NAUJIENOS

Visos kategorijos
Meras Valentinas Tamulis savo ataskaitą gynė nenuolaidžiaudamas. Nors ir sutiko, kad yra taisytinų tiek ataskaitos, tiek jo darbo vietų, savo pasiekimų sumenkinti opozicijai jis neleido.  / Eglės Kuktienės nuotr.

Savo nuveiktų darbų meras sumenkinti neleido

Eglė KUKTIENĖ - 08:08 Gegužės 03d. 2021

Rajono tarybos nariams bei viso krašto žmonėms meras Valentinas Tamulis pateikė ataskaitą už praėjusių metų darbus. Ir nors opozicijos atstovai V. Tamuliui pažėrė nemažai kritikos, šis tiek savo, tiek visos savo komandos sprendimus ir padarytus darbus gynė taip tvirtai ir argumentuotai, kad oponentų kritika galiausiai pasirodė esanti ne tokia jau ir pagrįsta.

Tiesa, kai kurie tarybos nariai kritikavo merą dėl menkos lyderystės, o jo tvirtus ir argumentuotus atsakymus į klausimus įvardijo kaip pyktį.

„Klausimai ir kritika man nekelia jokio pykčio, labai keista, kad susidarė toks įspūdis. Kalbu taip, kaip kalbu, nesu iš tyliai ir romiai kalbančių, tokia mano prigimtis, tad oponentams metas būtų su tuo susitaikyti, o ne daryti interpretacijas bandant man priskirti vienokias ar kitokias emocijas, juolab tas, kurių nejaučiu“, – po rajono tarybos posėdžio juokėsi meras V. Tamulis.

Rajono tarybos darbas, vadovaujant dabartiniam merui, išties nėra pats sklandžiausias. Kas dėl to kaltas? Narcisizmo persismelkę kai kurie politikai ar griežto žodžio dažnai jiems nesakantis meras Valentinas Tamulis?Daugiausiai klausimų

Daugiausia klausimų ir kritikos merui V. Tamuliui ir jo ataskaitai buvo pažerta ne kur kitur, o prieš rajono tarybos posėdį vykusiame Ekonomikos ir biudžeto komitete.

„Pirmiausia atsakysiu į iškeltą klausimą, kodėl į mano ataskaitą įtraukti infrastruktūriniai darbai. Noriu pabrėžti, kad infrastruktūriniai darbai švietimo, socialinėje, sporto srityje yra mūsų visų darbas.

Be abejo, savivaldybės administracija yra šių darbų vykdytojas, tačiau žvelgiant į ateities perspektyvas, finansavimo galimybes, aš kartu su administracijos direktoriumi skiriu daug dėmesio esamos situacijos revizijai, aiškinamės spragas, problemas“, – akcentavo meras.

Be to, V. Tamulis pabrėžė, kad jo ataskaitoje nėra įtraukti visi infrastruktūriniai darbai, o paminėti tik svarbiausieji – mat smulkmeniškai aprašytus šiuos darbus galima rasti savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitoje.

Paradoksalu, kad tarkavę merą dėl jo ataskaitos persidengimo su administracijos direktoriaus ataskaita, vėliau jau opozicijos atstovai kritikavo, kad esą ne viskas mero ataskaitoje smulkmeniškai surašyta, nes mero veikla apima kiekvieną savivaldybės įvykį ir veiklos sritį.

„Mero ataskaita parengta pagal Savivaldos įstatyme merui priskirtus įgaliojimus.

Informacija pateikta apie tarybos veiklos organizavimą, sušauktus posėdžius, priimtus sprendimus, pristatyti taryboje įvykę pokyčiai, išsami tarybos narių veikla komitetuose, komisijose, darbo grupėse. Tai taip pat yra mero darbo dalis“, – sakė V. Tamulis.

Maža to, opozicija nesidrovėjo leptelėti ir to, esą mero ataskaitoje surašyti „vieni apdovanojimai“, tad reikia pastebėti, kad 68 puslapius užimančioje mero V. Tamulio ataskaitoje apdovanojimai, padėkos ir kiti nuopelnai paminėti pačioje ataskaitos pabaigoje ir tilpo į tris lapus, o tuo tarpu jo pirmtako Sauliaus Grinkevičiaus gerokai trumpesnėje ataskaitoje, jo tokio pat tipo nuopelnams aprašyti buvo skirta garbinga centrinė ataskaitos vieta ir žymiai daugiau vietos – net 6 lapai iš 49.

„Kiekvieno mero ataskaitą galima ir „sudirbti“, ir pagirti. Galima ją ir dar didesnę padaryti, plačiau surašyti, bet norint, vis tiek ją bus galima sukritikuoti kaip blogą.

