NAUJIENOS

Visos kategorijos
  / BNS (Roko Medonio) nuotr.

„Įlįskime nors dienai į mažas pajamas gaunančio žmogaus kailį“

Kristina KASPARAVIČĖ - 08:34 Spalio 01d. 2019

Politikai žada, kad ateinančiais metais Lietuvoje sumažės socialinė atskirtis ir augs pensijos bei pajamos tų, kurie uždirba ar gauna mažiausiai. Ar mažų pajamų didinimas išties išspręs socialinės atskirties problemas? Ar realiai žmonės pradės gyventi geriau? O gal artėjant kitiems metams valdžia ir vėl pažers kokių nors draudimų? Apie visa tai – pokalbyje su vienu iš įstatymų leidėjų, Kėdainiuose išrinktu Seimo nariu Dariumi Kaminsku.

– Po vasaros pertraukos Seime vėl prasidėjo vienų įstatymų taisymo, o kitų – priėmimo maratonas. Neabejotina, kad svarbiausias šių metų darbas – kitų metų šalies biudžeto tvirtinimas. Ar jau galite įvardinti, kokie bus pagrindiniai pokyčiai Lietuvoje Seimui patvirtinus naują biudžetą, kuris bus orientuotas į socialinės atskirties mažinimą? Ar jau žinoma, iš kur bus paimti papildomi milijonai socialinėms reikmėms?

– Galima ir taip pasakyti – prasidėjo darbų maratonas. Nors man jis, ypač šiais metais, dėl Prezidento rinkimų, faktiškai ir nebuvo nutrūkęs. Tikrai metai buvo sudėtingi. Laiko poilsiui realiai neturėjau. Viena kita dienelė ir tiek. Tokie Seimo darbo ypatumai.

Vienas iš Seimo rudens sesijos darbų programos prioritetų yra 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, 2020 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvirtinimas.

Antrasis, nei kiek ne mažiau svarbus prioritetinis darbas – socialinės atskirties mažinimo tęstinumas įgyvendinant kompleksines priemones: ketiname didinti išmokas vaikams, įvesti visuotinį nemokamą mokinių maitinimą, didinti pensijas ir daug kitų reikšmingų ir svarbių dalykų. 

Pasisakau už visas priemones, kurios padės žmogui lengviau gyventi jau dabar. Ir darysiu viską, kad tie pokyčiai vyktų sparčiau. D. Kaminskas

Esame suplanavę iš esmės peržiūrėti motinystės ir vaiko išmokų skyrimo tvarką bei šių išmokų nustatytus dydžius.

Žinoma, labai svarbūs klausimai dėl kurių turėsime priimti tam tikrus sprendimus yra ir tolesnis korupcijos mažinimas bei skaidrumo didinimas. 

Ypač teigiamai vertinu tai, jog šį kartą į prioritetinių darbų sąrašą įtraukiame pokyčių švietimo sistemoje teisinio reglamentavimo tobulinimą ir kontrolę bei kultūros politikos teisinio reguliavimo sistemos sukūrimą ir valstybės įsipareigojimų kultūros srityje įtvirtinimą. 

Taigi, darbotvarkė gan įvairiapusė. Prioritetiniai darbai, kuriuos paminėjau, sudėtingi. Priimant sprendimus teks įdėti daug „juodo“ ir atsakingo darbo. O dėl lėšų, tai viskas bus tvirtinama kartu su biudžetu, tai, be jokios abejonės, lėšos yra suskaičiuotos ir jos bus. Neabejoju, kad Vyriausybė jau yra numačiusi visų sričių finansavimo šaltinius.

LR Seimo narys Darius Kaminskas: „Kai žinai, kaip realiai gyvena žmogus, su kuo jis susiduria, tai greičiau suvoki, kokius darbus padaryti ir kokius įstatymų pakeitimus siūlyti, kad tos problemoms būtų išspręstos.“/ BNS nuotr. – Ar manote, kad perskirsčius pinigus ir padidinus finansavimą socialinei sričiai išties Lietuvoje sumažės socialinė atskirtis? Ar šios problemos sprendimas priklauso tik nuo socialinei sričiai skiriamų lėšų kiekio?

– Iš esmės tai nėra problemos sprendimas, bet šiai dienai tai daryti būtina. Žmogus gyvena dabar. Jam reikia pavalgyti, nusipirkti vaistų bei tenkinti kitus būtinus gyvenimui poreikius. 

Vien tai, kad pakalbėsime, jog kažką planuosime ar numatysime, žmogaus gyvenimo šiandien nepakeis. Įlįskime nors dienai kitai į tų žmonių kailį, kurie gauna 300–400 eurų pajamų per mėnesį. Manau, kad kiekvienas pridėtas euras prie tiek uždirbančio žmogaus atlyginimo ar pensijos yra svarbus. 

