Iš kur tas vardas: Kačiupys – prasto vardo upė

 Iš kur tas vardas: Kačiupys – prasto vardo upė

Vikipedija nuotr.

Rytas Tamašauskas

Gausybė formų nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio Kačiupỹs, Kačupỹs, Kãčiupis, Kačupis, Kãčiupė, Kačiùpė, Kãčupė, Kačiùpa. Vardo lytis Kasupis dar iš anksčiau paliudyta XIX a. antrojoje pusėje. Upelė prasideda Mantviliškio lauke iš Baináičbalos, teka per Bakšių, Siponių, Padotnuvio kaimus, į Dotnuvėlę įteka Vainotiškiuose. Laikoma sudurtiniu hidronimu (katės upė), kurio pirmasis dėmuo sietinas su lietuvių katė̃, kãtas „katinas; katė“, katìs, kãtinas, katė́nas, katẽlis.

Kai kuriose Lietuvos vietose apie vandens telkinius pasakojama: norint permaldauti vandens dvasią ir likviduoti stoką, kad į savo globą amžiams nepasiimtų žmonių kūnų, kaip auką kasmet pavasarį vandeniui vietiniai gyventojai aukodavę įmesdami, skandindami ką tik gimusius kačiukus ar šuniukus. Tokių senaisiais tikėjimais perpintų sakmių Kačiupio apylinkėse neteko girdėti.

Bet „Lietuvių kalbos žodyne“ skaitome: kačiaplaukis „menkas, plonas plaukas“, katlupa „niekam tikęs žmogus“, katvokietis „netikras vokietis“. Taigi kai kurie dūriniai su kat- / kač- kartais galėję žymėti menkos vertės, mažus ar beverčius daiktus, asmenis, vietas, kaip turinčias prastą, negerą vardą. Tokia grupei gal priklausytų upeliukas Kačmilžis Gudžiūnų apylinkėse, Kačpabala bala Šlapaberžėje, Užupės kaimo dalis Katgalis (Paberžės parapija).

Gal ir Kačiupys protėvių vertintas dėl nuošalumo, apnykusios vagos, dugno, vandeningumo stokos, pernelyg pelkėtų ar vis pasrūvančių klampių klonių, sunkiai įdirbamų, prastokos augmenijos, galbūt dėl kitų vandens ypatybių (pavyzdžiui, šleikštoko vandens skonio), galbūt lydimas niekam tikusio atminimo… Iš vieno ar kito tokio niekingesnio pastebėjimo galėjo būti vertinama kaip „menka, prasta, mažareikšmė  upė.“

Verta suklusti ir ties sudurtiniais dariniais ar sudėtiniais junginiais – Gaidỹs, Gaĩdžio kója, Gaĩdžio upẽlis up., Vikšrupio (Vinkšrupio) kair. int. Jsv; Gaidupė̃lis upl. Pjs; Šunupis up., Strebuko deš. int., Varlupys, Varlupis, Varlupė, Varupys, Jurzdikas upl., Nevėžio kair. int. Kdn, Vilkupỹs up., Nevėžio int. Srv.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video