Didėja atlygis budintiems globotojams

 Didėja atlygis budintiems globotojams

Kėdainiuose šiuo metu yra šeši budintys globotojai, o jų šeimose glaudžiasi 8 vaikai. Budinčiais globotojais tapti gali dar keturi asmenys. / Asociatyvi Irmanto Gėlūno nuotr.

Eglė KUKTIENĖ

Pasikeitus Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašą, pasikeitė ir jame reglamentuojamas apmokėjimas už budinčio globotojo teikiamas paslaugas. 

Didėja

Minimalios mėnesinės algos dydžio mėnesinis atlygis ir toliau bus mokamas tiems globotojams, kurių šeimoje vaikas nėra apgyvendintas – t.y. vaiko laukimo laikotarpiu. 

Nuo 1.25 iki 1.5 MMA dydžio atlygis didėja šeimai, kai joje gyvena vienas globojamas vaikas, nuo 1,8 iki 2 MMA – kai šeimoje gyvena du vaikai ir nuo 2,6 iki 2,8 MMA, kai šeimoje globojami trys vaikai.

Budinčių globotojų šeimoje gali glaustis ne daugiau, kaip trys vaikai, tad iš nuostatų išbraukti punktai, nurodę apmokėjimą globojant 4 ir daugiau vaikų.

Trūksta

Šiuo metu Kėdainių rajone budinčio globotojo paslaugas teikia 6 asmenys. Jų šeimose prižiūrimi 8 vaikai.

2 budintieji globotojai šiuo metu savo šeimose prižiūri po 3 vaikus, vienas globotojas prižiūri du vaikus.

Kaip informuoja  Kėdainių pagalbos šeimai centras, iš viso mūsų krašte globa reikalinga 11-ai vaikų, o budinčiais globotojais galėtų tapti dar keturi asmenys.

Ką daryti, norint tapti budinčiu globotoju?

Norint tapti budinčiu globotoju, reikia kreiptis į savivaldybę arba tiesiai į Kėdainių pagalbos šeimai centrą. 

Veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymą, asmuo taip pat sudaro sutartį su Globos centru. 

Budintis globotojas, vykdantis vaiko priežiūrą, gali vaiką globoti kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kai jį reikia skubiai, bet kuriuo  paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, o įprastai globoja iki 12 mėn., kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa ar vaikas bus įvaikintas.

Svarbu akcentuoti, kad budintis globotojas savo darbe nepaliekamas vienas – jam teikiama pagalba, konsultacijos.

Budintiems globotojams Globos centras taip pat organizuoja laikino atokvėpio paslaugas – kai asmuo nori atostogauti, serga arba tiesiog, kad „neperdegtum“. Jos teikiamos budinčio globotojo ir Globos centro susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus, išskyrus nenumatytus atvejus (pvz., budinčio globotojo ligos atveju).

Norintieji tapti budinčiais globėjais turi būti 21-65 metų amžiaus ir turėti ne žemesnį, nei vidurinis išsilavinimą. Jie turi baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį (mokymai nemokami). Baigus mokymus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys parengs išvadą dėl pasirengimo  tapti budinčiu globotoju.

Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. 

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Rekomenduojami video