Kaip ir kur plėsis Kėdainiai?

 Kaip ir kur plėsis Kėdainiai?

Giedrės Minelgaitės-Dautorės/ „Rinkos aikštės “ archyvo nuotr.

Jorūnė LIUTKIENĖ

Jau numatyta, kaip ir kur per artimiausią dešimtmetį plėsis Kėdainiai. Jei ketinate statyti namą ar komercinės paskirties patalpas, jau galite peržvelgti rajono tarybos patvirtintą detalų bendrąjį planą, kuriame numatyta, kur bus leidžiama įsikurti pramonės įmonės, o kur bus plečiami gyvenamųjų namų kvartalai.

Bus lengviau keisti žemės paskirtį

Vienas iš svarbiausių naujojo plano pakeitimų yra tai, kad kiekvienai teritorijai numatyta galimybė turėti joje ir kitų veiklos paskirčių be jai numatytos dominuojančios paskirties. Tai reiškia, kad bus lengviau keisti žemės paskirtį iš vienos į kitą.

,,Kai kuriais atvejais buvome taip įsprausti į rėmus, kad tam tikrose vietose vadovaudamiesi senuoju bendruoju planu negalėjome net gatvės nutiesti“, − privalumą įvardijo savivaldybės vyriausiasis architektas Rytis Vieštautas.

Pavyzdžiui, pagrindinė miesto zona gali būti ir visuomeninė, ir komercinė, ir gyvenamoji, ir želdiniams skirta teritorija, bet pramonės ten būti negali. Pramonė rajone sukoncentruota griežtai į Pramonės rajono teritoriją už Obelies upės ir šiek tiek mažiau prie geležinkelio.

Kitas įdomus dalykas, kad dabartinis rajono planas yra daug realesnis nei tas, kuris buvo rengtas nuo 2009 metų.

Senasis rėmėsi per daug optimistinėmis prognozėmis. Tuomet buvo planuojama, kad rajonas išaugs kone dvigubai ir bendrais planas numatė daug teritorijų, kurias buvo planuojama vystyti, tačiau taip neįvyko. Dabar, įvertinus visas demografines tendencijas, tos teritorijos jau neberodomos kaip urbanizuojamos.

Pastaruoju metu stebima tendencija, kad racionalūs žmonės iš Kėdainių ir kitų miestų kuriasi vaizdingose Kėdainių rajono vietose, prie vandens telkinių.

Aut. past.

Planus koreguoja demografija

„Dabartinis Bendrasis planas yra artimesnis susiformavusioms realijoms, tai, ką mes stebime dabar, kai gyventojų skaičius traukiasi ir kartu remiasi naujomis prognozėmis, šiuolaikinėmis miestų vystymosi tendencijomis, kai miestai tampa draugiškesni gyventojams, − sako vyriausiasis architektas R. Vieštautas. − Sumažinta planuojama Kėdainių miesto plėtra, tačiau dėl vis gerėjančio pragyvenimo lygio vienam žmogui skiriamas gyvenamasis plotas taip pat didėja, tai suplanuota šiek tiek kompaktiškesnė plėtra aplink Kėdainius ir Kėdainių rajono gyvenvietes.“

Bendraisiais planais numatyta galimybė plėsti Kėdainių miesto ribas.

„Noriu paminėti, kad šiek tiek sumažintos apimties, bet vis tiek išlieka jau seniau numatyta miesto plėtra už Respublikos gatvės į vakarinio aplinkkelio pusę ir numatoma, kad šios teritorijos turėtų būti prijungtos prie Kėdainių miesto“, − sako R. Vieštautas.

Tačiau rajono vyriausiasis architektas sako, kad gali būti nemažai teisinių kliūčių vystyti šias teritorijas dėl netinkamai išdalintų žemės sklypų skirtų žemės ūkio veiklai.

„Dalinant sklypus nebuvo išskirti plotai normalių gatvių suformavimui“, − teigia R. Vieštautas.

Ateitis Kauno gatvės kvartalui

Bendrojo plano kūrėjai mato geresnes galimybes ateityje sparčiau plėtoti gyvenamąsias teritorijas tarp Kauno gatvės ir Obelies upės. Šiame kvartale jau anksčiau rengtais teritorijų planavimo dokumentais dalinai suformuotas gatvių tinklas yra tinkamas gatvių projektavimui.

