Gatvės tvarkymas virto detektyvu

 Gatvės tvarkymas virto detektyvu

Aldo Surkevičiaus nuotr./ Iš papildomai gautų lėšų J. Biliūno gatvei šiemet skirta dar 121 tūkst. eurų, kad gatvė būtų iki galo paruošta kitais metais planuojamam asfaltavimui.

Kristina KASPARAVIČĖ

Gyventojų ir politikų aistras kaitina pradėta tvarkyti J. Biliūno gatvė, kuri yra viena iš seniausių Kėdainiuose. Šiemet į šią gatvę investuoti 200 tūkst. eurų. Už šiuos pinigus jau sutvarkyti lietaus ir nuotekų tinklai, požeminės komunikacijos, padaryti kiti darbai. Kitaip tariant, visa gatvė yra išrausta ir gyventojams sunkiai išvažiuojama. Kad galima būtų toliau tęsti darbus ir iki žiemos sutvarkyti gatvę taip, kad žmonės ja galėtų be problemų naudotis, o pavasarį liktų tik ją išasfaltuoti, šiemet reikia skirti dar papildomai pinigų, tad savivaldybės administracija, gavusi papildomus 373 tūkst. 300 eurų iš Valstybės kelių plėtrai ir priežiūrai programos, kreipėsi į rajono tarybą, prašydama visus iš šios sumos miesto gatvėms skirtus pinigus – 141 tūkst. eurų, nukreipti būtent į J. Biliūno gatvę, kad ten nesustotų įsibėgėję darbai. Tačiau toks prašymas penktadienį sušauktame neeiliniame rajono tarybos posėdyje užvirė aštrius ginčus.

Gatvės tvarkymas staiga virto detektyvu – savivaldybės administraciją kai kurie politikai apkaltino įstatymų pažeidimu, korupcija ir net siekiu skubiau tvarkyti šią gatvę esą dėl to, kad joje gyvena mero Valentino Tamulio visuomeninis konsultantas Ruslanas Linevas. Tuo tarpu pats meras jokios korupcijos ar įstatymų pažeidimų neįžvelgia ir giria savivaldybės administracijos direktorių Arūną Kacevičių už gerai atliekamus darbus, o vicemeras Paulius Aukštikalnis įsitikinęs, kad vienintelė A. Kacevičiaus ir jo komandos „nuodėmė“ yra ta, kad šie dirba kur kas greičiau nei biurokratinis aparatas.  

Valentinas Tamulis: „Nematau aš jokių pažeidimų. Galėčiau tik pagirti administraciją, kad operatyviai dirbo.“

Apkaltino savivaliavimu

Konfliktinę situaciją rajono tarybos posėdyje sukėlė valstiečiams ir žaliesiems atstovaujanti Karolina Štelmokaitė, kuri pareiškė, kad kelių asfaltavimas Kėdainių rajono savivaldybėje vyksta neskaidriai ir neobjektyviai bei pažeidžiant įstatymus.

„Paėmiau ir pasigilinau į darbų pirkimo istoriją, kadangi šiai gatvei skiriamas ypatingas dėmesys. Man prieš akis atsivėrė absoliutus savivaliavimas ir įstatymų nesilaikymas“, – rėžė K. Štelmokaitė.

Ji savivaldybės administraciją apkaltino tuo, kad viešųjų pirkimų konkursas J. Biliūno gatvės tvarkymo darbams atlikti buvo paskelbtas ir sutartis su konkursą laimėjusiu rangovu buvo pasirašyta anksčiau laiko, kai rajono taryba dar net nebuvo paskyrusi pinigų šiam objektui bei reikalavo, kad meras pasakytų, kas už tai atsakys.

Meras V. Tamulis K. Štelmokaitei paaiškino, kad konkursas buvo paskelbtas po to, kai rajono taryba praėjusių metų pabaigoje patvirtino strateginį planą, kuriame ir numatė J. Biliūno gatvei skirti 200 tūkst. eurų. 

