NAUJIENOS

Visos kategorijos
Nuo praėjusių metų birželio mėnesio Kėdainiuose pradėjęs veikti privatus lopšelis-darželis „Laimingi vaikai“ per pirmuosius gyvavimo metus labai stipriai keitėsi ir augo.   / Algimanto Barzdžiaus nuotr.

Privačiam darželiui Kėdainiuose vaikų netrūksta

Džestina BORODINAITĖ - 08:47 Rugsėjo 26d. 2019

Nuo praėjusių metų birželio mėnesio Kėdainiuose pradėjęs veikti privatus lopšelis-darželis „Laimingi vaikai“ per pirmuosius gyvavimo metus labai stipriai keitėsi ir augo. 

Ugdymo įstaigos direktorė Zita Petrokienė pasidžiaugė, jog įgyvendinti tikslai ir visi pokyčiai lopšelyje-darželyje išėjo tik į gerą. 

Anot lopšelio-darželio „Laimingi vaikai“ direktorės Zitos Petrokienės, privačią ugdymo įstaigą, pirmiausia, renkasi tie tėveliai, kurie nori ugdymo kokybės ir daugiau individualaus dėmesio savo vaikams./ A. Barzdžiaus nuotr.Spėjo suburti kolektyvą

„Per pirmuosius privačios ugdymo įstaigos gyvavimo metus augome ir stiprėjome, daugėjo vaikų, keitėsi ir pildėsi kolektyvas. 

Džiugu, kad visi pokyčiai išėjo tik į gerą. Spėjome suburti jaunatvišką ir motyvuotą profesionalią komandą: darželyje nuolat dirba 2 mokytojos ir asistentė, kurios kasdien rūpinasi vaikų priežiūra ir ugdymu. 

Anglų, muzikos, šokių, kineziterapijos bei dailės užsiėmimus veda tų sričių specialistai. Vaikai taip pat turi galimybę lankyti greta įsikūrusią vaikų kūrybiškumo ugdymo studiją „Laisvė papūgoms“, pagal poreikį ugdymo įstaigoje yra teikiamos logopedo paslaugos. 

Kasdien dalyvauju darželio gyvenime ne tik formaliai, bet pagelbėdama ir mokytojoms“, – akcentuoja Z. Petrokienė.

Didelis dėmesys aplinkai

Ugdymo įstaigos vadovė labai patenkinta ir vis gražėjančiomis lopšelio-darželio aplinkos erdvėmis. 

„Ypač daug dėmesio šiemet skyrėme darželio aplinkos tvarkymui, edukacinių erdvių įrengimui lauke. Rėmėjų pagalba teritoriją apsitvėrėme tvora, vaikai turi savo atskirą erdvę ir joje jaučiasi saugūs. 

Turime pilnai įrengtą sporto aikštyną krepšiniui, tinkliniui ir futbolui žaisti, lauko virtuvėlę, baigiamos rengti muzikos ir vandens sienelės. 

Judesių lavinimui sumontuoti lauko įrengimai, atitinkantys vaikų amžių, padeda ne tik lavinti ir koordinuoti judesius, tačiau kartu suteikia ir visą glėbį gerų emocijų“, – ugdymo įstaigos aplinkos pokyčiais pasidžiaugė Z. Petrokienė.

Vaikai eina noriai

„Pats geriausias rodiklis, kad einame teisingu keliu – kasmetinis vaikų skaičiaus didėjimas. Džiaugiamės girdėdami, kad vaikai noriai eina į darželį, švelniai adaptuojasi, mažiau serga. Jaučiame ir mūsų įstaigą lankančių vaikų tėvų pasitikėjimą ir palaikymą. Visada noriai bendradarbiaujame, išklausome siūlymus ir nuomones, ieškome bendrų sprendimų.

Spėjome suburti jaunatvišką ir motyvuotą profesionalią komandą: darželyje nuolat dirba 2 mokytojos ir asistentė, kurios kasdien rūpinasi vaikų priežiūra ir ugdymu. Anglų, muzikos, šokių, kineziterapijos bei dailės užsiėmimus veda tų sričių specialistai. Z. Petrokienė

Mums svarbus kiekvienas vaikas ir jo šeima“, – apie sėkmingai vykdomą veiklą ugdymo įstaigoje pasakoja direktorė. 

Lengviau ryžtis pokyčiams

Anot Z. Petrokienės, privačioje įstaigoje daug lengviau įdiegti naujoves, ryžtis pokyčiams. 

„Čia glaudesnis ryšys tarp įstaigos darbuotojų, tėvų ir vadovų, dėl to lengviau priimti sprendimus ir vykdyti pokyčius. Galime būti lankstesni pasirinkdami darbuotojus, ugdymo metodus ir priemones. Turime galimybes prisitaikyti tiek prie kiekvieno vaiko mitybos ypatumų, tiek prie režimo ir pomėgių“, – pabrėžia įstaigos direktorė.

