Kėdainiai smarvei jau beveik pasmerkti – planas patvirtintas

 Kėdainiai smarvei jau beveik pasmerkti – planas patvirtintas

Baisios smarvės iškankinti Ramučių gyventojai prakalbo apie mįslingas jaunų žmonių mirtis, o Kėdainių politikai, dirbantys valdančiojoje daugumoje, kėdainiečius ramina ir ketinimą įrengti maisto atliekų tvarkymo liniją šio miesto pašonėje, Zabieliškyje, gina kaip kokį visuotinį gėrį ir mokslo progresą – esą nieko čia tokio, tokia maisto perdirbimo linija yra tik aukštųjų technologijų diegimas, o ne sąvartyno plėtra./kauno.diena.lt/ Eitvydo Kinaičio, Justinos Lasauskaitės nuotr. ir BNS nuotr.

Eglė Kuktienė, Kristina Kasparavičė

Dėl nepakeliamos smarvės su Ramučiuose veikiančia mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įmone Kauno rajono gyventojai kovoja jau kelerius metus ir vis garsiau kalba apie mįslingas jaunų žmonių mirtis, tuo tarpu į Kėdainių Zabieliškio sąvartyną nusitaikę šiukšlių tvarkytojai, norintys būtent čia statyti maisto atliekų perdirbimo įrenginį, panašu, tokio pasipriešinimo kaip Kaune nesulauks – penktadienį posėdžiavusi Kėdainių rajono taryba jau patvirtino atliekų prevencijos ir tvarkymo planą. Kai kurie vietos politikai, atstovaujantys socialdemokratams ir valstiečiams-žaliesiems, net ramino kėdainiečius ir ketinimus įrengti maisto atliekų tvarkymo liniją šio miesto pašonėje, Zabieliškyje, gynė kaip kokį visuotinį gėrį ir mokslo progresą – esą nieko čia tokio, tokia maisto atliekų perdirbimo linija yra tik aukštųjų technologijų diegimas, o ne sąvartyno plėtra. Tik deja, nė vienas iš politikų taip ir nepaaiškino, kodėl kaimynai kauniečiai iš paskutiniųjų priešinasi kvapų problemai, kodėl jie dar nė neatsiradus tokiam įrenginiui ten, kenčia nepakeliamą smarvę, net kelis kartus visas normas viršijančią oro taršą ir net, anot jų pačių, susiduria su mįslingomis jaunų žmonių mirtimis… 

Kėdainių meras žalią šviesą jau uždegė?

Iš pradžių Kauno RATC svarstė du variantus, kur galima būtų įrengti tokią maisto atliekų perdirbimo liniją – rinkosi tarp Kauno MBA, kur, kaip jau minėta, vyksta ir vis stiprėja nuolatiniai Kauno gyventojų protestai prieš šią įmonę, ir tarp Kėdainių Zabieliškio sąvartyno.

Kai šis klausimas buvo svarstomas Kauno RATC dalininkų susirinkime ir buvo prabilta apie planus būtent Zabieliškyje įrengti tokią atliekų perdirbimo liniją, Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis tam net nepasipriešino. Balsuodamas susilaikė.

Prieš maisto atliekų tvarkymo linijos atidarymą Zabieliškyje balsavo tik Raseinių rajono meras Arvydas Nekrošius.

Bandė padaryti atpirkimo ožiu

Valstiečių ir žaliųjų atstovas Dalius Sarafinas teigė, kad tie, kurie bijosi kvapų problemos ir priešinasi maisto atliekų perdirbimo įrenginių atsiradimui Kėdainiuose, tiesiog politikuoja.

Išaiškėjus tokiam V. Tamulio „žygdarbiui“, šis bandė išsiskalbti ir dėl to viešai ėmė meluoti bei kaltinti buvusį savivaldybės administracijos direktorių Arūną Kacevičių, esą šis, dar tuomet, kai dirbo savivaldybėje, žinojo apie tokius kauniečių planus, tačiau nei jo kaip mero, nei rajono tarybos dėl to neperspėjo.