Atsiminkite, kokiu karantininiu laikotarpiu gyvenome, kokiu laikotarpiu dirbome. Aš vienas užsidaręs kabinete nesėdėjau, dirbau kartu su savivaldybės administracija nepertraukiamai“, – akcentavo V. Tamulis.

Valentinui Tamuliui vadovauti Kėdainiams teko, ko gero, vienais iš pačių sunkiausių metų, kokius tik atsimena dabartinė karta. Lankstus požiūris į situaciją leido pasiekti ir dalį užsibrėžtų tikslų, ir įgyvendinti greitai iškilusias naujas užduotis. Aut. past.

Kas suvaldys tarybą?

Tai, kad V. Tamulio vedami posėdžiai pasižymi nesklandumu, pertekliniais pasisakymais, dažnais politikų įsižeidimais ir net visokio plauko patyčiomis – anokia naujiena. Ir patys tarybos nariai tą pripažįsta, ir gyventojai, stebintys posėdžius, tą mato.

Paradoksalu, kad opozicija, kuri dažniausiai ir būna pagrindinė bet kokio erzelio tarybos posėdžiuose kūrėja, ėmė ir sukritikavo merą dėl to, kad jis negeba tinkamai vykdyti tarybos darbo, užtikrinti sklandžios posėdžio eigos.

Klausimas, kaip galima sukontroliuoti suaugusius, dažnu atveju net nemažą amžių nugyvenusius politikus? Ar tai dabartinis meras pernelyg nuolaidus, o gal ankstesnėse kadencijose tarybos nariai elgėsi žmoniškiau?

„Jūs, kaip meras, esate atsakingas už tarybos darbo organizavimą, komitetų darbo organizavimą, darbotvarkes, politinio darbinio klimato rajone organizavimą.

Praėjusiais metais liepos mėnesį patvirtinome tarybos darbo reglamento keitimo darbo grupės pasiūlymus, ko „pasekoje“ stabiliai dirbę komitetai išsibalansavo. Mes sakėme, numatėme, kad taip gali būti, bet į mūsų pastabas nebuvo atsižvelgta. Prasidėjo kažkoks vaikščiojimas tarp komitetų, darbas tapo chaotiškas.

Tiek, kiek jūs toleruosite ir leisite, taip ir vyks darbas taryboje“, – kalbėjo opozicionierius, Etikos komisijos pirmininku neseniai tapęs Virmantas Pikelis.

Tiesa, reikia pastebėti, kad opozicijos įžvalgumas, numatant jų pačių sukurtą chaosą komitetuose, išties pagirtinas.

Tačiau tokios kritikos sulaukęs meras V. Tamulis nesutriko: „Galiu pasakyti, kad tarybos darbo organizavimas, nepaisant mano labai gerų norų ir ketinimų, priklauso nuo tarybos narių kultūros lygio, kuris yra ne pats aukščiausias.

Tai, kaip vyksta posėdžiai, kaip liejasi neapykanta kitaip mąstančiam, man nepriimtina.

Aš todėl ir ėjau į merus, nes norėjau ieškoti geriausio sprendimo tariantis, kalbantis, o ne patyčiomis ir rietenomis. Gyvenkime tolerantiškiau.

Nereikia galvoti, kad žmonės iš vieno mero šaiposi, iš visos tarybos šaiposi, o taip neturėtų būti.“

V. Tamulis į klausimą atsakė klausimu – o kodėl niekas nebuvo daroma dar anksčiau, nors signalų apie galimai neteisėtus sandorius buvo jau anksčiau? Juolab kad ir pati A. Štelmokienė dirbo rajono taryboje, kai buvo gauti tokie signalai. Aut. past.

 

Gavo atkirtį

Tylomis nepraėjo ir Kėdainių ligoninę supurtęs skandalas. Tiesa, opozicijos atstovų bandymai suversti visą kaltę merui, esą turėdamas informacijos dėl galimos neskaidrios ligoninės vadovo veiklos nieko nesiėmė anksčiau, greitai subliuško.

Tokių pastabų sulaukęs V. Tamulis kirto atgal tarybos nariams, kurie dirbo rajono labui ir praėjusioje kadencijoje, tačiau tuomet nepasivargino pasigilinti į audito išvadas apie Kėdainių ligoninę.

Valstietė-žalioji Adelė Štelmokienė klausė, kodėl 2019 metais meras nesiėmė jokių drastiškų veiksmų po to, kai gavo signalą apie ligoninėje galimai neskaidriai vykdomus viešuosius pirkimus.

