Naujoji rajono taryba ir meras dirba jau 100 dienų

 Naujoji rajono taryba ir meras dirba jau 100 dienų

Nuo balandžio 17 dienos po iškilmingų priesaikų startavusi Kėdainių rajono savivaldybės taryba ir naujai išrinktas Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis dirba jau 100 dienų. Priimta, kad tiek laiko valdžios nekritikuoja nei spauda, nei žmonės – duoda laiko jai pradėti darbus, pasiruošti  pokyčiams, kuriuos planavo įgyvendinti kartu su suformuota valdančiąja dauguma. 

Per pirmuosius tarybos posėdžius buvo suformuota valdančioji dauguma, sudarytos komisijos ir komitetai, keitėsi darbo grupių sudėtis ir patvirtinta savivaldybės vadovų komanda. Komandos privalumai – patirtis ir kvalifikacija. Visi kartu su meru darbą pradėję Savivaldybės vadovai yra savo  sričių specialistai profesionalai.

Rajono meras Valentinas Tamulis nuolat pabrėžia, kad per ilgai rajone nebuvo girdimas žmogus ir jo konkrečios bėdos, todėl labai atsakingai imasi jas spręsti kasdien. Giedrės Minelgaitės–Dautorės nuotr. Vadovai renkami atsakingai 

Ir tarybos, ir dirbančios komandos valdančiojoje daugumoje išskirtinumą lemia sričių įvairovė ir žinių bagažas. 

Joje yra labai patyrusių politikų, gerai suprantančių ir  išmanančių visą krašto ir valstybės valdymą, žmonių, turinčių vadovavimo patirties: meras Valentinas Tamulis, frakcijų pirmininkės Nijolė Naujokienė ir Adelė Štelmokienė, taip pat Romualdas Gailiūnas, Algimantas Kižauskas, Irena Staliorienė, ir administravimo bei vadybos profesionalų, išmanančių ir verslą, ir savivaldą: Danutė Mykolaitienė, Arūnas Kacevičius, Gintautas Muznikas, Alvydas Ardavičius. Taip pat yra ir besąlygišką žmonių pasitikėjimą turinčių žmonių – tai Alfredas Hofmanas, Kęstutis Valionis. Su jais lygiuojasi užsidegę entuziazmu naujokai: Aušra Nesterovienė, Gitana Kaupienė, Karolina Štelmokaitė, Aušrelė Kaminskienė, Tomas Bičiūnas, Paulius Aukštikalnis. Visi jie imlūs, darbštūs ir norintys siekti rezultato bei vertybiniu pagrindu priimti sprendimus. 

„Esu dėkingas visiems, kurie dirba kartu. Jie atėjo iš verslo, iš kitų solidžių darbų su patirtimi ir su dideliu užsidegimu. Kasdien tai matau. Visi jie nori dirbti savo krašte ir savo krašto žmonėms, jie turi žinių ir gebėjimų, kaip Kėdainius padaryti patogesnius ir gražesnius gyventi“, − suburtai komandai pagyrimų negaili rajono meras Valentinas Tamulis. 

Dirba žmonėms

Pagrindinis valdančiosios daugumos tikslas yra rajono žmonių gerovė, kad būtų matomas ir pastebėtas kiekvienas žmogus su jo asmeniniu rūpesčiu ar skriauda arba žmonių grupės su visos bendruomenės keliama problema ar skauduliu. 

Rajono meras Valentinas Tamulis nuolat pabrėžia, kad per ilgai rajone nebuvo girdimas žmogus ir jo konkrečios bėdos, todėl labai atsakingai imasi jas spręsti kasdien – ne tik gyventojų priėmimo dienomis. 

Pagrindiniai darbo principai šioje kadencijoje taip pat aiškūs: atvirumas, teisingumas ir nauda žmogui. Sprendimai vertinami ir priimami vadovaujantis šiais kriterijais. Daug dėmesio skiriama bendravimui ir bendradarbiavimui. 

Prioritetas – šiuolaikiškos paslaugos verslui 

Greitai pavyko sutarti su Ekonomikos ir inovacijų ministru dėl netradicinio tipo verslo vystymo erdvės „Spiečius“ kūrimo Kėdainiuose. Jau vyksta darbuotojų atranka ir įsikūrimo darbai, paskirtos patalpos Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje. Dar geras mėnuo, ir darbas prasidės. 

