NAUJIENOS

Visos kategorijos
Savivaldybėje dėliojamas 2020 metų rajono biudžetas.  / Giedrės Minelgaitės-Dautorės/ „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Šių metų rajono biudžetas – investicinis

Kristina KASPARAVIČĖ - 08:35 Vasario 14d. 2020

Šią savaitę rajono tarybos komitetuose prasidėjo svarbiausio šių metų sprendimo – rajono biudžeto sandaros klausimų svarstymas. Kitaip sakant, nuo to, kokie sprendimai šią savaitę bus priimti ir galiausiai patvirtinti balsuojant rajono tarybos nariams vasario pabaigoje vyksiančiame rajono tarybos posėdyje, priklausys, kaip gyvensime visus šiuos metus.

Vasario 13–18 dienomis savo pasiūlymus dėl biudžeto sudarymo savivaldybei raštu gali pateikti ir gyventojai.

Kokį šiais metais planuojama sudaryti biudžetą, kam bus skirti prioritetai, paklausėme Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Arūno KACEVIČIAUS.

2020 metų biudžetas subalansuotas, todėl visi asignavimai bus paskirstyti vadovaujantis teisėtumo, ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais./ Giedrės Minelgaitės-Dautorės/ „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.Sudarant biudžetą, atsižvelgia į visos bendruomenės poreikius

– Ar 2020 metų biudžetas bus subalansuotas?

– Rajono biudžetas negali būti nesubalansuotas. Mes privalome tai padaryti.

Komisija, svarstydama Strateginį metų planą, į jį įtraukia šiek tiek daugiau objektų ir planų, žmonių idėjų ir pasiūlymų, nusimato gaires, ką norėtų padaryti daugiau net nei leidžia galimybės. O kai jau pradedamas ruošti biudžetas, skaičiuojame ir dėliojame, ieškome būdų, kaip suderinti visus rajono bendruomenės poreikius „sutelpant“ į tuos pinigus, kurie ir sudaro mūsų biudžetą. Ir čia jau negali likti nė vienos programos, kuri nebūtų paremta pinigais. Ir jokių fantazijų būti negali. Aišku, ne viskam pinigų užtenka. Čia, kaip ir šeimos biudžete, tenka kai kurių dalykų atsisakyti ir numatyti daryti tik tai, kam pinigų pakanka.

2020 metų biudžetas subalansuotas, todėl visi asignavimai bus paskirstyti vadovaujantis teisėtumo, ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais.

– Kuo išskirtinis yra šių metų biudžetas?

– Šių metų Kėdainių rajono biudžetą galėčiau pavadinti investiciniu.

Pastebiu, kad vis dažniau mėgstama naudoti žodį – rekordinis – tai šis biudžetas tam tikra prasme taip pat yra rekordinis – prie Europos Sąjungos (ES) remiamų projektų savivaldybės lėšomis turėsime prisidėti net 4 mln. 335 tūkst. eurų!

Iš Europos Sąjungos savivaldybė pritraukė nemažas investicijas, todėl ir prisidėjimas šiais metais yra rekordiškai didelis.

Mokytojus motyvuos, ikimokyklinėse įstaigose kondicionierius įrengs

– Kokios prioritetinės sritys, kurioms, be prisidėjimo prie ES projektų, skirsite daugiausiai lėšų?

– Kasmet didžiausia biudžeto dalis atitenka švietimui. Šioje srityje šiais metais net planuojame tapti vėliavnešiais – numatome įgyvendinti rajono savivaldybės mokytojų motyvacijos programą.

Labai didžiuojuosi, kad mes, kaip savivaldybė, su šiuo projektu ir savo kompleksiniu požiūriu, ko gero, būsime vieni iš lyderių Lietuvoje – visai neseniai Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pasiūlė išplėsti mokyklų darbuotojų veiklos motyvavimo sistemą, kad mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti ugdyme dalyvaujantys asmenys galėtų būti skatinami už nuopelnus profesinėje veikloje. Mes, ko gero, pirmieji būtent tai ir numatome naujame biudžete.