Ir tuos eurus jiems pridėti reikėjo jau vakar. Nereikia čia filosofuoti per daug. Pabodo tos beprasmės diskusijos dėl diskusijų ar kažkokių pliusiukų. Žmonės vis tebelaukia esminių pasikeitimų arba nusivylę toliau emigruoja.

Pasisakau už visas priemones, kurios padės žmogui lengviau gyventi jau dabar. Ir darysiu viską, kad tie pokyčiai vyktų sparčiau. 

Matau, kad valdančioji dauguma Seime tam nusiteikusi ryžtingai. Tai vertinu ir tuose procesuose aktyviai dalyvauju ir dalyvausiu.

Seime nusprendėme priimti įstatyminės bazės pokyčius ir dėl investicinių projektų pritraukimo, administracinės naštos verslui mažinimo, verslo aplinkos gerinimo. Tai labai svarbu siekiant  perspektyvoje mažinti socialinę atskirtį.

 Apskritai, visos problemos viena su kita susijusios. Negali nei vienos ištraukti iš konteksto ir ją sureikšminti nematant kitų.

– Kokių dar naujų žinių, o gal net taip mėgstamų valdžios draudimų iš Seimo sulauksime šiais metais?

– Draudimai dėl draudimų, mano nuomone, nevykdomi. Jeigu draudimai atsiranda, vadinasi, jie išplaukia iš atliktos analizės ir turi labai aiškius ir konkrečius tikslus. Pavyzdžiui, perspėti, kad su problema jau taip toli nueita, kad kiti metodai nebus esminiai ir į juos visuomenė nekreips dėmesio arba tam reikės per daug laiko. Ir nors kartais kai kurie sprendimai ir atrodo labai drastiški, tačiau jų nepriėmus, pasekmės netolimoje ateityje gali būti labai pražūtingos. 

Manau, kad kiek žmonių, tiek lūkesčių. Jie ir panašūs, ir gana skirtingi. Vieniems reikia labai konkrečių dalykų, kiti siekia aktyviai dalyvauti Lietuvos gerovės kūrime, analizuoja kaip spartinti regioninės politikos sistemos sukūrimą ir kitus svarbius dalykus Lietuvai. 

Esu numatęs darbų, susijusių su aktyvesniu projektų verslo sąlygų gerinimu, investicijų pritraukimu ir žmogaus gyvenimo orumo nežeminančių atlyginimų augimo spartesniu svarstymu Seime. D. Kaminskas

Seimas turi dirbti labai įvairiomis kryptimis. Dažnai vieni gilinasi labiau į tuos įstatymų pakeitimus, kurie susiję su Seimo komiteto veikla, kuriame dirbama. Taip, aš taip pat ypatingą dėmesį skiriu sprendimų ruošimui sveikatos srityje, nes dirbu būtent Sveikatos komitete. Tačiau Seimo nario darbotvarkę dažnai koreguoja visuomenėje atsiradusios naujos problemos. 

Štai iškilo Kėdainiuose aplinkosauginės problemos, išėjo iš rikiuotės valymo įrengimai – ir tai tapo didžiuliu iššūkiu ir užduotimi išspręsti šią problemą ne tik savivaldybės vadovams, bet ir man, kaip Seimo nariui. Taigi, dirbti tenka prie įvairių įstatymų projektų.  

Visada galvojau, kad nėra atsakingesnio darbo už gydytojo. Iš dalies tai taip ir dabar galvoju, nes  dažnai gydytojo sprendimai gali nulemti tolesnį žmogaus gyvenimą. Tačiau laikui einant įsitikinu, kad ir priimami įstatymai taip pat yra nemažiau svarbūs ir reikalaujantys didelės atsakomybės. Apskritai, visi turime dirbti atsakingai bet kurioje veiklos srityje, tik tada mūsų gyvenimas, tvarkos ir santykiai keisis gerąja linkme.

Šiandien manau, kad svarbu, jog svarstysime ir turėsime patvirtinti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategiją. Valstybės tarnautojai ir kiti viešajame sektoriuje dirbantys žmonės turi labai atsakingai tarnauti valstybei ir jos žmonėms, todėl ir atlyginimai taip pat šioje srityje turėtų būti atitinkami.

– Šią kadenciją dirbti Seime Jums liko dar vienerius metus. Kokias užduotis ir tikslus sau esate išsikėlęs? 

– Taip, liko vieneri metai. Ir jie bus tikrai sudėtingi. Jau dabar matome, kas darosi Seime.

