Eismo dalyvių saugumui užtikrinti – didesnis policijos pareigūnų dėmesys

 Eismo dalyvių saugumui užtikrinti – didesnis policijos pareigūnų dėmesys

BNS Irmanto Gelūno nuotr.

Dovydas PASLAUSKAS

Kaip ir kasmet, atėjus rugsėjui ir prasidėjus naujiems mokslo metams pirmąsias savaites šalia mokyklų bus sustiprinta policijos pareigūnų veikla, siekiant užtikrinti visų eismo dalyvių, o ypač mokinių saugumą kelyje. Lietuvos kelių policijos tarnybos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Daivos Žilinskės teigimu, eismo priežiūra keliuose – vienas iš pagrindinių policijos uždavinių.

Tikslas – užtikrinti eismo dalyvių saugumą

„Mokslo metų pradžioje bus vykdomos įvairios prevencinės priemonės. Užtikrindama eismo saugumą, policija taiko viešąjį, neviešąjį ir mišrųjį patruliavimo būdus.

Dėmesys bus skiriamas prie mokyklų esantiems keliams, gatvėms, pėsčiųjų perėjoms.

Prie mokyklų prieš pamokas ir po jų gali būti vykdomi trumpalaikiai reidai. Jų metu bus tikrinamos transporto priemonės, kurias vairuoja moksleiviai, studentai, taip pat kuriomis į mokyklas atvežami vaikai.

Be to, gali būti tikrinamas mokyklinių, maršrutinių autobusų ir kitų transporto priemonių, vežančių vaikus į mokyklas ir iš jų, vairuotojų blaivumas.

Be abejo, dėmesys bus kreipiamas ir į dviračiais bei elektriniais paspirtukais važiuojančius asmenis: amžius, nuo kurio galima važiuoti šia transporto priemone, ar nepilnamečiai segi saugos šalmus, dėvi ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčias elementais ir pan.“, – apie prevencines priemones, kurių gali būti imtasi mokslo metų pradžioje, pasakojo D. Žilinskė.

„Kuo didesnis eismo intensyvumas, tuo didesnė ir tikimybė įvykti eismo įvykiui (-iams). Pagrindinė priemonė, galinti padėti to išvengti, yra atsakingas tiek mažesnių, jaunesnių asmenų, tiek suaugusiųjų elgesys kelyje, nustatytos tvarkos paisymas, Kelių eismo taisyklių laikymasis, supratimas, kad viešajame eisme esi ne vienas.

D. Žilinskė

Ragina būti atidiems

Specialistės teigimu, eismo srautai po vasaros yra didesni, tad išauga ir tikimybė įvykti eismo įvykiui. Kad to būtų galima išvengti, specialistė ragina būti atidiems, laikytis galiojančios tvarkos ir taisyklių.

„Kuo didesnis eismo intensyvumas, tuo didesnė ir tikimybė įvykti eismo įvykiui.

Pagrindinė priemonė, galinti padėti to išvengti, yra atsakingas tiek mažesnių, jaunesnių asmenų, tiek suaugusiųjų elgesys kelyje, nustatytos tvarkos paisymas, Kelių eismo taisyklių laikymasis, supratimas, kad viešajame eisme esi ne vienas“, – teigė D. Žilinskė.

Laikomasi reikalavimų

Specialistė atkreipė dėmesį, jog šalyje išliekant ekstremaliajai situacijai ypatingai laikomasi visų būtinų visuomenės sveikatos saugos ir kitų reikalavimų.

„Šalyje išliekant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl koronaviruso plitimo grėsmės, bendraujant tiesiogiai su asmenimis griežtai laikomasi nustatytų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos reikalavimų ir sąlygų“, – informavo D. Žilinskė.

BNS nuotr.

Naudingi patarimai

Lietuvos kelių policijos tarnyba parengė rekomendacijas saugiam eismui keliuose.

Tėvams, kitiems suaugusiesiems, pedagogams nuolat priminti vaikams (nepilnamečiams) saugaus elgesio kelyje taisykles. Mokslo metų pradžioje tėvams, seneliams, kitiems artimiesiems mažuosius palydėti į mokyklą, pasiimti iš jos, parodyti saugiausią maršrutą kartu einant, būti tinkamu (sektinu) pavyzdžiu. Per važiuojamąją kelio dalį vaiką vestis tvirtai jį paėmus už rankos. Priminti, kad negalima bėgti, išdykauti.

Jeigu važiuojama viešuoju transportu (maršrutiniu autobusu, troleibusu), esant laisvų vietų –  atsisėsti, stovint – tvirtai laikytis už turėklų. Nekalbėti per garsiai, netriukšmauti, t. y. gerbti kitus asmenis.

Transporto priemonę vairuoti tik esant blaiviam, turint teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones. Motociklo, mopedo vairuotojai – segėti saugos šalmus.

Sėdus į automobilį užsisegti saugos diržą. Nevežti keleivių, jei jie ignoruoja tai daryti. Mažuosius keleivius (žemesnius kaip 135 cm ūgio) vežti jiems skirtose specialiose sėdynėse.

