Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos pedagogai įvertino metų veiklos sėkmes

 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos pedagogai įvertino metų veiklos sėkmes

Organizatorių nuotr.

Aptardama praėjusių metų profesines sėkmes dalykiškame ir šventiškame metodiniame renginyje 2021-uosius palydėjo Juozo Paukštelio progimnazijos švietimo bendruomenė. Į renginį atvykęs Kėdainių savivaldybės meras Valentinas Tamulis už pasiekimus informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ padėkomis apdovanojo mokinius M. Matusevičių, Ū. Kaselytę bei jų mokytoją A. Lukošienę. Įvertindama progimnazijos veiklą direktorė Tereza Sotnik pasidžiaugė aktyvia administracijos, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų veikla siekiant pamokos kokybės, stebint individualią mokinių pažangą, kuriant saugų ir palankų ugdymuisi mikroklimatą.

Nuolatinis mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

Progimnazijos metodiniame renginyje apžvelgti svarbiausi kvalifikacijos tobulinimo renginiai, pedagoginės patirties sklaida rajone ir respublikoje.

Siekdami ugdymo kokybės J. Paukštelio progimnazijos pedagogai aktyviai tobulino profesines kompetencijas, įgytas žinias ir gebėjimus taikė savo praktinėje veikloje. Daug dėmesio praėjusiais metais progimnazijos švietimo bendruomenė skyrė mokyklos mikroklimatui, kuris yra svarbus veiksnys, lemiantis ir akademinius pasiekimus, ir saugų buvimą mokykloje.

Pernai progimnazijos pedagogai  dalyvavo trijuose psichologo Evaldo Karmazos seminaruose – „Įstaigos mikroklimatas ir jo formavimas“, „Klasės bendruomenė ir jos vadovas“, „Mokykla ir tėvai“.

Bendruomeniškumą puoselėjantys santykiai, palanki asmenybės tobulėjimui aplinka – tai vienas iš progimnazijos veiklos prioritetų.

Bendruomeniškumą puoselėjantys santykiai, palanki asmenybės tobulėjimui aplinka – tai vienas iš progimnazijos veiklos prioritetų.

Aut. past.

Dėmesys individualiai mokinių pažangai

2021 metų progimnazijos veiklą vainikuojančiame metodiniame renginyje kalbėta apie būtinybę ugdymosi procese atsižvelgti į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi pasiekimus. Individualios mokinių pažangos stebėjimas ir analizavimas buvo vienas iš progimnazijos veiklos tikslų praėjusiais metais.

Šia tema progimnazija organizavo nuotolinę konferenciją „Mokinių mokymosi pažanga – kas, kaip, kodėl?“, kurioje patirtimi dalijosi rajono mokyklų pedagogai.

Konferencijoje progimnazijos mokytojai pristatė mokykloje veikiančią individualios mokinių pažangos stebėjimo sistemą, aptarė, kokiais būdais, internetiniais įrankiais, programėlėmis naudojasi įvertindami kiekvieno mokinio ugdymosi pasiekimus.

Dar viena rajono mokytojų ir mokinių dėmesio sulaukusi progimnazijos konferencija ­– „Kėdainių krašto tautodailė. Dabartis ir praeitis“. Šis renginys ne tik paskatino 2­–4 klasių mokinius pasidomėti gimtojo krašto tautodaile, bet ir suteikė galimybę pasidžiaugti asmeniniais pasiekimais ruošiantis konferencijai.

Sėkmingas projektų įgyvendinimas

Naujos įdomios kultūrinės, pažintinės, sveikatinimo veiklos, mokymosi ir bendravimo patirtys įvairino progimnazijos bendruomenės gyvenimą dalyvaujant respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Nuo 2019 m. mokykloje įgyvendinami respublikiniai sporto skatinimo projektai „Sportas mus vienija“ ir ,,Sportas mus vienija 2“, finansuojami valstybės Sporto rėmimo fondo.

Nuo 2020 m. progimnazija dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo programos „Erasmus+“ projekte „Generation C: JOURNEY TO THE PAST!“. Rugsėjo mėn. mokyklos komanda vyko į projekto partnerių susitikimą Turkijoje, o gruodžio mėn. projekte dalyvaujančių Turkijos, Kroatijos, Ispanijos, Slovakijos mokyklų atstovai lankėsi Kėdainiuose.

Progimnazija svečiams parengė įdomią sportinę, edukacinę, pažintinę, kultūrinę programą. Taip pat progimnazijoje įgyvendintas „eTwinning“ projektas „Skaitmeninių ir kalbinių kompetencijų tobulinimas“, kurio lėšomis progimnazijos mokytojai galėjo tobulinti anglų kalbos žinias, dalyvavo komandos stiprinimo mokymuose, kuriuos vedė sertifikuotas ICC (International Coaching Community) koučeris Simonas Girdzijauskas.

Naujos edukacinės aplinkos

Progimnazijos administracija ir pedagogai siekia, kad kasmet mokyklos edukacinės aplinkos būtų atnaujinamos, ir yra dėkingi rėmėjams už skirtas lėšas.

Šį rudenį visų progimnazijos klasių, darbuotojų pastangomis prie mokyklos įrengta poilsio ir edukacinė erdvė „Basakojų trikampis“. Pavasarį atšilus orams mokiniai ir mokytojai taip pat galės pasidžiaugti rėmėjų lėšomis įrengta lauko klase.

Neseniai progimnazijos erdves antrame aukšte papuošė prasminga mokinių ir lietuvių kalbos mokytojų E. Kirsienės, E. Zabutkienės, bibliotekininkės D. Valiaugienės rengta ilgalaikė paroda „Lietuviško žodžio kelias“, mokinių kūrybinių darbų paroda „…ir klausiu vis savęs: kas tu, kas tu?“, skirta poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms.

Atidarytos parodos skatina mokinius domėtis lietuviško žodžio puoselėtojais, literatūros kūrėjais.

Jolita Mickienė, Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video