Esu iš tų Seimo narių, kurie ne apie savo įvaizdį galvoja, o siekia kuo atsakingiau ginti mūsų žmonių interesus ir priimti sprendimus tik į juos įsigilinus. 

Aš visada turiu savo nuomonę ir jos laikausi. Kolegos Seime žino, kad mano nuomonę gali pakeisti tik argumentai, bet ne kažkokios kalbelės ar beprasmės diskusijos. 

Esu numatęs darbų, susijusių su aktyvesniu projektų verslo sąlygų gerinimu, investicijų pritraukimu ir žmogaus gyvenimo orumo nežeminančių atlyginimų augimo spartesniu svarstymu Seime. 

– Jūs aktyviai dalyvaujate ir Kėdainių rajono gyvenime. Kurie naujosios valdžios žingsniai Jus labiausiai džiugina, o kurie, galbūt, neramina?

– Dalyvauju. Esu vienmandatininkas. Žmonės manimi patikėjo. Tai svarbu. Negaliu nuvilti. Tada pats savęs negerbčiau. 

Savo veiklą esu padalinęs tarsi į dvi dalis: Seime ir Kėdainių rajone. Vasaros laike daugiau dirbu rajono bendruomenėse, savivaldybėje. Išgirstu daug įvairių vertinimų ir pasiūlymų. Jie reikšmingi priimant sprendimus Seime. Kai kuriuos klausimus nukreipiu spręsti rajono savivaldybės vadovams.

O vertinti naują rajono valdžią dar ankstoka. Konkrečiau galėsiu pasakyti, kai bus patvirtintas naujas 2020 metų biudžetas su numatomais darbais ir pinigų paskirstymais. 

Galiu vieną drąsiai teigti: bendradarbiaujame nuoširdžiai ir atvirai. To labai pasigesdavau  ankstesniais metais iš buvusios valdžios.  

Manau, kad padedu spręsti visus klausimus, kurie rajonui aktualūs ir kur manau, kad mano pagalba reikalinga. 

Visi turime dirbti atsakingai bet kurioje veiklos srityje, tik tada mūsų gyvenimas, tvarkos ir santykiai keisis gerąja linkme. D. Kaminskas

Matau, kad bendromis jėgomis pavyks išjudinti tokius įstrigusius projektus, kaip Šviesiosios gimnazijos priestato statybą, Kultūros centro, stadiono, vandenvalos įrenginių rekonstrukcijos klausimus ir kitus svarbius reikalus.

– Kokių bendrų tikslų kartu su Kėdainių rajono savivaldybės vadovais sieksite ateinančiais metais patvirtinus rajono biudžetą?

– Esu komandos žmogus. Mes kartu su dabartiniais rajono vadovais bei tarybos nariais, kurie  ėjo į rinkimus palaikomi visuomeninio judėjimo „Mūsų krašto sėkmei“, esame pasitvirtinę darbus, kuriuos turime padaryti. Pirmiausiai nuo jų ir pradėjome. 

Savivaldybės vadovų komanda jau sprendžia ir, kaip mane informavo, nuo kitų metų priims sprendimą dėl nemokamo pavėžėjimo visiems senjorams ir vaikams bei neįgaliems asmenims.  Dirbame ir dėl buvusios kolegijos pastatų panaudojimo galimybių. Iš tiesų, tai tų klausimų daug.

– Rinkimai į LR Seimą – kitų metų spalį. Ar sieksite tapti Seimo nariu dar vienai kadencijai? Kokie Jūsų sprendimo motyvai? 

– Taip, manau, kad įvardintas rinkimų laikas jau nesikeis. Blaškytis aš nemėgstu. Darbas Seime pirmąją kadenciją padėjo suvokti Seimo darbo ypatumus ir įvykdyti esminius užsibrėžtus tikslus, todėl, manau, kad antrą kadenciją galima būtų dirbti dar efektyviau. Manau, kad realiai esu ir būsiu naudingas savo krašto žmonėms, kad Seime iš tiesų atstovauju būtent Lietuvos žmonių interesus, gerai žinodamas jų problemų atsiradimo priežastis. O kai žinai, kaip realiai gyvena žmogus, su kuo jis susiduria, tai greičiau suvoki, kokius darbus padaryti ir kokius įstatymų pakeitimus siūlyti, kad tos problemoms būtų išspręstos.

Pasirinkau kelią ir, jei žmonės manimi pasitikės, tuo keliu eisiu ir toliau, tad rinkimuose į LR Seimą dalyvausiu. 

- Ačiū už pokalbį.

8 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.

SKELBIMAI

touched by digitouch!