Pirkimus ir visas procedūras vykdė administracija. Tai iš tikrųjų teisingai ir elgėsi. Sutartyje (su konkursą laimėjusiu rangovu – aut. past.) yra punktas aiškiai parašytas, kad jei lėšų nebūtų, užsakovas bet kada gali nutraukti sutartį prieš 14 dienų apie sutarties nutraukimą įspėjęs rangovą. Tai čia kaip pasakyti – kur čia pažeidimai – nematau aš jokių pažeidimų. Galėčiau tik pagirt administraciją, kad operatyviai dirbo.

V. Tamulis.

Meras pažeidimų nemato

„Pirkimus ir visas procedūras vykdė administracija. Tai iš tikrųjų teisingai ir elgėsi. Sutartyje (su konkursą laimėjusiu rangovu – aut. past.) yra punktas aiškiai parašytas, kad jei lėšų nebūtų, užsakovas bet kada gali nutraukti sutartį prieš 14 dienų apie sutarties nutraukimą įspėjęs rangovą. Tai čia kaip pasakyti – kur čia pažeidimai – nematau aš jokių pažeidimų. 

Galėčiau tik pagirti administraciją, kad operatyviai dirbo“, – sakė V. Tamulis.

Paskelbė iš anksto, kad laiku suspėtų

Savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius sakė, kad viešųjų pirkimų konkursas paskelbtas ir sutartis su jo laimėtoju pasirašyta iš anksto tik todėl, kad pinigus skyrus rajono tarybai, būtų spėta laiku atlikti visus darbus ir nereikėtų pinigų grąžinti į valstybės biudžetą (o taip jau yra buvę kai rajonui vadovavo S. Grinkevičius su tuometiniu administracijos direktoriumi Ovidijumi Kačiuliu). 

Pasak A. Kacevičiaus, paprastai viešųjų pirkimų procedūros užtrunka nuo 4 iki 6 mėnesių, tad konkursas ir paskelbtas iš anksto, kad vos skyrus tarybai pinigus, darbus būtų galima pradėti iš karto, o ne po pusmečio. 

„O jei pinigų taryba būtų neskyrusi, būtume nutraukę sutartį su konkurso laimėtoju, nes sutartyje yra numatyta tokia galimybė“, – paaiškino A. Kacevičius.

Viešųjų pirkimų konkursas paskelbtas ir sutartis su jo laimėtoju pasirašyta iš anksto tik todėl, kad pinigus skyrus rajono tarybai, būtų spėta laiku atlikti visus darbus ir nereikėtų pinigų grąžinti į valstybės biudžetą. O jei pinigų taryba būtų neskyrusi, būtume nutraukę sutartį su konkurso laimėtoju, nes sutartyje yra numatyta tokia galimybė. 

A. Kacevičius.

Gatvę asfaltuoja dėl mero konsultanto?

Tuo tarpu tarybos narė Virginija Baltraitienė metė įtarimus merui: „<…>. Kiek tai įtakos turėjo šitos gatvės forsavimas, kad ten gyvena jūsų visuomeninis patarėjas ir vienas iš seniūnaičių? Ar tai nėra kažkokie interesai? <…>“

V. Tamulis patikino, kad tai, jog J. Biliūno gatvėje gyvena jo visuomeninis konsultantas Ruslanas Linevas, jokios reikšmės neturi. Esą visi sprendimai dėl gatvės tvarkymo buvo priimti dar tuomet, kai R. Linevas nėjo konsultanto pareigų.

Arūnas Kacevičius: „Jei pinigų taryba būtų neskyrusi, būtume nutraukę sutartį su konkurso laimėtoju, nes sutartyje yra numatyta tokia galimybė.“

„Nėra čia jokio forsavimo – tikėjomės, kad gausime papildomų lėšų ir žinant, kaip vyksta darbai J. Biliūno gatvėje, tos papildomos lėšos tai gatvei yra reikalingos“, – sakė V. Tamulis.