Kadangi šiuolaikiniai reikalavimai pramonės įmonėms yra griežti, artima Pramonės rajono kaimynystė neturėtų būti jokia kliūtis. Tuo labiau kad gyvenamąjį kvartalą nuo Pramonės rajono skiria nuostabus civilizacijos beveik nepaliestas Obelies upės kraštovaizdžio draustinis.

Čia šalia ir – pasivaikščiojimams skirtas Nevėžio upės slėnis su rekreacinėmis teritorijomis. O gražusis mūsų senamiestis lengvai pasiekiamas be automobilio. Šis kvartalas yra tiesiog gamtos apsuptyje.

Prie Rytų ir Jurgio Lebedžio gatvių dar numatytas ir naujas centrinis kvartalo skveras. Artimiausiu metu planuojama pradėti rengti jo detalųjį planą.

Žmonės kuriasi Kėdainiuose ir iš kitų miestų, net Kauno. Toks naujai sutvarkytas kvartalas būtų labai tinkamas jiems kurtis ir mielas, jeigu čia taip, kaip numatyta, išsiplėstų infrastruktūra.

Kėdainių rajono administracija vis tiek turės rasti sprendimus, kaip galėtų ženkliai prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prevencijos. Kol kas prioritetas tampa saulės energetika, bet neužkirstas kelias investuotojams ieškoti palankių vietų vėjo jėgainių statybai ir derinti šiuos planus su visuomene.

Aut. past.

Aerodromas bus miesto dalis

Dar viena stambi teritorija, planuojama prijungti prie miesto, yra buvusio aerodromo teritorija. Tačiau šioje teritorijoje gyvenamoji statyba numatyta tik prie A. Mickevičiaus g., o likusioje dalyje numatytos komercinės teritorijos.

Prioritetas – senamiesčiui

Pernai savivaldybės administracija parengė prioritetinių infrastruktūros vystymo Kėdainių mieste ir rajone studiją. Kėdainių senamiestis ir svarbiausios artimos teritorijos turėtų būti patvirtintos, kaip prioritetinės teritorijos.

Pagal naujus galiojančius įstatymus infrastruktūros plėtrai prioritetinėse teritorijose yra numatyta savivaldybės parama. Planuojama atnaujinti į senamiestį vedančių dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą bei takus pačiame senamiestyje.

Tikimasi, kad atnaujinus Radvilų gatvę ir teritorijas šalia jos, verslo plėtra šioje senamiesčio dalyje turėtų paspartėti.

Visi Kėdainių rajono seniūnijų centrai taip pat patvirtinti kaip prioritetinės teritorijos ir jų vystymui bus užtikrinta savivaldybės parama.

Taip siekiama duoti ženklą gyventojams, kad reikia siekti racionalesnio gyvenamųjų teritorijų vystymosi ir stabdyti šiuo metu rajonui būdingą spontanišką gyvenamųjų teritorijų formavimą, kai sodybos staiga, ne visada aišku kodėl, išsibarsto po teritoriją ir sunku pasiekti ir patiems gyventojams, o tuo labiau prie jų įvesti tinklus bei padaryti patogias gatves.

Mėgsta vaizdingas vietas

Pastebėta ir nauja Kėdainių rajono vystymosi tendencija, kurios greičiausiai nebesustabdytų ir priimtas infrastruktūros mokestis.

 Pastaruoju metu stebima tendencija, kad racionalūs žmonės iš Kėdainių ir kitų miestų kuriasi vaizdingose Kėdainių rajono vietose, prie vandens telkinių.

Kadangi Kėdainių rajono bendrasis planas yra dideles teritorijas apimantis dokumentas, ateityje greičiausiai teks rengti detaliuosius arba specialiuosius planus, kurie turės spręsti, kaip turėtų būti vystomos būtent šios teritorijos.

Prie Rytų ir Jurgio Lebedžio gatvių dar numatytas ir naujas centrinis kvartalo skveras. Artimiausiu metu planuojama pradėti rengti jo detalųjį planą.

Aut. past.

Dešimtmečiais neišspręsti dviračių takai

Taip pat Bendrajame plane numatoma išlaikyti esamą kelių tinklą visame rajone ir labiau koncentruotis į kokybinius kelių tinklo plėtros parametrus.

Konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai numato ir aplinkkelius. Šių kelių statyba galima tik atlikus techninį-ekonominį jų statybos pagrindimą, tačiau bendrojo plano sprendiniai numato ir rezervuoja tokias trasas visuomenės poreikiams.