Atpirkimo ožiu dėl suplanuotos Zabieliškio sąvartyno veiklos plėtros A. Kacevičių buvo bandyta padaryti ir rajono tarybos posėdyje, tačiau šis, jau prieš tai atitinkamoms institucijoms pateikęs skundą dėl V. Tamulio šmeižto, atsikirto: „Net nežinojau, kad savivaldybei tuo metu vadovavau aš, o ne meras…“

Kodėl meras V. Tamulis Kauno RATC posėdyje, kai buvo balsuojama dėl maisto atliekų perdirbimo įrengimo linijos būtent Zabieliškyje, nebalsavo prieš, rajono tarybos posėdyje politikai nė nereikalavo pasiaiškinti. Tad kyla klausimai: gal V. Tamulis net nesupranta svarstomų klausimų esmės ir nesuvokia už ką balsuoja? O gal yra kažkokie kiti interesai?

Net nežinojau, kad savivaldybei tuo metu vadovavau aš, o ne meras.

A. Kacevičius

Patarėjos atsakymuose – bandymai teisinti merą

„Rinkos aikštei“ mero V. Tamulio paklausus, kodėl šis neprieštaravo tokiems planams ir balsuodamas susilaikė, sulaukta mero patarėjos Vilijos Mockuvienės atsakymų.

– Kodėl jau anksčiau vykusiame Kauno RATC posėdyje, kai buvo balsuojama dėl maisto atliekų perdirbimo įrengimo linijos būtent Zabieliškyje, meras Valentinas Tamulis balsuodamas susilaikė ir neprieštaravo tokiems planams?

– Atliekų tvarkymo klausimai yra labai svarbūs, tad priimant esminius sprendimus šioje srityje būtų nesąžininga ir neatsakinga, jei meras vienasmeniškai nuspręstų – ką, kaip ir kada daryti. Dalyvaudamas Kauno atliekų tvarkymo centro visuotiniuose dalininkų susirinkimuose meras balsuoja taip, kaip būna įgaliotas rajono Tarybos narių. Būtent taip meras elgėsi ir tada, kai reikėjo balsuoti dėl mokesčio tvirtinimo.

Tad į klausimą, kodėl balsuodamas susilaikė (o tai reiškia nepritarimą), meras atsako – neturėjo Tarybos sprendimo. Dabar jau duotas tvirtas „PRIEŠ“.

– Ar meras V. Tamulis susilaikė todėl, kad nesupranta svarstomų klausimų esmės ir nesuvokia už ką balsuoja?

– Meras puikiai supranta svarstomų klausimų esmę ir suvokia, už ką balsuoja.

– O gal yra kažkokie kiti interesai, dėl kurių p. V. Tamulis nebalsavo prieš svarstant šį klausimą?

– Jokių kitų interesų nėra. Meras atstovauja Kėdainių krašto žmonių interesams.

Situaciją bandė sušvelninti, bet kelio realiai neužkirto

O kol meras negalvoja savo galva ir laukia rajono tarybos sprendimų, kiti rajono taryboje dirbantys politikai, pasirodo, yra įžvalgesni. Dar prieš rajono tarybos posėdį komitetuose nagrinėjant klausimą dėl atliekų prevencijos ir tvarkymo plano buvo pastebėta, kad jame jau neakivaizdžiai nurodomas nebylus pritarimas Kauno RATC planams Zabieliškio sąvartyne įrengti maisto atliekų perdirbimo liniją, į kurią plauktų atliekos iš didelės dalies Kauno regiono.