Rajono tarybos posėdyje dalyvavusi ir J. Biliūno gatvės gyventojų interesams atstovavusi šios gatvės gyventoja Elena Kišonienė taip pat stebėjosi: „Mums juokingai atrodo jūsų korupciniai klausimai – negi R. Linevas toks vertingas, kad darytų dėl jo asfaltą? Jokios korupcijos ir R. Linevo įtakos nėra. Opozicija, būkit maloni, įsitikinkit, įsigilinkit ir tik tada šnekėkit.“

Turėjo sutvarkyti tik pusę gatvės

Opozicijai atstovaujančios liberalė Sandra Barzdienė ir valstietė-žalioji K. Štelmokaitė teisinosi ir tikino, kad yra įsigilinę į svarstomus klausimus, tačiau nori, kad pinigai būtų skiriami ir kitoms remonto jau seniai reikalaujančioms miesto gatvėms, o esą J. Biliūno gatvei jau ir taip šiemet skirti 200 tūkst. eurų.

Tuo tarpu S. Grinkevičius ir V. Baltraitienė priekaištavo administracijai už tai, kad iš karto yra tvarkomos visos gatvės požeminės komunikacijos ir visa gatvė yra išrausta. Jų įsitikinimu, šiais metais turėjo būti sutvarkyta tik pusė šios gatvės – 480 metrų – už 200 tūkst. eurų, kuriuos kovo mėnesį ir skyrė rajono taryba, o kita gatvės dalis turėjo laukti nejudinama, kol jai vėl bus skirta pinigų. 

Savivaldybės administracijos atstovai tiesiai šviesiai nepaaiškino, kodėl visą gatvę imta tvarkyti iš karto. Esą rangovas pats sprendžia, koks turėtų būti darbų eiliškumas pagal suderintą technologinį projektą.

Tokius politikų priekaištus administracijai išgirdusi J. Biliūno gatvės gyventojų atstovė E. Kišonienė netylėjo: „Klausimas Grinkevičiui, Štelmokaitei ir Baltraitienei – jei klojat kiemą trinkelėmis, išklojat pusę, o kitą pusę paliekat kitiems metams? Tai neprofesionalu.“

Tačiau visi trys politikai senjorės klausimą nuleido negirdomis, o administracijos atstovai taip aiškiai ir neatsakė, kodėl visą gatvę imta tvarkyti iš karto, o ne dalimis.

Klausimas Grinkevičiui, Štelmokaitei ir Baltraitienei – jei klojat kiemą trinkelėmis, išklojat pusę, o kitą pusę paliekat kitiems metams? Tai neprofesionalu.

E. Kišonienė

Aiškinsis, ar buvo pažeidimas

Įsisiūbavus diskusijoms, politikai ėmė spausti savivaldybės teisininką Dalių Ramoną ir kontrolierę Zitą Valiauskienę, kad šie pasakytų, ar buvo pažeisti įstatymai iš anksto skelbiant viešųjų pirkimų konkursą ir pasirašant sutartį su rangovu, ar ne, tačiau šių specialistų nuomonės išsiskyrė. 

D. Ramonas įstatymų pažeidimo neįžvelgė, o Z. Valiauskienė teigė neabejojanti, kad taip daryti nebuvo galima.

Veikiausiai šį klausimą netrukus pradės nagrinėti rajono tarybos Kontrolės komitetas, kuris ir pateiks atsakymus dėl administracijos darbuotojų veiksmų teisėtumo.

„Man nepatiko, kaip šiandien mes kalbam ar yra pažeidimas ar nėra, ar yra nusikaltimas ar ne, tai neskubėkim – dėl to mano siūlymas ir buvo išsiaiškinti situaciją su teisininkais. 

Mes, Kontrolės komitetas, padarysim tyrimą ir tada spręsim. 

Turėtume ramiai ir be emocijų susidėliot. Mūsų komitetas bus pasiruošęs šitą klausimą“, – sakė S. Grinkevičius.

Kiek galima kiekvieną tarybos posėdį kelti sąmokslo teorijas, kaltinti vagystėmis, neskaidrumu, įstatymų pažeidimais ir kad džiaugiamasi įstatymų pažeidimais? Viskas yra tikrai ne taip ir tokie nepagrįsti kaltinimai tarybos posėdžiuose, kaip ir žeminimai bei šmeižtas, turėtų baigtis.