Bendrojo plano sprendiniai numato esamo dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo tęstinumą ir apjungimus. Dviračių takai iki šiol neišspręsta problema rajone. Juos būtina rengti ir šalia valstybinės reikšmės kelių, t. y už valstybinės reikšmės kelių juostų ribų, vietiniuose keliuose, miestų ir miestelių pagrindinėse gatvėse, rekreacinėse teritorijose ir bendrojo plano sprendiniai tą numato.

Išvystytas dviračių takų tinklas yra spindulinis: nuo Kėdainių miesto link jo išorinių gyvenviečių. Numatyta jį plėsti prijungiant Josvainius, Labūnavą, Nociūnus, Vilainius, Dotnuvą. Takų jungtys formuojamos tarp Šlapaberžės ir Akademijos bei Krakių ir Akademijos.

Tačiau nereikia pamiršti, kad planas nėra įsipareigojimas, nes dviračių takams reikia labai didelių pinigų ir iš rajono biudžeto vargu ar ką pavyks padaryti.

Turės derinti su visuomene

Bendrajame plane nenurodyta elektrinių plėtros vieta. Mažų saulės elektrinių statyba leidžiama prie sodybų individualiems poreikiams aptarnauti. O elektrinių parkai, didesnio pajėgumo, aukštesni nei 30 metrų, galės kurtis tik parengus specialiuosius planus ir suderinus juos su visuomene.

Taip buvo nuspręsta kilus baimėms ir Vilainių bendruomenės pasipriešinimui dėl investuotojų ketinimo plėsti atsinaujinančius elektros energijos šaltinius – vėjo jėgaines.

Dabar plane nebenurodytos konkrečios plėtros vietos atsinaujinantiems šaltiniams. Galimybė yra palikta, tačiau tik rengiant specialiuosius planus, o tai bus daug sudėtingesnės procedūros.

Kėdainių rajono administracija vis tiek turės rasti sprendimus, kaip galėtų ženkliai prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prevencijos. Kol kas prioritetas tampa saulės energetika, bet neužkirstas kelias investuotojams ieškoti palankių vietų vėjo jėgainių statybai ir derinti šiuos planus su visuomene.

Vyriausiojo architekto nuomone, viena iš diskusijų vertų vietų yra Pramonės rajonas ir artimiausios Pramonės rajonui teritorijos.

„Dar daugiau nei prieš dešimtmetį rengtoje Kėdainių vystymo vizijoje buvo numatytos vėjo jėgainės ant mūsų fosfogipso kalnų. Vietų vėjo jėgainėms investuotojams rekomenduotume pasižvalgyti Truskavos ir Gudžiūnų seniūnijose, nes ten yra galimybės prisijungti prie elektros tinklų“, − sako R. Vieštautas.

Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo integruotos plėtros koncepcijos sprendiniai galioja iki 2050 metų. Konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai detalizuoja konceptualiuosius sprendinius laikotarpiui iki 2030 m.

Kas yra bendrieji planai?

Paprastai sakant, bendrieji planai yra viso rajono ir miesto plėtros žemėlapiai su tam tikrais taisyklių rinkiniais. Juose suskaičiuotos ir įvardintos visos teritorijos, pastatai, miškai, nederlingi plotai, dirbamosios žemės, upės, tvenkiniai ir net paminkai.

Juose numatyta, kas kur bus dabar ir dar po 10 metų. Jeigu planas kokybiškai parengtas ir suprantamai surašytas, tai net labai įdomus skaitinys, kuriame yra daug atsakymų: kur tau bus geriau ir patogiau gyventi mieste, kur bus laisviau, o kur tankiau kaimynų, jei gyventi netinka miestas, tai planas padės išsirinkti tinkamiausią miestelį rajone, pasakys, kur gali statyti fabriką ar įsirengti dirbtuvėles, ir kur yra ir bus daugiau žmonių, tavo paslaugas perkančių. Kai kuriais atvejais Bendrasis planas sustabdo ir nerealias žmonių svajones.

2 Komentarai

  • Kvartale viskas :ir vandentiekis ir keliai -pirmumo teise,tik is kokių melejonų pastatytas namukas???

  • Pirmiausia tvarkyt reikėtu esama situaciją,pvz.susisiekima tarp rajonų.o po to lygiuotis i didmiesčius

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video