Klausantis mero Valentino Tamulio pasiteisinimų, kodėl jis Kauno RATC pasėdyje nebalsavo prieš maisto atliekų perdirbimo linijos įrengimą Zabieliškio sąvartyne, kyla tokie neatsakyti klausimai: gal V. Tamulis net nesupranta svarstomų klausimų esmės ir nesuvokia už ką balsuoja? O gal yra kažkokie kiti interesai?/„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Švelnindami situaciją Kėdainių politikai rajono tarybos posėdyje iš tvirtinamo plano išbraukė teiginį, kad maisto atliekų rūšiavimo linija jau yra suplanuota ir įpareigojo rajono merą V. Tamulį Kauno RATC dalininkų susirinkime pateikti savivaldybės poziciją, kad Kėdainių rajono taryba esą nepritaria maisto atliekų perdirbimo linijos atidarymui Zabieliškio sąvartyne.

Tačiau ar tokių sprendimų užteks, kad Kėdainiai dar labiau nebūtų susmardinti, labai abejotina, juolab kad rajono taryboje esama politikų, kurie maisto atliekų perdirbimo linijos atsiradimą Zabieliškio sąvartyne suvokia kaip normalų procesą, kurio baimintis esą nėra pagrindo.

Baimę dėl kvapų pavadino politikavimu

Valstiečių ir žaliųjų atstovas Dalius Sarafinas teigė, kad tie, kurie bijosi kvapų problemos ir priešinasi maisto atliekų perdirbimo įrenginių atsiradimui Kėdainiuose, tiesiog politikuoja. Jo teigimu, sąvartyno plėtra yra ne fizinė, ne teritorinė, o technologinė.

Kėdainiuose dėl maisto atliekų perdirbimo linijos atsiradimo Zabieliškyje politikai didelių problemų nemato ir viliasi, kad visuomenei nuraminti užteks to, jog meras V. Tamulis įpareigotas perduoti Kauno RATC, kad savivaldybė tokios linijos atsiradimui Zabieliškyje tiesiog nepritaria.

Aut. past.

„Yra aukštos biotechnologijos, bakterijos, kurios naikina tuos kvapus. Reiškia, kvapas toms bakterijoms yra maistas. Tai čia mokslinė pusė, o praktinė pusė – mūsų įmonėje yra maisto kompostavimo agregatas ir tam, kad būtų išvaikyti baubai, galėtume savivaldybėje jį pastatyti, įmesti smardžiausią žuvį ir žiūrėti, koks ten tas kvapas“, – sakė D. Sarafinas.

Jam antrino ir socdemas Jonas Talmantas, kuris sakė, kad jo laukai yra prie sąvartyno ir jis nesibaimina, esą plėtra į technologijas sąvartyne – nieko blogo.

Tačiau nė vienas iš jų, nei kiti valdančiųjų atstovai, balsavę už atliekų prevencijos ir tvarkymo planą, nė neužsiminė, kad Kaune, Ramučiuose, aktyviai priešinamasi tokios maisto atliekų perdirbimo linijos atsiradimui, kad žmonės ten nuolat streikuoja prieš MBA įmonės veiklą ir išgyvena tikrą siaubą dėl baisių kvapų ir jau net, kaip jie teigia, laidoja savo artimuosius.

Septynerius metus, nuo tada, kai buvo pastatyta MBA įmonė, žmonės Ramučiuose nuolat skundžiasi nevaldoma smarve. Prieš kelias dienas buvo surengtas dar vienas gyventojų protestas, nes žmonės baiminasi dėl savo sveikatos, nenori būti nuodijami.

Štai ką rašo kauno.diena.lt apie tai, kaip MBA įmonė paveikė Kauno rajono gyventojų kasdienybę:

Siaubinga smarvė

„Buvo fiksuoti labai dideli viršijimai, vėl teismai, niekas nieko nedarė, smarvė fiksuojama vėl ir šiemet, nors jau buvo apsitvarkę“, – aiškino Ramučių gyventojų atstovė Greta Varnaitė-Venskienė.

Gyventojai įsitikinę, kad dėl šios situacijos jau seniai turėjo būti skelbiama ekstremali situacija.

