Atliks suaugusių rajono gyventojų gyvensenos tyrimą

 Atliks suaugusių rajono gyventojų gyvensenos tyrimą

Daugiausia turistų Kėdainius aplankė gegužę-spalį. Tačiau gruodis taip pat buvęs aktyvus, nes pasak TVIC direktorės Dainos Balasevičienės, „Kalėdiniu laikotarpiu turizmas kasmet šiek tiek suaktyvėja, nes keliautojai ,,kolekcionuoja“ kalėdines egles. Taip pat Kėdainiuose stabteli tie, kurie vyksta į Pakruojo dvaro šviesų festivalį. Degustacijas ar šventines vakarienes su ekskursijomis po senamiestį užsisako draugų ir darbo kolektyvai“./Algimanto Barzdžiaus/„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Šių metų balandžio–birželio mėnesiais visose Lietuvos savivaldybėse bus vykdomas antrasis suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas (toliau – tyrimas). Kėdainių rajono savivaldybėje šį tyrimą organizuos ir vykdys rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, koordinuos – Higienos institutas. Jį atliekant bus naudojamas su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas klausimynas. Šis tyrimas bus tęstinis – 2018 m. kovo–gegužės mėn. buvo atliktas pirmasis savivaldybių suaugusių gyventojų gyvensenos tyrimas.

Vykdant tyrimą numatoma apklausti tiek Kėdainių miesto, tiek rajono gyventojus nuo 18 metų. Kėdainių rajone planuojama apklausti iš viso 422 gyventojus: mieste – 212, o rajone – 210 respondentus. Klausimynas bus sudarytas iš klausimų apie sociodemografinius duomenis ir apie suaugusiųjų gyvensenos rodiklius – sveiką elgseną; rizikingą elgesį; sveikatos, gyvenimo kokybės vertinimą, laimingumą.

Atliktos apklausos rezultatai atskleis egzistuojančius gyvensenos rodiklių netolygumus tiek savivaldybėje, tiek lyginant visas savivaldybes, taip pat sveikatos elgsenos ir rizikingo elgesio skirtumus lyginant vyrus ir moteris.

Periodiškai vykdoma standartizuota suaugusiųjų gyvensenos stebėsena suteikia galimybę kaupti duomenis apie Lietuvos suaugusių gyventojų gyvensenos įpročius, palyginti gyvensenos rodiklius tiek savivaldos, tiek tarptautiniu lygmeniu, leidžia stebėti pokyčius ir tikslingai planuoti ir vykdyti prevencines priemones.

Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo klausimynas, metodika ir ankstesnių tyrimų rezultatai paskelbti Higienos instituto tinklalapyje adresu https://www.hi.lt/lt/gyvensenos-stebesena.html.

Gyventojų apklausa yra anoniminė, duomenys bus naudojami tik apibendrinti kartu su kitų dalyvių atsakymais. Dalyvavimas apklausoje yra visiškai saugus ir konfidencialus!

Sandra Buinovskienė, Kėdainių r. visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video