Kėdainių ligoniai liks be hemodializių?

 Kėdainių ligoniai liks be hemodializių?

Kėdainių ligoninės direktorė nuo birželio 4 dienos išeina iš darbo./„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Eglė KUKTIENĖ

Kėdainių rajono padangėje bręsta nauja nemaloni situacija. Gruodžio 1-ąją baigiasi ilgus metus trukusi hemodializę teikiančios įmonės „Diaverum klinikos“ patalpų nuomos sutartis su ligonine. Kėdainių ligoninės paskelbtą viešąjį konkursą laimėjo kita tokias pačias paslaugas teikianti įmonė ir, kaip jau tampa įprasta, pralaimėjusioji pusė, apsiginklavusi advokatais, siekia įrodyti, jog jai nepalankus sprendimas buvo priimtas neteisėtai. Tuo tarpu šio įmonių karo viduryje įkliuvęs maždaug pusšimtis nuolat hemodializuojamų ligonių jaudinasi, kad gali likti be jiems gyvybiškai būtinos paslaugos.

Siuntė raštą

Kėdainių rajono savivaldybės vadovai dar prieš savaitę gavo 28 kėdainiečių pasirašytą kreipimąsi, kuriame nuogąstaujama, jog jie liks be hemodializės paslaugų arti namų.

„Dėl neapgalvotų sprendimų mes, sunkia inkstų liga sergantys ir hemodializėmis gydomi ligoniai, būsime palikti be gydymo, nes šias paslaugas teikianti įstaiga nuo gruodžio 1 dienos privalo apleisti nuomojamas patalpas.

<…> Prašome jūsų įvertinti situaciją, rasti galimybes ir priimti atitinkamus sprendimus, leidžiančius ligoniams tęsti hemodializės procedūras įprastoje vietoje“, – rašoma kreipimesi.

Kištis negali

Nepaisant to, kad žmonės kreipėsi į savivaldybės vadovus, šie sako, kad kištis ar kokiu nors kitu būdu daryti įtakos viešojo konkurso rezultatams tikrai negali.

Juo labiau kad panašu, jog nerimaujantys pacientai buvo tiesiog suklaidinti – hemodializės paslaugos ir toliau jiems bus teikiamos, tik jas teiks kita įmonė, kuri įsikurs tose pačiose patalpose.

„Savivaldybės administracija čia net negali kištis. Tai yra ligoninės paskelbtas konkursas dėl patalpų nuomos. Šie klausimai savivaldybės visiškai neliečia ir mes kištis negalime.

Taip, gavome gyventojų raštą, tačiau pakeisti sprendimo mes negalime“, – teigė savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius.

Tikisi sprendimų

Laikinai ligoninės vadovės pareigas einanti Rita Kuodienė sako, kad valstybinė ligoninė privalo paisyti Vyriausybės bei rajono tarybos priimtų sprendimų. Patalpų nuomos kaina buvo patvirtinta tik liepos mėnesį, o ir anksčiau skelbti konkurso neleidžia paslaugų teikimo sąlygos. Dializės paslaugas teikianti įmonė tą privalo daryti iki pat gruodžio pirmosios./„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Tiesa, faktas, kad savivaldybė įtakos viešojo konkurso rezultatams neturi, priminti reikia ne tik pacientams, bet ir konkurso nelaimėjusiai įmonei, kuri, paaiškėjo, taip pat rengia raštus savivaldybei, vildamasi iš jos atitinkamų, logiška būtų spėti – jiems palankių, sprendimų.

„Šiuo metu intensyviai ieškome geriausio sprendimo, kaip toliau nepertraukiamai ir saugiai galėtume teikti paslaugas pacientams Kėdainių rajone. Dedame visas įmanomas pastangas, kad nenukentėtų nei vienas pacientas, apie tai esame informavę ir Kėdainių savivaldybės administraciją, tikimės efektyvių sprendimų“, – sakė įmonės „Diaverum klinikos“ vadovas Darius Praninskas.

Tuo tarpu A. Kacevičius akcentuoja, kad įmonė, norinti ir toliau teikti šias paslaugas pacientams, nebūtinai turi likti tose pačiose patalpose.

„Įmonė turi savo pacientų, kuriuos dializuoja, tad ji turi užtikrinti paslaugų teikimą, tačiau kur ji jas teikia – visai nesvarbu, tai jų reikalas.

Net nelaimėjusi Kėdainių ligoninės paskelbto konkurso įmonė gali teikti paslaugas kitur – ar pačiuose Kėdainiuose, ar, tarkime, Krakėse, arba ir kitame mieste“, – sakė A. Kacevičius.

Apkaltino

Konkursą, kuris buvo paskelbtas spalio 1-ąją dieną, laimėjo hemodializės paslaugas teikianti įmonė UAB „Nefrosana“.

„Dar šiemet gegužės pradžioje klientas kreipėsi į savivaldybę ir ligoninę su prašymu pagal galimybes konkursą surengti kuo anksčiau. To reikalauja pacientų interesai, galiausiai viešasis interesas“.

UAB „Diaverum klinikos“ advokatas Žygimantas Pacevičius

Tuo tarpu lig šiol šias paslaugas teikę „Diaverum klinikos“ viešai dalinasi ir jai atstovaujančio advokato teiginiais, kurie leidžia daryti prielaidą, kad ligoninės vykdomos viešųjų pirkimų procedūros galimai galėtų būti neskaidrios ir gali komplikuoti hemodializės paslaugų teikimą.