Lopšelio-darželio „Laimingi vaikai“ mokytoja Vaida Rusevičienė tikina, jog savo veikloje lopšelio-darželio bendruomenė stengiasi derinti tiek tradicinius, tiek netradicinius ugdymo metodus./ A. Barzdžiaus nuotr.Semiasi naujovių

Vadovė taip pat pabrėžia, jog ugdymo įstaigos kolektyvas vykdomoje veikloje eina ne tik atrastais ir patikrintais keliais, bet kasdien tobulėja bei stengiasi domėtis inovatyviu ugdymu.

„Esame atviri ugdymo naujovėms, sekame sėkmingų Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigų praktiką, dalyvaujame vertinguose seminaruose ir konferencijose, skaitome profesinę literatūrą, o įgytas žinias, be jokios abejonės, stengiamės pritaikyti ir savo veikloje“, – teigia Z. Petrokienė.

Individualizuoja ugdymą

Pasak Z. Petrokienės, keičiantis vaikams ugdymo įstaiga privalo pritaikyti ugdymo turinį prie vaikų gebėjimų ir poreikių. 

„Šiuolaikiniame skaitmeninės informacijos pasaulyje vaikams neįdomu tiesiog išgirsti informaciją. 

Mokytojo užduotis yra skatinti vaikų įgimtą smalsumą, įkvėpti ieškoti atsakymo į klausimus patiems keliaujant, praktiškai išbandant tai, apie ką kalbama darželyje, kuo labiau individualizuoti ugdymą. 

Mums svarbu ne formaliai išeiti ugdymo programą, o programos turinį pritaikyti kiekvienam pagal galimybes ir poreikius bei ugdant tam tikras kompetencijas padėti pamatus savimi pasitikinčioms, atsakingoms, smalsioms ir gebančioms kurti, inovatyviai ir globaliai mąstyti, spręsti problemas ir prisitaikyti, tausojančioms gamtą, empatiškoms asmenybėms. 

Šiuo metu labai populiaru ir reikalinga vaikus mokyti emocinio raštingumo, gebėti pažinti ir valdyti savo emocijas, būti draugiškiems, stiprinti pasitikėjimą savimi ir atrasti savo vietą pasaulyje“, – apie pagrindinius ugdymo ypatumus užsimena įstaigos vadovė.

Pagrindinis tikslas – kokybė

Lopšelio-darželio „Laimingi vaikai“ mokytoja Lina Šakočiūtė-Kurauskienė akcentuoja, jog pagrindinis jų tikslas – kokybiškas ikimokyklinis vaikų ugdymas. 

„Mes siekiame, kad vaikų gyvenimas darželyje būtų turiningas, kad jie turėtų galimybę augti ir gerinti savo pasiekimus bei individualią pažangą. 

Gaires mums suteikia oficialus ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų aprašas, kuris padeda suprasti, ko gali pasiekti vaikas tam tikrame amžiuje. 

Gebėjimų visuma ir vaiko ugdymosi pažangą nusako pasiekimų žingsniai. Tai ne standartas, o siekiamybė. Viskas priklauso nuo kiekvieno vaiko individualių galių“, – teigia L. Šakočiūtė-Kurauskienė. 

Kelia sau klausimus

„Pirmiausia sau keliame klausimus: „Ką norime ugdyti?“, „Kokių kompetencijų šiam žmogui prireiks šiuolaikiniame pasaulyje?“. Pagal tai pasirenkame ir ugdymo metodus bei priemones“, – pabrėžia lopšelio-darželio direktorė.

Lopšelio-darželio „Laimingi vaikai“ mokytoja Lina Šakočiūtė-Kurauskienė akcentuoja, jog pagrindinis jų tikslas – kokybiškas ikimokyklinis vaikų ugdymas./ A. Barzdžiaus nuotr.Vieno metodo nėra

Kiekvienas ugdytojas ir ugdytinis labai skirtingi ir, deja, nėra vieno metodo, kuris tiktų visiems ir visada. Pasak lopšelio-darželio „Laimingi vaikai“ mokytojos Vaidos Rusevičienės vertingi yra visi metodai.

„Metodus visi skirsto į tradicinius ir netradicinius. Netradiciniai – tai tie metodai, kuriuos pedagogas pasitelkia rečiau, bet jie yra reikšmingi ugdymo procese ir dažnai veiklai suteikia daugiau įvairovės bei naujų potyrių ugdytiniams. 

Tradiciniai metodai jau taikomi seniai ir turi savo neginčijamą indėlį į ugdymo kokybę“, – pabrėžia V. Rusevičienė.

Pedagogė tikina, jog atsižvelgdami į tai, savo veikloje lopšelio-darželio bendruomenė stengiasi derinti tiek tradicinius, tiek netradicinius metodus. 

Ugdymas – paremtas žaidimu

„Kai neveikia vienas, veikia kitas. Šiuolaikinius vaikus sudominti ir išlaikyti jų dėmesį ypatingai sunku, todėl neretai veikla persikelia ir į netradicinę erdvę. 