„Spiečiuje“ bus teikiama reali pagalba smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, konsultacijos, mokymai, inicijuojamos verslo skatinimo ir plėtros iniciatyvos. Šis bendradarbystės centras įsilies ir puikiai papildys jau veikiančią konsultavimo ir pagalbos paslaugų verslui struktūrą. 

Naujai išrinktoji taryba ir tiesiogiai išrinktas meras Valentinas Tamulis prisiekė 2019 metų balandžio 17 dieną. Giedrės Minelgaitės-Dautorės nuotr.  Gilinosi į socialines problemas

Buvo organizuota išsami apskrito stalo diskusija su specialistais dėl Pagalbos šeimai centre gyvenančių vaikų situacijos. Labai išsamiai įvairiais aspektais buvo nagrinėtos jaunuolių, gyvenančių centre, problemos, rūpesčiai, elgesio modeliai. 

Meras ir vadovai su visų sričių specialistais, vaikų teisių ekspertais, policija, prokuratūros atstovais, psichologais gilinosi į vaikų rūpesčius ir darbuotojų profesines kompetencijas, teikiamas paslaugas, jų kaštus, finansavimą tam, kad būtų pagerinta situacija ir būtų padėta sunkaus elgesio jaunuoliams.  

Ryžtingai kėlė problemas

Naujai išrinktas Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis ryžosi įvardyti ir nutraukti papildomas krepšinio klubo „Nevėžis“ dotacijas iš mokesčių mokėtojų pinigų.

Jo tikslas buvo paskatinti klubą susitvarkyti senas problemas ir suvienyti privačius rėmėjus. Kas savaitę vyko pasitarimai ir diskusijos. Meras priėmė ir LKL klubo prezidentą A. Milašių. Tvirta pozicija paskatino klubo dalininkus priimti reikalingus sprendimus. 

Visa taryba priėmė sprendimą uždrausti cirkų su laukiniais gyvūnais pasirodymus. Tai labai šiuolaikiškas sprendimas ir požiūris į žmonių keliamas iniciatyvas.  

Ateities planai

Jau dabar pradėta ruoštis 2020 metų biudžetui. 

Atliekami išsamūs skaičiavimai dėl nemokamo vaikų, neįgaliųjų ir senjorų bei pedagoginių darbuotojų pavėžėjimo. 

Bus numatytos tam lėšos ir pradėta įgyvendinti šį projektą. 

Planuose nemokamas popamokinis vaikų ugdymas ir jų užimtumas, kvartalinė renovacija, valymo renginių rekonstrukcijos darbai. 

„Imsimės mokyklų tinklo peržiūros ir pertvarkos, peržiūrėsime socialinių paslaugų teikimą ir situaciją. Kaip tik tam turime visą rudenį. 

Turime minčių ir unikalių pasiūlymų dėl V. Svirskio palikimo įamžinimo rajone. Tai būtų globalus projektas, mąstome apie jį, bet tiek pat dėmesio reikia ir Paberžei – ekskursijos į sakralią vietą darda per nesutvarkytą tiltuką, tai norime padaryti ir tuos paprastus darbus. 

Labai norėtume, kad augtų turistų skaičius. Turime minčių ir idėjų, norime, kad Kėdainius pažintų kuo daugiau žmonių“, – ateities planus atskleidžia rajono vadovas Valentinas Tamulis. 

Taip pat šiuo metu intensyviai dirbama prie viso rajono strateginio plėtros plano vizijos iki 2030 metų. Dirba ir darbo grupė, ir komisija, ir visa bendruomenė labai atidžiai svarsto, kaip ir kas turi būti padaryta, kad rajonas augtų. Nuolat duodami plano priemonių ir prioritetų pasiūlymai ir atliekami taisymai.  

Kėdainių rajono savivaldybės taryba išrinkta 2019 m. kovo 3 dieną ketverių metų (2019–2023 ) kadencijai. 

Naujai išrinktoji taryba ir tiesiogiai išrinktas meras Valentinas Tamulis prisiekė 2019 metų balandžio 17 dieną. 

Mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis savo pareigas pradėjo eiti nuo 2019 metų gegužės 6 dienos, savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius darbą pradėjo gegužės 14 dieną, jo pavaduotoja  Danutė Mykolaitienė startavo nuo gegužės 27 dienos, o Gintautas Muznikas prie komandos prisijungė nuo birželio 5 dienos. 

Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis pasirašė 174 potvarkius veiklos organizavimo, personalo ir atostogų bei komandiruočių klausimais.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.