P. Aukštikalnis

Siūlė pinigų neskirti

Tuo tarpu K. Štelmokaitė ragino kolegas šiais metais daugiau pinigų neskirti J. Biliūno gatvei ir palaikyti jos atstovaujamos frakcijos pateiktą siūlymą – 20 tūkst. eurų skirti Janušavos ir Gluosnių gatvių techninių projektų parengimui, o 121 tūkst. eurų – Janonio gatvei.

K. Štelmokaitei nesiliaujant žerti kaltinimų savivaldybės administracijai, prabilo ir taryboje dirbantis ūkininkas Jonas Talmantas: „Norėčiau priminti, kad prieš tai kalbėjusi kolegė tikrai nesimėtytų tokiais epitetais, kad neskaidriai viskas daroma, pasislėpus kažkur.

Nereikėtų tokių epitetų kalbėt, nes žinom, kad yra specialios tarnybos, kurios ateitų ir pasižiūrėtų ir sudėliotų viską į savo vietas. Gal nereikėtų taip gadinti visiems nuotaikos sakant, kad daroma neskaidriai, nes tuo pačiu mes ne tik merą šmeižiam, bet ir pačią tarybą. Vadinasi, mes patys nematom.“

Karolina Štelmokaitė ragino kolegas šiais metais daugiau pinigų neskirti J. Biliūno gatvei.

Be to, jis pridūrė, kad pradėjus daryti vieną gatvę ir jos nepabaigus, skirti pinigus kitai, nelogiška: „Jei pradėsim išmėtyti pinigėlius vienai, antrai, trečiai gatvei, visas gatves išardysim ir nė vienos nepabaigsim, tai kaip atrodysim?“

K. Štelmokaitė neatlyžo ir netruko pareikšti, jog nemano, kad tiek meras, tiek J. Talmantas yra įsigilinę į projektą, o savivaldybės administraciją vėl apkaltino melu.

Vienintelis „nusikaltimas“, kad per daug greit dirba administracija ir jos direktorius. Aišku, galima daryti viską kaip priklauso – biurokratiškai, bet tada būtume pradėję tvarkyti J. Biliūno gatvę gruodžio mėnesį.

P. Aukštikalnis

Vėl puolė interpretuoti

Apibendrindamas susiklosčiusią situaciją, vicemeras P. Aukštikalnis sakė: „Pradėjus tvarkyti vieną gatvę, norisi ją ir užbaigti, ir tik tada imtis kitos. 

Vienintelis „nusikaltimas“, kad per daug greit dirba administracija ir jos direktorius. Aišku, galima daryti viską kaip priklauso – biurokratiškai, bet tada būtume pradėję tvarkyti J. Biliūno gatvę gruodžio mėnesį.

Taip, kaip mes dabar padarėme, daro ne viena savivaldybė. Daryti procedūras, kurias galima atšaukti negavus pinigų, teisėtumo ribose, tai tik vieni pliusai. Aš tik džiaugiuosi, kad savivaldybės administracija dirba greičiau nei biurokratinės apsukos.“

Šį P. Aukštikalnio pasisakymą netruko interpretuoti K. Štelmokaitė ir pareiškė, kad vicemeras labai džiaugiasi, kad yra pažeidžiami įstatymai.

Paulius Aukštikalnis: „Aš tik džiaugiuosi, kad savivaldybės administracija dirba greičiau nei biurokratinės apsukos.“

Eilinį kartą K. Štelmokaitės užsipultas vicemeras P. Aukštikalnis netylėjo: „Noriu sureaguoti į  Štelmokaitės melą, ir jau ne pirmą posėdį. 

Ji sako, kad aš džiaugiuosi įstatymų pažeidimais, kad administracija pažeidžia įstatymus – tai yra melas. Išpūstas burbulas. Tai – eilinis melas. <…>.

Kiek galima kiekvieną tarybos posėdį kelti sąmokslo teorijas, kaltinti vagystėmis, neskaidrumu ir kad džiaugiamasi įstatymų pažeidimais? Viskas yra tikrai ne taip ir tokie nepagrįsti kaltinimai tarybos posėdžiuose, kaip ir žeminimai bei šmeižtas, turėtų baigtis.“

Rastas kompromisinis sprendimas

Galiausiai, perskirstant iš Valstybės kelių priežiūrai gautus 373 tūkst. 300 eurų, rastas kompromisinis sprendimas.