V. Tamulis į klausimą atsakė klausimu – o kodėl niekas nebuvo daroma dar anksčiau, nors signalų apie galimai neteisėtus sandorius buvo jau anksčiau? Juolab kad ir pati A. Štelmokienė dirbo rajono taryboje, kai buvo gauti tokie signalai.

V. Tamulis atkreipė dėmesį, kad buvę valdantieji ir buvusios kadencijos tarybos nariai, kurių dauguma taryboje yra ir šiandien, tuokart buvo it vandens į burnas prisipylę ir, rodės, nei matė, nei girdėjo apie tai, kad ligoninėje vyksta kažkas neskaidraus.

„Gerbiama Adele, aš noriu priminti, kad jūs buvote praeitos kadencijos tarybos nare. 2018 metais mūsų Kontrolės ir audito tarnyba, atlikusi patikrinimą VšĮ Kėdainių ligoninėje rado labai daug pažeidimų, tarp jų ir viešųjų pirkimų.

Tai ką tuo metu buvusi savivaldybės vadovybė padarė tuo klausimu?

Ataskaita surašyta buvo pradžioje metų. Jokių sprendimų nebuvo padaryta.

Kur tada jūsų balsas buvo, jūs man pasakykite?

Kodėl jūs nieko tada nepadarėt? Juk taip pat buvote taryboje“, – kirto A. Štelmokienei meras.

Tai, kaip vyksta posėdžiai, kaip liejasi neapykanta kitaip mąstančiam, man nepriimtina. V. Tamulis

Yra dėl ko pagirti

Mero V. Tamulio bendražygiai akcentavo, kad rajono vadovas yra atviras, greitai reaguoja į pastabas, siūlymus, palaiko artimą ryšį ir kontaktą su krašto žmonėmis, priešingai nei jo pirmtakas – nesislepia po kodinėmis durų spynomis.

Valdančiųjų frakcijos lyderė Nijolė Naujokienė atkreipė dėmesį, kad V. Tamulis orientatyvus, ūkiškas meras, kuris geba greitai reaguoti į kintančias situacijas. Tai buvo ypač svarbu pernai, kai koronavirusas sujaukė visas kortas ir teko veikti ne aklai įsikibus savo rinkimų programos, bet dirbti lanksčiai.

„Susipažinusi su ataskaita ir klausydamasi mero atsakymų į tarybos narių paklausimus galiu tik pasidžiaugti mūsų mero orientatyvumu, situacijos ir darbo išmanymu, ūkiškumu, sugebėjimu greitai, operatyviai reaguoti į gyventojų paklausimus, tarybos klausimus.

Tai tikrai rodo, kad mūsų meras yra darbštus, ūkiškas ir siekia geriausių rezultatų, atsižvelgiant į esamas galimybes.

Man tikrai atrodo, kad nepaisant didžiausių iššūkių, kurių dėl Covido neišvengė nei viena sritis, bet gyvenimas nesustojo ir nesisuko vien apie koronavirusą, įgyvendinti visi pagrindiniai darbai, investiciniai projektai, valstybei negrąžintas nei vienas neįsisavintas euras. Tai labai reikšminga“, – kalbėjo N. Naujokienė.

Gyventojus meras pradžiugino ir informuodamas, kad didžiausi krašto projektai ir toliau sklandžiai vyks, mat solidus finansavimas jau yra numatytas.

Kėdainių kultūros centrui iš valstybės lėšų šiemet jau skirta per 900 tūkst. eurų, Kėdainių stadionui – apie 611 tūkst. eurų, o Šviesiosios gimnazijos priestatui – apie 535 tūkst. eurų.

Mero lankstumą pastebėjo ir vicemeras Paulius Aukštikalnis, teigdamas, kad tokioje situacijoje ši savybė yra gerokai naudingesnė, nei baimė nukrypti per žingsnį nuo susiplanuotų darbų.

„Manau, kad 2020 metai buvo itin sudėtingi, pandemija pakeitė mūsų planus.

Pagrindinis pažadas rinkimų metu buvo skirstyti biudžeto lėšas taip, kad naudą pajustų kiekvienas kėdainietis.

Visa laimė, kad jūs aklai nesivadovavote prieš pandemiją iškeltais tikslais, bet lanksčiai prisitaikėte prie situacijos ir viską vertinate blaiviai“, – kalbėjo P. Aukštikalnis.

Nieko nenustebins ir faktas, kad opozicija neskubėjo pritarti mero ataskaitai ir susilaikė, tačiau tai ataskaitos patvirtinti nesutrukdė.

14 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.
Taip pat skaitykite

SKELBIMAI

touched by digitouch!