„Viršytos septynios iš trylikos taršos leidime esančių teršalų normos“, – grėsmingą statistiką pateikė G. Varnaitė-Venskienė.

Socdemas Jonas Talmantas sakė, kad jo laukai yra prie Zabieliškio sąvartyno ir jis nesibaimina, esą plėtra į technologijas sąvartyne – nieko blogo./„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Žmonės bijo eiti į lauką, negali miegoti naktimis.

„Kvapas toks, kad kartais graužia akis, kai kuriuos supykina, ypač alergiškus žmones“, – kalbėjo Ramučių gyventoja Nijolė Rutkauskienė.

„Prabundi net nuo smarvės, ypač vasarą, užsidarai langus ir kvėpuoji smarve“, – sakė Ramučių gyventoja Inga Petrauskienė.

Spalio mėnesį normas viršijo amoniakas ir acetonas. Įmonė moka papildomus taršos mokesčius, nuolat gauna baudas.

„Praėjusiais metais fiksuoti normatyvų viršijimai, pavasarį nustatyta, kad viršijimai vis dar yra“, – teigė Aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vedėjas Vaidas Laukys.

Mįslingos mirtys

Visuomenės sveikatos specialistai sako, kad komisija tirs, kokį pavojų įmonė sukėlė.

„Gali atsirasti ir nervų sistemos, kraujotakos, kitų sistemų sutrikimai arba ligos“, – aiškino NVSC Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Romutė Filomena Smolskienė.

Ramučių atstovė sako, kad per pastaruosius metus, neaišku dėl ko ėmė mirti žmonės. „Kreipėsi 2020 metais vienas jaunas vaikinukas, kad keista plaučių liga rasta, nors žalingų įpročių neturėjo, buvo sportuojantis. Norėjau jį pakviesti į susirinkimą, nes viskas siejosi su kenksmingomis medžiagomis, tačiau nepavyko to padaryti, nes jis jau miręs“, – pasakojo G. Varnaitė-Venskienė.

Dar prieš rajono tarybos posėdį komitetuose nagrinėjant klausimą dėl atliekų prevencijos ir tvarkymo plano buvo pastebėta, kad jame jau neakivaizdžiai nurodomas nebylus pritarimas Kauno RATC planams Zabieliškio sąvartyne įrengti maisto atliekų perdirbimo liniją, į kurią plauktų atliekos iš didelės dalies Kauno regiono.

Aut. past.

Pripažįsta klaidas

Pati įmonė dabar jau pripažįsta – statant objektą buvo padaryta klaidų.

„Pas mus dabar yra dvi oro valymo linijos, o jų turėtų būti dvigubai daugiau“, – pripažino Kauno RATC projektų vadovė Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė ir sutiko su teiginiu, kad tai buvo planavimo klaida.

Neseniai pasikeitė įmonės vadovas, pradėtos kuopti bėdos, smarvė buvo išnykusi, tačiau be papildomų investicijų situacija nepasikeis. 2015-aisiais įmonė pastatyta už 34,5 mln. eurų. Dabar taršai suvaldyti reikia dar mažiausiai 3 mln. eurų. Kiek brangs šiukšlių išvežimas, skaičiuos atskiros savivaldybės.

Didės įkainiai?

„Papildomai kvapų šalinimo sistemai reikalingos investicijos, didinti įkainius. Didinimo klausimą sprendžia dalininkai, deja, bet vieningos pozicijos jie neturi“, – sakė Kauno RATC projektų vadovė.

Visos institucijos fiksuoja pažeidimus, kalbama ir apie taršos leidimų naikinimą, tačiau pripažįstama, tai – Sizifo darbas. Gyventojai pasirengę kovoti, kad įmonė veiklą stabdytų, tačiau Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė sako, kad veiklos stabdymas – ne išeitis. „Mes kaip valstybė, kaip piliečiai esame suinteresuoti, kad ji veiktų, užtikrintų atliekų rūšiavimą. Tačiau mes esame suinteresuoti, kad ji veiktų tinkamai“, – kalbėjo Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė.

