Tags : „Aušros“ progimnazija

„Aušros“ progimnazijoje įsisuko „Erasmus+“ virusas

Nuo 2018 metų LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenė aktyviai įsiliejo į programos „Erasmus+“ projektinę veiklą. Per šiuos metus progimnazijoje įgyvendinti du programos „Erasmus+“ projektai (KA201 „Code name robot“ ir KA229 „Cross into the languages“) bei šiuo metu vykdomi dar trys (KA229 „Come together“, „Be my guide“ ir KA210 „Game of schools“). Iš viso 20 procentų […]Skaityti daugiau

„Aušros“ progimnazijos bendruomenė įgyvendino svarbius projektus (FOTOGALERIJA)

Džestina BORODINAITĖ LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenė kelerius metus įgyvendino svarbius Kėdainių rajono savivaldybės, Vyriausybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, atvėrusius kelią mokiniams mokytis modernesnėje aplinkoje. Šiandien „Aušros“ progimnazija džiaugiasi šviesiomis, gyvybingomis, moderniai atsinaujinusiomis, kompleksiškai sutvarkytomis ir ugdymui pritaikytomis erdvėmis, vidiniame ugdymo įstaigos kiemelyje įsikūrusia lauko klase ir jau kurį laiką naudojasi […]Skaityti daugiau

Mokinių atostogos – mokytojų profesiniam tobulėjimui

Mokinių atostogos, ko gero, geriausias laikas mokytojų profesiniam tobulėjimui, kuris yra būtina sąlyga siekiant ugdymo kokybės, geresnių mokinių ugdymosi rezultatų, kuriant palankią ugdymosi aplinką. Profesinis tobulėjimas padeda mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui plėtoti profesines kompetencijas, tikslingai atnaujinti ir gilinti žinias, pasirengti diegti švietimo politikos, ugdymo naujoves, taikyti inovatyvius ir veiksmingus ugdymo(si) metodus, strategijas. O iššūkiai […]Skaityti daugiau