„Dar šiemet gegužės pradžioje klientas kreipėsi į savivaldybę ir ligoninę su prašymu pagal galimybes konkursą surengti kuo anksčiau.

To reikalauja pacientų interesai, galiausiai viešasis interesas. Tačiau konkursas paskelbtas tik 2021 m. spalio 1 d., o vokų atplėšimas atitinkamai įvyko tik spalio viduryje, kas iš anksto užprogramavo galimus nesklandumus ir žalą žmonėms“, – teigia advokatas Žygimantas Pacevičius.

Jis įsitikinęs, jog įmonės „Nefrosana“ laimėjimas neteisėtas, nes šios įmonės paraiška neatitiko reikalavimų, o tai reiškia, kad įmonės kandidatūra turėjo būti atmesta.

Dėl to jau yra pateikta pretenzija, šiuo metu ji nagrinėjama.

Pasak advokato, blogiausia tai, jog dabartinėje situacijoje labiausiai gali nukentėti žmonės, kuriems reikalingos nuolatinės hemodializės procedūros. Apie tai „Diaverum klinikos“ jau informavo Kėdainių rajono savivaldybės administraciją.

„Diaverum klinikos“ rašte atkreipiamas dėmesys, jog galimas naujasis paslaugų teikėjas negalės jų teikti iš karto: visų pirma reikės tinkamai įsirengti patalpas bei įrangą, ją sukalibruoti, gauti higienos pasą, licencijos išplėtimą paslaugas teikti aptariamose patalpose ir t.t.

„Tai reiškia, kad Kėdainių krašto žmonės gali likti be hemodializės paslaugų Kėdainiuose ne vieną savaitę, o gal net ir mėnesį. Tuo tarpu paslaugos pacientams turi būti teikiamos nepertraukiamai, griežtai gydytojo nustatytu periodiškumu. Paprastai – triskart per savaitę, o kitiems – dar dažniau“, – sako Ž. Pacevičius.

Įmonės vadovas D. Praninskas pridūrė, kad ne visi jų pacientai dėl savo sveikatos būklės gali važinėti tolimus atstumus.

„Savivaldybės administracija čia net negali kištis. Tai yra ligoninės paskelbtas konkursas dėl patalpų nuomos. Taip, gavome gyventojų raštą, tačiau pakeisti sprendimo mes negalime“.

A. Kacevičius

Pagal procedūras

Ligoninės vadovės pareigas laikinai einanti Rita Kuodienė teigia, kad visos procedūros buvo atliktos paisant teisinio reglamentavimo. Dėl to viltis, kad vos įmonei pateikus prašymą, valstybinė ligoninė savo nuožiūra pakeis procedūras ir terminus, yra mažų mažiausiai naivu.

„Įmonė „Diaverum klinikos“ kreipėsi į mus gegužės 10 dieną. Aš kreipiausi į rajono tarybą ir artimiausiame posėdyje, kuris buvo liepos mėnesį, taryba patvirtino nuomos kainas. Į gegužės mėnesio tarybos posėdį patekti su klausimais mums nebuvo jokių šansų.

Ne ligoninė nustato ir tvirtina nuomos kainas. Ligoninė patikėjimo teise valdo tuos plotus ir vykdo Vyriausybės ir rajono tarybos sprendimus. Pagal tarybos sprendimą viešojo konkurso taip pat negaliu skelbti, kada noriu, juk yra numatytos tvarkos, kurių reikia paisyti.

Maža to, nuomos sutartis su UAB „Diaverum klinikos“ baigiasi 2021-12-01, jie paslaugas teikia iki tos dienos ir niekas ten anksčiau patekti negali, taip pat ir patalpų perduoti kitai bendrovei negalima.

Kad nuomos sutartis baigsis, bendrovė žinojo, tad kyla klausimas, kodėl nenumatė, kas bus, jei kažkas pasiūlys aukštesnę nuomos kainą?

Ir galiausiai, mes esame steigėjo patvirtintų nurodymų vykdytojai, kitaip elgtis mes negalime“, – pabrėžė R. Kuodienė.

Ji taip pat akcentavo, kad kol kas viešųjų pirkimų komisija nagrinėja pralaimėjusios įmonės pateiktą pretenziją. Tačiau komentuoti, ar laimėjusios įmonės paraiška neatitinka reikalavimų, l.e.p. vadovė negalėjo, mat komisijoje ji nedalyvauja ir, kol vyksta tyrimas, kištis taip pat negali.

Tarybos sprendimas

Šių metų liepos mėnesį rajono taryba priėmė sprendimą leisti Kėdainių ligoninei viešo konkurso būdu išnuomoti Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias šiuo metu VšĮ Kėdainių ligoninės patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartis valdomas patalpas. Tarybos sprendimu pritarta pradinei 6 eurų kvadratinio metro nuomos kainai.

Dešimčiai metų nuomojamų 261,41 kv. m ploto patalpų nuoma per mėnesį laimėjusiai įmonei atsieitų mažiausiai 1 568 Eur per mėnesį.

Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše TS-239 nurodoma, kad konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas konkurso dalyvių registracijos pažymoje.

3 Komentarai

  • Debilizmo viršunė. Svarbu įstatymo raidė, o žmonės tegul dvesia.

    • Pats pabandyk įstatymų nesilaikyt.

  • konkursas.girdejau nagu,antakiu ir blakstienu klijavimo imone laimejo konkursa

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video