Seime organizuojamas parlamentinis tyrimas dėl gamyklos taršos ir kvapų problemų.

Štai toks straipsnis šią savaitę buvo publikuotas kauno.diena.lt, o Kėdainiuose…

BNS nuotr.

O Kėdainiuose – tyla

Tuo tarpu Kėdainiuose, kaip jau minėta, dėl maisto atliekų perdirbimo linijos atsiradimo Zabieliškyje politikai didelių problemų nemato ir viliasi, kad visuomenei nuraminti užteks to, jog meras V. Tamulis įpareigotas perduoti Kauno RATC, kad savivaldybė tokios linijos atsiradimui Zabieliškyje tiesiog nepritaria.

Pasigirdo net tokių valdančiųjų kalbų, esą priešinimosi šiam procesui traukinys jau seniai nuvažiavęs. Ir panašu, kad niekas to nuvažiavusio traukinio nė neketina vytis.

Aprūpins konteineriais

Netrukus gyventojus planuojama aprūpinti maisto atliekų rūšiavimo konteineriais. Skaičiuojama, kad reikėtų 1,8 tūkst. individualių, 165 vnt. bendro naudojimo konteinerių ir 14 tūkst. kibirėlių. Viskam supirkti reikėtų beveik pusės milijono eurų.

Manoma, kad iš kėdainiečių kasmet būtų surenkama apie 773 tonas maisto atliekų.

Tačiau Zabieliškyje ketinamoje atidaryti maisto atliekų surinkimo linijoje planuojami maisto atliekų perdirbimo pajėgumai siektų net 15 tūkst. tonų per metus, o tai, kaip jau minėta, reiškia, kad čia plūstų didelės dalies Kauno regiono maistinės atliekos.

Plane, kurį patvirtino Kėdainių rajono taryba, numatyta, kad kol dar neveikia maisto perdirbimo atliekų linija, atskirai išrūšiuotos maisto atliekos keliaus ten pat, kur ir dabar – į tą patį Zabieliškio sąvartyną tik taip, kaip yra dabar – kartu su mišriomis atliekomis.

Prieš balsavo tik opozicija

Prieš atliekų prevencijos ir tvarkymo planą, kurio patvirtinimas taip realiai ir neužkirto kelio Zabieliškio sąvartyno veiklos plėtrai, balsavo tik rajono tarybos opozicija: demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos nariai Paulius Aukšitkalnis, Arūnas Kacevičius ir Alfredas Hofmanas bei frakcijos „Kėdainiai visų“ nariai Arnas Argustas, Indrė Fiodorova, Vytautas Grigas, Dangiras Kačinskas, Indrė Saldytė-Eigirdė, Vygantas Vanagas.

Teisinosi, kad plano netvirtinti negalėjo

Tuo tarpu už šį planą nubalsavę valdantieji teisinosi, esą yra tapę centrinės valdžios įkaitais. Jų supratimu, atliekų tvarkymo plano nepatvirtinti negalima, mat jis yra parengtas taip, kad atitiktų centrinės valdžios planą.

„Mus tai daryti įpareigoja aukščiau stovintys teisės aktai ir ES direktyvos“, – sakė savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis.

Ar sugebės kėdainiečiai pakovoti už teisę gyventi be dar didesnės smarvės, kai mieste ir taip kone nuolat smirda, pamatysime jau netolimoje ateityje.

Arūnas Kacevičius, rajono tarybos narys, buvęs savivaldybės administracijos direktorius:

Algimanto Barzdžiaus/ „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

„Svarstant šį klausimą Ekonomikos ir biudžeto komitete iškėliau klausimą dėl dviejose atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano vietose įvardintų teiginių, leidžiančių Zabieliškio sąvartyne įrengti maisto atliekų perdirbimo liniją.

