Ieško naujo ligoninės direktoriaus

 Ieško naujo ligoninės direktoriaus

Eglės Kuktienės nuotr.

Eglė KUKTIENĖ

Kėdainių ligoninę supurčius korupcijos skandalui, rajono meras Valentinas Tamulis buvusį jos vadovą Stasį Skauminą nušalino nuo direktoriaus pareigų, o vėliau ir atleido iš darbo. Ligoninė liko be direktoriaus, o jai vadovauja laikinai šias pareigas einanti direktoriaus pavaduotoja Rita Kuodienė. Praėjus laikui, per kurį buvęs ligoninės vadovas galėjo teikti apeliaciją, praėjusią savaitę paskelbtas konkursas Kėdainių ligoninės direktoriaus pareigoms užimti.

Konkurse dalyvauti neketina

Dabar ligoninei laikinai vadovaujanti R. Kuodienė „Rinkos aikštei“ sakė, kad ji pati dalyvauti konkurse neketina.

Apie tai, jos teigimu, jau gana seniai žino ir Kėdainių rajono savivaldybės vadovai.

„Vadovo darbas, kaip darbas. Tikrai per tuos metus, kai pavaduotojos pareigose buvau, ligoninėje buvo visokių situacijų. Ir tikrai nei dėl darbo pobūdžio, nei dėl kolektyvo, nei tarybos tų visų puolimų mano sprendimas toks. Yra kitų niuansų, kurie lemia tokį mano apsisprendimą“, – sakė R. Kuodienė, paprašyta paaiškinti, kodėl ji pati nesieks vadovauti Kėdainių ligoninei.

Dokumentus priims dvi savaites

Kiek pretendentų dalyvaus konkurse Kėdainių ligoninės direktoriaus pareigoms, paaiškės bemaž po dviejų savaičių, mat pretendentai dokumentus gali pateikti per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos.

Kokie reikalavimai keliami ligoninės direktoriui?

Pateiktus pretendentų dokumentus iš pradžių vertins komisija ir atrinks du daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkusius pretendentus, o iš komisijos atrinktų pretendentų ligoninės vadovą išrinks Kėdainių rajono savivaldybės meras po pokalbio su abiem pretendentais.

Ligoninės direktoriaus pareigybės paskirtis – organizuoti įstaigos veiklą, įgyvendinti pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos įstatuose numatytą veiklą, realizuoti įstaigos strategiją ir veiklos planą.

Pretendentas turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

2. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio) darbą.

11 Komentarai

 • Jau per 3 mėn.spėjo prisidurti(tikriausiai).Pripirko kažkokių nelabai reikalingų registravimo aparatų.

 • Manau čia tik fiktyvka, jau nuspręsta ar Jaminskas ar žentelis, juk koordinatore nusprendė, Tamulis-nulis.

 • Jei Kaminskas, tai kaip tada su 5 reikalivimu punktu? Braukti teks.

 • Ar neteks grąžinti Skaumino ir išmokėti kompensaciją? Žmogui tik pareikšti įtarimai ir jis yra nenuteistas. Tokiu atveju Tamulis su Naujokiene (nes jos nurodymu) turėtų savo kišenes patuštint ir atsakyt už neteisėtą atleidimą iš darbo.

 • Ar kada nors bus tvarka toj ligoninei ar ne.slaugutes.sesutes jeigu jus darbas ne prie srities nepatinka dirbti nekianciat ligoniu.neturit pašaukimo toki darba dirbti.Nu išeikite is tokio darbo ir nelaikykite užimtos darbo vietos.,atsiras zonos kurie norės dirbti mylės darba mylės ligoni.

 • Ar kada nors bus tvarka toj ligoninei ar ne.slaugutes.sesutes jeigu jusu darbas ne prie sirdies nepatinka dirbti nekianciat ligoniu.neturit pašaukimo toki darba dirbti.Nu išeikite is tokio darbo ir nelaikykite užimtos darbo vietos.,atsiras zmones kurie norės dirbti mylės darba mylės ligoni.

 • Manau Artūras Vrubliauskas būtų geriausias kandidatas. Bet kad jau visa pusmetį formuojama nuomonė koks geras Žentelis ir Raimondėlė

  • :)))

  • Čia tai būtų viršūnė viskam:)))

  • Ateitų direktorius į darbą su keturiais pundais😀

 • Gal naujasis direktorius pajudins iš pareigų pensininkus ,nes jausmas toks ,kad lankaisi senelių namuose,o ūkio dalis tai išvis diedukų prieglaudą…..

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Rekomenduojami video