Iš dalies kompensuos individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo išlaidas

 Iš dalies kompensuos individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo išlaidas

„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Kėdainių r. savivaldybės inf.

Kėdainių rajono savivaldybė ragina gyventojus tinkamai tvarkyti savo gyvenamųjų namų buitines nuotekas, mažinti aplinkos (ypač vandens ir dirvožemio) taršą ir pasinaudoti savivaldybės teikiama kompensacija. Nuo rugsėjo 1 iki spalio 31 d. gyventojai gali teikti prašymus daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti už individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimą.

Prašymus gali teikti gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatų savininkai, kuriuose jie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, 2023 m. atlikę įrenginių statybos darbus ir visiškai užbaigę juos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos prašymą pateikia registruoti Kėdainių rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba elektroniniu paštu administracija@kedainiai.lt ar gyventojai@kedainiai.lt. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 • Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopija;
 • kito(-ų) savininko(-ų) rašytinis sutikimas(-ai), kad neprieštarauja statybos darbams (taikoma, jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui);
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kėdainių skyriaus rašytinis sutikimas dėl statybos darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);
 • statybą leidžiančio dokumento, išduoto ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d., kopija (taikoma, kai statybą leidžiantį dokumentą privaloma gauti pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 reikalavimus);
 • Pareiškėjo vardu išrašyti Įrenginių bei Įrenginių projekto parengimo įsigijimo (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra) ir apmokėjimo dokumentai (mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas);
 • Įrenginių atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracija (Įrenginių sertifikatas);
 • tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų Įrenginių paleidimo–derinimo darbų aktas;
 • UAB „Kėdainių vandenys“ išduotos buitinių nuotekų tinklų prisijungimo techninės sąlygos apie Pareiškėjo technines galimybes prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus).

Pareiškėjams dalinis finansavimas skiriamas:

 • vieno buto gyvenamosios paskirties pastate – 30 procentų įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 700 (septyni šimtai) eurų;
 • dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate – 30 procentų įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 500 (penki šimtai) eurų vienam butui;
 • 100 procentų įrenginių projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 400 (keturi šimtai) eurų, kai privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Įrenginių įsigijimo išlaidos iš dalies finansuojamos Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Išsamesnę informaciją teikia Kėdainių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas Albertas Narvidas tel. (8-347) 20 505, 8 607 33 281, el. p. albertas.narvidas@kedainiai.lt arba 601 kab.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video