ji yra dabar, jei ne tie žmonės, kurie daugiau ar mažiau prie viso to prisidėjo.

Todėl žmonių, kurie daug metų investavo savo jėgas, darbą, protą ir dirbo dėl šios įstaigos, tikrai negalima pamiršti“, – įsitikinęs D. Kačinskas.

Daugiausia – kėdainiečių

Profesinis mokymas Kėdainiuose startavo 1940 metais.

Šiuo metu Kėdainių profesinio rengimo centrą lanko 477 mokiniai. Turima patirtimi ir sukauptomis žiniomis su jais dalijasi 92 ugdymo įstaigos darbuotojai. Centrui priklausančiame bendrabutyje šiuo metu gyvena 32 mokiniai.

„Absoliuti dauguma centro mokinių – kėdainiečiai arba iš Kėdainių rajono. Taipogi tarp besimokančiųjų yra moksleivių ir iš kitų rajonų.

Tradiciškai turime mokinių iš Panevėžio, Radviliškio, Jonavos ir Ukmergės rajonų.

Taip pat yra moksleivių, kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Vilniuje ar kituose tolimesniuose rajonuose“, – sako D. Kačinskas.

Uždarė paskutinį skyrių

Anot D. Kačinsko, ugdymo įstaiga per visus jos gyvavimo metus labai stipriai keitėsi. Direktorius pabrėžia, jog pokyčiai buvo ne tik džiaugsmą ir laimę nešantys.

Ženkliai sumažėjus mokinių skaičiui 2019 metais teko uždaryti paskutinį Kėdainių profesinio rengimo centro skyrių Lančiūnavoje.

Ugdymo įstaigos kieme buvo surengtas nuotaikingas piknikas, kurio metu centro bendruomenė kepė dešreles, virė plovą, bendravo ir džiaugėsi buvimu kartu./Organizatorių nuotr.

Kėlė rūpesčius ir problemas

Pasak D. Kačinsko, nors ugdymo įstaigos skyriai Kapliuose ir Lančiūnavoje buvo uždaryti, likusiais pastatais rūpintis reikėjo.

„Nors mes jais nesinaudojome, tačiau prižiūrėti ir rūpintis jų būkle turėjome, o tai kėlė nemažai rūpesčių ir problemų.

Tačiau dabar galime pasidžiaugti, jog viso centrui nereikalingo turto jau nebeturime. Centrui priklausę pastatai šiuo metu atiduoti Turto bankui“, – informuoja D. Kačinskas.

„Mokykla gyva, nes joje aidi mokinių balsai ir juokas, mokykla gyva, kol skambutis kviečia moksleivius į pamoką ir iš jos, mokykla gyva, kol centro pedagogai atvira širdimi veda moksleivius žinių keliu, dalijasi išmintimi, o mokinys nuoširdžiai visa tai priima, išsaugo ir pritaiko šiame sudėtingame ir skubančiame pasaulyje.

D. Kačinskas

Projektai jaunimui

Ugdymo įstaigos vadovas neslepia, jog centras visada išlaikė itin aukštas pozicijas projektinėje veikloje, tačiau tai, ką pavyko pasiekti per šį penkmetį, D. Kačinsko teigimu, džiugina dar labiau.

Centro direktorius didžiuojasi ugdymo įstaigos socialine pedagoge Jūrate Daukšiene, įgyvendinusia jaunimo erdvių bei vasaros stovyklų užimtumo projektus, kurie buvo finansuojami iš Kėdainių rajono savivaldybės bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos biudžeto lėšų.

„Erasmus+“ ir „Erasmus+K2“

Taip pat D. Kačinską džiugina kiekvienais metais intensyviai vykdomi programos „Erasmus+“ projektai, atveriantys centro moksleiviams itin plačias galimybes.

Visų pirma šių projektų dėka moksleiviai gali stažuotis ar atlikti praktiką svečiose šalyse.

„Prieš savaitę išvykę centro virėjai atlieka praktiką Turkijoje. Prieš porą savaičių namo grįžo mūsų automechanikai iš Maltos ir Ispanijos, kirpėjos – iš Ispanijos.

Taip pat centro mokiniai dažnai vyksta praktikuotis į Vokietiją, Skandinavijos ar kaimynines Latvijos, Estijos ir Pietų Europos šalis.

Svarbu tai, kad atlikdami praktiką užsienyje, mokiniai tobulina ne tik profesines žinias, bet kartu iš arčiau susipažįsta su tos šalies kultūra, patiekalų įvairove, dalyvauja įvairiuose pažintiniuose renginiuose.

Programos „Erasmus+K2“ projektų metu centro mokiniai stebina savo išradingumu. Jų skaičius per pastaruosius kelis metus išaugo, dėl to vykdomas veiklas koordinuoja ne tik projekto vadovai, bet ir dar trys centre dirbantys pedagogai.

Didesnių pajėgų dėka komanda gali apimti ir administruoti daug daugiau mokiniams naudingų projekto programų“, – teigia D. Kačinskas.

Galimybės pedagogams ir projektinė veikla

D. Kačinskas pažymi, jog galimybes praktikuotis, stažuotis, semtis patirties turi ne tik mokiniai, bet ir pedagogai bei administracijos darbuotojai, kurie nuolat dalyvauja įvairiuose seminaruose bei turimas žinias ir įgūdžius gilina mokymuose.

Vieni projektai įgyvendinti, kiti laukia savo eilės ateityje, o šiuo metu svarbiausia, kas daroma čia ir dabar.

„Centro bendruomenės parengtą projektą dėl ugdymo įstaigos ir bendrabučio išorės renovacijos finansuos Europos struktūrinių ir investicijų fondas.

