Apribojimai opozicijai palengvins gyvenimą valdantiesiems?

 Apribojimai opozicijai palengvins gyvenimą valdantiesiems?

Eglės Kuktienės nuotr.

Mero suburta darbo grupė, kuri turėjo patvirtinti naują rajono tarybos darbo reglamentą, savo veiklą baigė ir išsiskirstė. Darbo grupės nariai atstovavo visoms krašto taryboje dirbančioms  politinėms frakcijoms ir po ilgų diskusijų bei nemenko darbo priėmė, rodos, visiems tinkantį tarybos darbo reglamentą. Tačiau valdantieji jau po visko nusprendė, kad gali nepaisyti ne tik rajono tarybos politikų mažumos, bet ir savo kolegų siūlymų.

Keitė senąjį reglamentą

Šiuo valdančiųjų balsais priimtu tarybos darbo reglamentu buvo panaikinta dar 2011 numatyta rajono politikų darbo tvarka. Nepaisant to, kad dalis reglamento nepasikeitė, kita dalis turėjo būti pakeista – mat pasikeitė Vietos savivaldos įstatymas.

Daugiausia diskusijų dėl pakeitimų, kurie atsirado jau po to, kai darbo grupė buvo priėmusi galutinį sprendimą, kilo dėl klausimų, susijusių su tarybos mažumos teisėmis.

Tarybos reglamente nurodoma, kad ne rečiau kaip kartą per pusę metų vieno iš Tarybos posėdžių pabaigoje yra organizuojama Tarybos mažumos valanda. Jos metu Tarybos mažumos atstovai turi teisę užduoti klausimų merui, vicemerui (-ams), savivaldybės administracijos direktoriui, komitetų pirmininkams, komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus.

Jeigu posėdžio dieną nurodyti asmenys eina pareigas, jie Tarybos mažumos valandoje privalo dalyvauti ir atsakyti į jiems užduotus klausimus. Tarybos mažumos valanda trunka ne trumpiau kaip vieną valandą.

Valdantieji nusprendė, kad gali nepaisyti ne tik rajono tarybos politikų mažumos, bet ir savo kolegų siūlymų.

Aut. past.

Mažumai davė valandą ir ne daugiau

Verslo ir ūkio bei aplinkosaugos komitetuose liberalė Sandra Barzdienė pateikė siūlymą, kad tarybos mažumos valanda truktų vieną valandą, mat, esą, sakinys „ne trumpiau, kaip valandą“ yra nekonkretus ir neaiškus.

Tiesa, bet kuris su teksto suvokimu problemų neturintis žmogus mato labai aiškius skirtumus tarp žodžių „ne trumpiau, kaip valandą“ ir „valandą“.

Pirmuoju atveju yra aišku, kad mažuma turi teisę savo klausimus, siūlymus teikti valandą ir ilgiau, tuo tarpu antruoju atveju mažumos valanda ir apribojama ties viena valanda.

Kokia tikimybė, kad mažumai turint klausimų ir siūlymų, kurių nagrinėjimas užtruks ilgiau nei valandą, valdantieji leis tą daryti?

Yra išties nemažai šansų, kad valandai praėjus visi tolimesni klausimai ir diskusijos bus nutraukti, nes „taip nurodyta reglamente“.

„Vienareikšmiškai opozicijos nuomonė yra tokia, kad kaip minimum laikytis įstatyme numatytos normos, kuri skamba taip, kad mažumos valanda trunka „ne trumpiau, kaip vieną valandą“. Valdančiųjų noras apriboti opozicijos valandą skamba keistai, nors jį ir galima suprasti“, – sakė opozicijos lyderė Indrė Fiodorova.

Jai antrino ir konservatorė Lina Šlamienė sakydama, kad mažumos valandos įkišimas į vienos valandos rėmus kaip tik sukels daugiau nesusipratimų.

„Kas bus, jei klausimų neturėsime, kad jų nagrinėjimas truktų valandą? Tai privalėsime sėdėti, kol baigsis ta viena valanda?“ – kalbėjo ji ragindama laikytis įstatyme rašomos  formuluotės ir kliautis darbo grupės priimtais sprendimais – juk pastaroji tam ir buvo suburta.

Iškilo ir retorinis klausimas apie tai, kam gi reikalinga buvo burti tą darbo grupę, jeigu jos pasiūlymai vis tiek nėra rodiklis tiems, kurie nori prakišti sau palankias pataisas?

Aut. past.

Komiteto pirmininkas gaus du balsus

Dar vienas pakeitimas, kurį pasiūlė S. Barzdienė, yra susijęs su komitetų darbu. Visų komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkai yra iš valdančiosios frakcijos – liberalai, socialdemokratai arba valstiečiai.

S. Barzdienė pasiūlė, kad komitete balsams pasiskirsčius po lygiai, komiteto pirmininkas turėtų lemiamą balsą. Kitaip tariant, komiteto pirmininkas turės du balsus ir pagal jo nuomonę ir bus priimtas viso komiteto sprendimas.