20 tūkst. eurų skirti Janušavos ir Gluosnių gatvės techninių projektų parengimui, 121 tūkst. eurų – darbams J. Biliūno gatvėje tęsti, o likusi pinigų suma – kaimiškų seniūnijų keliams ir gatvėms.

11 Komentarai

 • Ramonas visoms valdžioms į rudąją sulindęs- pastoviai nemato akivaizdžių pažeidimų.

 • Kontroliere sako, kad pažeidimas, tačiau Tamulis zootechnikas tam prieštarauja, mat jis geriausia viską nusimano., nes jo ,,kartuvininkas,, ten gyvena, Mes janušaviečiai tikrai taip to reikali nepaleisim.Geda savivaldybes juristui ir Aukštikalniui, akivaizdžiai meluoja.

 • Baigėsi vasaros šventės kaimuose, Tamulis gert nebegalės su kaimiečiais. O ar tiesa, kad jis bėga nuo Nijolės ir ves socialdemokratus rinkimuose į tarybą?

 • To „Mykolas“
  Su kuo norės su tuo ir eis Tamulis. Aišku, kad ne su liberalais ar valstiečiais. Buvo jis darbiečiu, socdemu ir dar kelių partijų ir kitkuo tai ir nieko naujo, kad gal ir su socdemais eis. Toks pats kaip ir visi.

 • Pletkininkių komentarai ir viskas. Bezdalai.

 • O jau Aukštikalnio susireikšminimas! Ką Štelmokaitė bepasakytų, šoka kaip mažvaikis: melas, melas… 🙈 Ne melas, bet teisybė ženteliui akis bado! Nes iki Štelmokaitės profesionalumo jam niekada nepriaugti.

 • Žiauru LT.Geda kaip tai daroma,o dar didesne gėda už tokius politikus.Daroma kaip senais tarybiniais laikais,o kažkokie idiotai nori gatves tiesti dalimis.Taip ir tokiais tempais dirbant,kol vieną atkarpa sutvarkys,kita iš naujo reikės daryti.Darbus atlikti privalo visos tarnybos kartu ir iš eilės(elektra, ryšiai,nuotekos ,kanalizacija,gerbūvis)kaip kilimą kloti.Sia gatve,normalioje salyje sutvarkytų Max. 2 mėn.

  • Kėdainių keliai tikrai yra tvarkomi…(tiek, kiek įmanoma)..dirbant šiai savivaldybės administracijai.Miestas ir kaimai akivaizdžiai gražėja…
   Tik eilinį kartą stebina Kėdainių raj.tarybos opozicija…Tas trukdymas, asmeniškumų aiškinimasis, ..ieškojimas prisikabinti prie menkiausių , bereikšmių smulkmenų….kenkia, manau, daugiau jiems patiems..

   Ypač stebina jaunos politikės arogantiškumas, noras parodyti save kiekviename tarybos posėdyje, žiniasklaidoje,.. Atrodo, kad ji garsiai šaukdama, politikuodama, kitus , kurie ne politikuoja o dirba,menkindama ,pasieks rezultatų….Nesupranta,kad teisingi sprendimai priimami tik dirbant kartu.!
   Įdomu, o ką gero Kėdainiams padarė pati politikė.?.

 • Ko tylejo sroviu zurnaliste su mama, kaip kaciuliui vede vienam nuotekas? Dabar mat tapatina kartuviu ikureja su meru, ant kiek jos abi trydos…

 • Janonio gatve pries 2 sav isknyso ir pinigai baigesi? Kam reikejo sugadinti ir taip bloga gatve?

 • NIEKAS netylėjo, kaip tik balsavo prieš Kačiulio kanalizacijos įvedimą, pirma pasidomekit, veliau rašinekit, o kita dar net taryboje nebuvo.Žodžiu, pletkininkai nežino kur kabintis.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video