Gautų lėšų dėka pasirūpinsime minėtų pastatų aplinkos įvaizdžiu.

Be to, visai netrukus gausime naujausią, šiuolaikišką įrangą maisto pramonės specialybę besimokantiems mokiniams.

Taip pat prieš gerą savaitę pasirašėme sutartį ir dabar jau pradedame įgyvendinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuotą projektą, kurio dėka tiek mokomąjį korpusą, tiek ir bendrabučio patalpas galėsime pritaikyti neįgaliesiems.

Planuojama įrengti neįgaliesiems pritaikytus tualetus bei liftus. Judėjimo ar kitokią negalią turintys asmenys galės pasiekti bet kurį centro kabinetą ar bendrabučio kambarį“, – sako D. Kačinskas.

Vadovo teigimu, atsižvelgiant į darbo rinkos paklausą centre nuolat koreguojama mokymosi programa.

„Visai neseniai įvedėme informacinių technologijų programą. Gaila, kad centro moksleiviai ne taip noriai ją renkasi.

Taipogi pasiūlėme itin perspektyvią socialinio darbuotojo padėjėjo programą.

Be to, jau antri metai kviečiame ir priimame bendrojo lavinimo mokyklų mokinius ir siūlome jiems tam tikros profesijos modulius.

Galima pasidžiaugti, kad šiemet „Atžalyno“ gimnazijos mokiniai baigs barmeno-padavėjo specialybės modulį „Šaltųjų užkandžių ruošimas“.

Svarbu pabrėžti, jog įgytas modulis nesuteikia profesinės barmeno-padavėjo kvalifikacijos, bet teisę ruošti šaltus užkandžius jie turi“, – akcentuoja ugdymo įstaigos direktorius.

„Kepimo džiaugsmai“

„Be to, nuo šių mokslo metų pradžios pradėjome vykdyti Neformaliojo vaikų švietimo  užsiėmimus ,,Kepimo džiaugsmai“.

Iš viso programoje dalyvauja trisdešimt Kėdainių miesto ir rajono 7–19 metų vaikų ir jaunuolių.

Praktinių užsiėmimų metu dalyviai mokosi gaminti įvairius šiuolaikiškus, tradicinius ar išskirtinius konditerijos gaminius, juos estetiškai pateikti, saugiai naudotis įrengimais.

Pagamintus ir iškeptus savo gaminius programos dalyviai degustuoja, aptaria ir džiaugiasi gautu rezultatu.

Organizuojama veikla programos dalyviams padeda atrasti naujų draugų, sustiprinti savo pomėgius, ugdomas savarankiškumas, pasitikėjimas savo jėgomis, kūrybiškumas, bendravimo, darbo komandoje, sprendimų priėmimo įgūdžiai.

Taip pat jaunimas iš arčiau susipažįsta su konditerio specialybe ir ši pažintis gali turėti įtakos ateityje renkantis profesiją ar darbinę veiklą“, – pristato D. Kačinskas.

Glaudžiai bendradarbiauja

Bendradarbiavimas, partneriai, darbdaviai – dalykai, be kurių, D. Kačinsko teigimu, centro bendruomenei apsieiti būtų nelengva.

„Džiaugiamės turėdami nuolatinius partnerius bei darbdavius. Stengiamės įsiklausyti į jų išsakomą nuomonę ir pagal tai koreguoti tam tikras veiklas.

Svarbu paminėti, jog bendradarbiaujame su švietimo įstaigomis, bendrojo lavinimo mokyklomis, kurių mokiniams pristatome savo veiklą ir kviečiame rinktis mūsų siūlomas mokymosi programas.

Taip pat glaudžiai bendraujame ir su socialinėmis įstaigomis – slaugos bei vaikų globos namais.

Be to, džiaugiamės turėdami galimybę bendradarbiauti ir su užsienio profesinio rengimo mokyklomis. Šiuo metu glaudžiai bendraujame su Sakartvelo Telavio mieste bei Ukrainoje Kijevo mieste esančiais profesinio rengimo centrais“, – pasidžiaugia D. Kačinskas.

Svarbiausia – mokiniai ir mokytojai

D. Kačinskas džiaugiasi dirbdamas centro kolektyve, kuris, anot jo, yra fantastiška vieta ugdymuisi.

„Mūsų ugdymo įstaigos bendruomenę sudaro žmonės, kuriais galima visapusiškai pasitikėti, į kuriuos galima atsiremti, su kuriais galima planuoti, svajoti, dėlioti, sukurti, o galiausiai įgyvendinti.

Centro pokyčiai, kuriais mes visi labai džiaugiamės, tikrai ne mano, o visos darnios komandos dėka įgyvendinti.

Esu nepaprastai dėkingas kiekvienam darbuotojui, taip pat ir mūsų mokiniams, kurie yra mūsų bendruomenės nariai. Juk visa mokyklos gyvenimo esmė ir prasmė yra jos mokiniai ir mokytojai. Nebūtų jų visų – nebūtų ir mokyklos.

Mokykla gyva, nes joje aidi mokinių balsai ir juokas, mokykla gyva, kol skambutis kviečia moksleivius į pamoką ir iš jos, mokykla gyva, kol centro pedagogai atvira širdimi veda moksleivius žinių keliu, dalijasi išmintimi, o mokinys nuoširdžiai visa tai priima, išsaugo ir pritaiko šiame sudėtingame ir skubančiame pasaulyje“, – sako D. Kačinskas.

1 Komentaras

  • O ką jiem veikt. Ar Daraktoriui nereikia laiko įsipagiriot.? Už tai ir išeina iš tos profesinės tokie darbininkai. Ni tu rėkt ni tu bėkt nėr kuo čia girtis. Ypač prieš savus.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video