Liberalai teigė, kad priešingu atveju formuosis praktika, kad komitetai nepriims jokių sprendimų, o liberalas Saulius Grinkevičius gynė tokią tvarką sakydamas, kad taip dirbama jau labai seniai.

„Tarybos narių teisės yra lygios, pagal įstatymų kūrėjų nuostatas komiteto pirmininkas negali turėti dviejų balsų, todėl tas pakeitimas nepriimtinas.

Argumentas, kad negalėsime priimti sprendimų komitetuose, yra nekorektiškas.

Komitetai priima rekomendacinius sprendimus, kurių nepriėmimas nesutrukdo sklandžiam tarybos darbui“, – argumentus dėstė L. Šlamienė ir ragino liberalų siūlomų pakeitimų nepriimti.

Vis dėlto valdančiųjų balsais jie buvo priimti.

Verslo ir ūkio bei aplinkosaugos komitetuose liberalė Sandra Barzdienė pateikė siūlymą, kad tarybos mažumos valanda truktų vieną valandą, mat, esą, sakinys „ne trumpiau, kaip valandą“ yra nekonkretus ir neaiškus.

Aut. past.

Kam ta darbo grupė, jei jos sprendimais nesivadovaujama?

Iškilo ir retorinis klausimas apie tai, kam gi reikalinga buvo burti tą darbo grupę, jeigu jos pasiūlymai vis tiek nėra rodiklis tiems, kurie nori prakišti sau palankias pataisas?

Liberalas S. Grinkevičius labai dažnai akcentuoja, kad tarybos nariai turėtų pasitikėti ir nekvestionuoti, tarkime, Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisijos sprendimų, tačiau visoms frakcijoms atstovavusios darbo grupės sprendimus kvestionuoti ir keisti jau kažkodėl galima.

„Labai gaila, kad matome, jog ne tik per mažumą pervažiavote volu, bet ir per savo frakcijų narius, nes darbo grupės nariai dirbo su frakcijų pritarimu. Man toks veikimo būdas nepriimtinas“, – sakė L. Šlamienė.

„Mūsų frakcijos nuomone, balsavimu valdantieji tikrai vienareikšmiškai parodė požiūrį į mažumą taryboje. Gaila tokio sprendimo“, – replikavo ir I. Fiodorova.

„Visiškai negerbiame darbo grupės sprendimo. Tai gal jos visai nereikia ir jos gali nebūti? Jei darbo grupė iš visų frakcijų priima sprendimą ir buvo nubalsuota vienaip, o šiandien mes nubalsuojam kitaip, tai kam ta darbo grupė?“ – retoriškai klausė ir Indrė Saldytė-Eigirdė.

S. Grinkevičius tuo tarpu atsakė, kad mažuma naiviai tikisi, jog valdantieji pritars visiems jų siūlymams.

„Opozicija negali būti pozicija. Negali būti taip, kad tai, ką siūlo, viskas 100 proc. turi būti pritarta. Manau, dirbame gana demokratiškai, bet negali būti taip, kad viskam, ką siūlo opozicija, turim pritart. Normalus procesas, ir visur taip yra“, – sakė liberalas.

3 Komentarai

  • Normali praktika, kad darbo grupė nėra tvirtinimui skirtas organas, tvirtina Taryba. Anksčiau buvusi nuostata „bent valandą“ taip pat labai neprotinga, nes jei yra vienas klausimas 5 minučių atsakymui, dar 55 min paskui sėdėti ir grožėtis vienas kitu, kadangi reglamentas sako, kad negali trukti trumpiau… Gal čia daugiau būtent opozicijos būdas parodyti, kaip dirba: išsikviesti ką tik nori, užduoti provokuojančius ir neretai kaltinančius klausimus, laikyti tuos atsakančius įkaitais. O dabar logiška, kad netaptų turgumi ir opozicijos reklama, turi susitarti, kurio klausimai svarbesni, per valandą juos išspręsti ir leisti dirbti. Bent kažkas sveiko proto turi.

    • tiktum savivaldybėje kokiu kieno patarėju.Moki apeit kampus,sumaniai paaiškint.O čia,žiūrėk,ir prasimuštum …

      • Šiuo atveju nežinau, ar reikėtų dėkoti, ar apgailestauti. Aš užtektinai sau prasimušęs ir galiu jau dabar tik kitus skatinti. Kartais papilu degių medžiagų į diskusiją, kartais pabambu su visais. Tame ir žavesys: leisti sau būti ne visada populiariu ar patogiu, mokytis mąstyti visaip, net kaip idiotai.

Rašyti komentarą

Dėmesio! El. paštas nebus skelbiamas. Komentuodami esate atsakingi už savo išsakytas mintis. Gerbkime vieni kitus, venkime patyčių, nekurstykime neapykantos ir susipriešinimo. Skaitytojų komentarai neatspindi „Rinkos aikštės“ redakcijos nuomonės.

Už komentarus atsakingi juos parašę asmenys.


Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video