Be abejonės, vienas iš populiariausių išlikusių metodų yra imitaciniai žaidimai, įvairūs vaidybiniai elementai, žaidimai, į kuriuos yra įtraukiami personažai. 

Mano nuomone, visas ikimokyklinis ugdymas privalo būti paremtas žaidimu“, – mintimis dalijasi V. Rusevičienė

Lauko pedagogika

„Mums yra artimos ir lauko pedagogikos idėjos. Švedai, anglai, vokiečiai, amerikiečiai turi didžiulę lauko pedagogikos praktiką, todėl šių įstaigų vertinimai parodė ugdymo lauke naudą vaikų motyvacijai, koncentracijai, kalbos vystymuisi, socialinių, komunikacijos, smulkiosios motorikos įgūdžių formavimuisi. 

Šiuo metu vykdome Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamą visuomenės sveikatos rėmimo projektą „Eime į lauką“, kuriuo raginame vaikus turiningai ir su gera nuotaika praleisti kuo daugiau laiko gryname ore. 

Spalio mėnesį kviesime miesto ir mūsų darželio vaikus jau į ketvirtąjį žygį miške. Žygio metu keliaujame, mėgaujamės grynu oru ir gamtos vaizdais. Z. Petrokienė

Spalio mėnesį kviesime miesto ir mūsų darželio vaikus jau į ketvirtąjį žygį miške. Žygių metu keliaujame, mėgaujamės grynu oru ir gamtos vaizdais. Priklausomai nuo to, koks yra mūsų žygio tikslas, sportuojame, tyrinėjame miško paklotę arba eksperimentuojame, laipome medžiais, atliekame įvairias užduotis. Kartais veiklą miške padiktuoja spontaniškai susiklosčiusios aplinkybės ir pačių vaikų nuotaika bei norai. 

Apie buvimo lauke naudą daug kalbėti neverta. Pabuvus gamtoje sumažėja ne tik įtampa, pagerėja nuotaika. Taip pat atsiranda geresnė dėmesio koncentracija ir problemų sprendimo gebėjimai, sumažėja dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromo požymių, pagerėja socialinis bendravimas, organizmas daug veiksmingiau priešinasi ligoms. 

Gamtoje suteikiame vaikams maksimaliai laisvės žaisti, tyrinėti, eksperimentuoti“, – apie ugdymo įstaigoje vykdomus projektus kalba Z. Petrokienė. 

Stiprina psichinę sveikatą

„Kitas mūsų paraleliai vykdomas projektas – tai vaikų psichinės sveikatos stiprinimas ir emocinio intelekto lavinimas naudojant jau daug kam girdėtą ir puikiai įvertintą „Kimochi“ ugdymo metodiką. 

Ugdymo procese pasitelkiame ir M. Montessori mokymo filosofiją bei priemones“, –ugdymo įstaigos prioritetus vardija Z. Petrokienė. 

Ugdymo kokybė ir dėmesys 

Anot lopšelio-darželio „Laimingi vaikai“ direktorės, privačią ugdymo įstaigą, pirmiausia, renkasi tie tėveliai, kurie nori ugdymo kokybės ir daugiau individualaus dėmesio savo vaikams. 

„Pas mus ateina tėvai, keliantys aukštus reikalavimus ugdymo įstaigai visomis prasmėmis, pirmiausia, ugdymo kokybei, kuriems svarbu, kad jų vaikas laiką leistų mažoje bendruomenėje, jaukioje aplinkoje, kasdien eitų į lauką, sveikai maitintųsi, būtų atliepti visi jo fiziologiniai ir emociniai poreikiai“, – tikina Z. Petrokienė.

Ruošiasi atvykti

Šiuo metu lopšelio-darželio „Laimingi vaikai“ sąraše – apie 30 ugdytinių. 

„Dalis jų jau pradėjo lankyti darželį, kita dalis dar tik ruošiasi atvykti. 

Mūsų įstaiga kelia tokius pačius reikalavimus ugdytiniams kaip ir kiti darželiai, kažkokių ypatingų sąlygų nėra. Prašome sveikatos pažymos, asmens dokumentų, tuomet pasirašome sutartį“, – informuoja ugdymo įstaigos vadovė.

Kelia sau tikslus

„Galvojame apie ateitį pozityviai, nuolat keliame sau tikslus, nestovime vietoje. Artimiausios ateities planus siejame su darželio plėtra – naujos lopšelio grupės įkūrimu. Tačiau daugiausia ketiname investuoti į naujas ugdymo priemones, edukacines erdves, skaitmenines technologijas. Taip pat didelį dėmesį skirsime mokytojų kvalifikacijai kelti, gerinsime ugdymo paslaugų kokybę“, – ateities planais dalijasi Z. Petrokienė.

7 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.

SKELBIMAI

touched by digitouch!