Patarimai pėstiesiems

Turėti ir tinkamai naudoti matomumą tamsiuoju paros metu (esant blogam matomumui) gerinančias priemones – atšvaitus, ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais, prožektorius, šviečiančius žibintus:

Minėtos priemonės – privalomos ir būtinos einant kelkraščiu, važiuojamosios kelio dalies kraštu tamsiuoju paros ar esant blogam matomumui;

Pagrindinė taisyklė – atšvaitas turi būti gerai matomas iš visų pusių kitiems eismo dalyviams, t. y. jis negali būti paslėptas po drabužiais, pažastimi, kuprine, rankine ar pan.;

Turint vieną atšvaitą (ir einant kelkraščiu, važiuojamosios kelio dalies pakraščiu prieš transporto priemonių judėjimo kryptį), jis turi būti pritvirtintas dešinėje pusėje.

Pėstiesiems privaloma eiti šaligatviais, pėsčiųjų takais dešine puse, jei jų nėra – kelkraščiu.

Kelkraščiu, važiuojamosios kelio dalies pakraščiu privaloma eiti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį, t. y. kairiąja kelio puse.

Į kitą važiuojamosios kelio dalies pusę leidžiama eiti tik pėsčiųjų perėjomis (šviesoforu reguliuojama, nereguliuojama, požemine ar virš kelio), kur jų nėra – sankryžose pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją. Neperžengti perėjos ribų, laikytis dešinės pusės.

Jeigu matomumo zonoje perėjos (ar sankryžos) nėra – leidžiama eiti stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau būtina įsitikinti, kad eiti saugu.

Kur eismas reguliuojamas, privaloma paisyti šviesoforo signalų.

Įžengti į važiuojamąją kelio dalį leidžiama tik po to, kai įvertinamas atstumas iki artėjančių transporto priemonių, jų greitis ir įsitikinama, kad eiti saugu.

DRAUDŽIAMA prieš įžengiant į važiuojamąją kelio dalį ir einant ja, naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, ausinukais ir pan., kurie atitraukia dėmesį nuo aplinkos ir eismo situacijos stebėjimo.

Patarimai dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojams

Važiuoti važiuojamąja kelio dalimi leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims. Išklausiusiems nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja kelio dalimi leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje elektrinių paspirtukų vairuotojų amžius neribojamas.

Dviratis (elektrinis paspirtukas) turi turėti tvarkingą stabdį, garso signalą, turi būti pritvirtinti atitinkami atšvaitai.

Asmuo iki 18 metų, važiuodamas keliu, privalo būti užsidėjęs ir užsisegęs saugos šalmą.

Važiuoti leidžiama dviračių takais, pėsčiųjų ir dviračių takais arba dviračių juostomis, jeigu jų nėra – šaligatviu.

Dviračių taku ar dviračių juosta privaloma važiuoti kuo arčiau tako ar juostos dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių take ar šaligatvyje horizontaliuoju ženklinimu (dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta tako (šaligatvio) dalis, dviračio (elektrinio paspirtuko) vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto.

Važiuojant pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, kelkraščiu privaloma duoti kelią pėstiesiems. Negalima jiems trukdyti, kelti pavojaus. Pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui (3–7 km/val.), paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.

Vietose, kur eismą reguliuoja šviesoforai, privaloma paisyti šviesoforų su dviračio simboliu, o kai jų nėra, – transporto šviesoforų signalų.

Artėjant prie vietos, kur reikia kirsti važiuojamąją kelio dalį, visais atvejais privaloma sumažinti važiavimo greitį ir galima tęsti judėjimą tik įsitikinus, kad važiuoti saugu ir nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams.

Draudžiama: Kirsti važiuojamąją kelio dalį važiuojant dviračiu (elektriniu paspirtuku) per pėsčiųjų perėją. Vežti keleivį (-ius), jeigu nėra įrengtų specialių sėdėjimo vietų. Važiuoti nelaikant bent viena ranka dviračio (elektrinio paspirtuko) vairo. Važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones ir kt.

Priminimas: Moksleivius vežančių mokyklinių autobusų vairuotojai ar kiti vaikus lydintys suaugę asmenys (ne jaunesni kaip 21 metų) privalo vykdyti Kelių eismo taisyklių XXV skyriaus „Keleivių vežimas“ reikalavimus (saugus vaikų įlipimas (išlipimas) į (iš) transporto priemonę (-ės) užtikrinimas; vaikų skaičius autobuse pagal sėdimas vietas; saugos diržų naudojimo užtikrinimas; vaikų įlaipinimas ir išlaipinimas stotelėse; jaunesnių kaip 10 metų vaikų palydėjimas į kitą kelio pusę (ypač užmiesčio keliuose); ryškiaspalvės liemenės su šviesą atspindinčiais elementais vilkėjimas būnant kelyje ir t. t.).

Atsitikus nelaimei, skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video