Savivaldybės administracija vieną iš šių punktų iš dalies pakeitė, tačiau net ir nauja formuluotė, o taip pat ir kai kurie kiti punktai, neužkerta kelio įrengti maisto atliekų perdirbimo įrangą mūsų sąvartyno teritorijoje.

Puikiai suprantu, kad maisto atliekos turi būti rūšiuojamos ir perdirbamos, tačiau planuojama vieta Zabieliškyje, mano nuomone, visai netinkama, nes šie įrenginiai priartėtų prie  Medėkšių. Kaip jaustis šio ir kitų aplinkinių kaimų gyventojams, kurie ir dabar kenčia nuo sąvartyno kaimynystės?

Savivaldybės administracija vieną iš šių punktų iš dalies pakeitė, tačiau net ir nauja formuluotė, o taip pat ir kai kurie kiti punktai, neužkerta kelio įrengti maisto atliekų perdirbimo įrangą mūsų sąvartyno teritorijoje.

A. Kacevičius

Suprantu ir tai, jog šį sprendimą priima KRATC dalininkai. Tad, mano supratimu, mūsų plane turėjo būti aiškiai įvardinta, jog maisto atliekos Zabieliškyje neturi būti perdirbamos!

Ketverius metus, kai dirbau savivaldybės administracijos direktoriumi ir atstovavau dalininkams, ne kartą teko diskutuoti, ginčytis, įrodinėti KRATC vadovams bei savo kolegoms iš kitų rajonų, kad negalima plėsti veiklos Zabieliškio sąvartyne. Man tai pavyko, nors buvo pirštu bakstelėta į senojo Atliekų tvarkymo plano vietą, kurioje numatyta mūsų sąvartyno plėtra, akcentuojant, jog „ko tu čia prieštarauji, juk jūsų taryba patvirtino šį planą“.

Taigi, aš nenoriu, kad taip būtų baksnojama pirštu į kai kuriuos naujojo atliekų tvarkymo plano punktus mūsų merui, kuris šiuo metu atstovauja dalininkams, ir kad jam būtų lengviau apginti kėdainiečių interesus. Tad vien tik dėl šios priežasties aš kartu su kolegomis demokratais balsavau „prieš“, nors pats plano projektas, mano nuomone, yra visai neblogai parengtas.“

9 Komentarai

 • Pirmiausia tai Talmanto ir Sarapino sodybas perkelt į Zabieliškį.O tą sugadinto maisto perdirbimo į konservus gamyklą statyti kur nors kokiame miške atokiau nuo gyvenviečių.Kelis km pavažiuot toliau su tomis pūvančiomis atliekomis juk ne problema.O kai geriau įsiklausai,tai čia pirštu prikišamai dar ir parašyta,kad tai ES nuorodos kur ką statyti,nes jie juk geriau žino.

  • As balsuoju uz Grekeviciu

 • O tai pagal Serapina ir sroviu zurnaliste sau daresi tik reklama rekdama pries pletra? Bet kazkaip dingo su savo rekavimais ir postrigauvimais

 • Smarvei – NE!

 • Čia jau ir aklam būtų aišku kad čia figuruoja kyšiai ir korupcija, gaila kad mūsų tarnybos (FNTT, STT) visi kiti „antikorupciniai“ dariniai tinkami tik kojas į juos valytis, patys kyšiais užkimšti.

  • Kad po tavo mamos jau jėgų Niolytei neliko.

 • Loja,karavanas eina

 • Idomu Sarafino iššūkis, smirdanti silkė savivaldybės pastate. Ar tikrai to imsis, kad visiems įrodyti, ar čia tik dar vienas tuščiai žadantis politikierius?

 • Tokį smarvę skleidžiantį objektą statė ir sugebėjo padaryti klaidas sumažindami oro valymo linijų skaičių dvigubai? Ar ir toliau jie nebaudžiamai gali statyti tokius objektus?

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video