Mūsų rajono tarybos Švietimo ir kultūros komitetas tokią programą jau išdiskutavo ir parengė. Ir ji nuo naujų mokslo metų turėtų pradėti veikti.

Visada yra prioritetai ir mes, kaip savivaldybės vadovai, turime matyti ne vieną konkrečią trinkelę ar gatvelę, kokia ji svarbi žmogui bebūtų, bet visą visumą. A. Kacevičius

Beje, vėlgi tik šiemet Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo iš valstybės lėšų skatinti gabiausius mokinius, o mes tą Kėdainių rajone darome jau apie 15 metų. Tuo metu, kai pradėjome šią iniciatyvą, buvome pirmieji Lietuvoje. O ir Metų mokytojo premiją pradėjome teikti bene pirmieji. Ne mažiau svarbu ir tai, kad šių metų biudžete numatėme pinigų patalpų vėdinimo (kondincionavimo) sistemų įrengimui ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Ir tai tik pradžia.

Matome, kokios dabar sudėtingos oro sąlygos vasarą mokytojams ir mokiniams dirbti kabinetuose. Mokslo metai pratęsti, klimatas tik karštėja, tai tikrai turime pradėti daryti šiuos darbus, kad žmonių sveikata ir darbo kokybė nenukentėtų, kad būtų geros sąlygos pedagogams dirbti, o vaikams – ugdytis. Taip pat šiemet pradėsime organizuoti mokinių maitinimą, taikant pažangias maitinimo formas (švediško stalo principu). O nuo rugsėjo 1 dienos planuojama kompensuoti kelionės išlaidas visiems rajono mokiniams.

Be to, eilei rajono mokyklų trūksta valdymui ir švietimo pagalbai reikalingų lėšų – bemaž per 350 tūkst. eurų. Savivaldybė rado galimybę kompensuoti ir visą šių lėšų trūkumą švietimo pagalbai.

Arūnas Kacevičius: „Didžiausia bėda, kad žmonės vis dėlto sunkai pastebi pokyčius. O jų tikrai yra. Visi viešieji pinigai svarstomi, skaičiuojami ir leidžiami labai atsakingai.“/ Giedrės Minelgaitės-Dautorės/ „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.Bus pinigų ir gimnazijos priestatui

– O jau kelerius metus užstrigusiam Šviesiosios gimnazijos priestato statybų projektui pinigų numatėte?

– Dėjome visas pastangas ir kartu su Seimo nariu Dariumi Kaminsku išjudinome iš užmaršties Šviesiosios gimnazijos priestato statybą.

Rajono taryba jau pasiryžo prisidėti prie šių statybų ir numatė skirti net per 30 procentų visų statyboms reikalingų lėšų, kad tik šis procesas nestovėtų vietoje, o darbai vyktų kuo greičiau. Taigi ir šiam projektui biudžete pinigai yra planuojami.

Dėl Šviesiosios gimnazijos priestato statybų projekto būtinumo galutinai apsisprendėme ir įvertinę buvusios Kauno Jonušo Radvilos studijų centro pastatų pritaikymo gimnazijos poreikiams kainą. Jau iš pirminių paskaičiavimų matosi, kad toks pastato pritaikymo projektas savivaldybės biudžetui kainuotų daugiau kaip 2 mln. eurų. Perdarius Šviesiosios gimnazijos priestato statybų projektą, kaina sumažėjo maždaug iki 3,5 mln. eurų. Tad net ir prisidedant prie šio projekto savivaldybei maždaug 30 proc. lėšų, prie šio priestato statybos, jis savivaldybės biudžetui atsieis nepalyginamai pigiau nei rekonstruojant kolegijos pastatą. Jau nekalbant apie tai, kad Šviesiosios gimnazijos pastatai turi savo istorinę vertę kaip mokslo židinys. Ir todėl labai džiaugiamės, kad aukščiausios Lietuvos valdžios institucijos į mūsų prašymus ir įrodymus atsižvelgė, suprato, pritarė ir skyrė tam pinigų.

Inovacijų pirmiausia reikia ugdyme

– Kodėl būtent švietimo sričiai pinigų iš biudžeto atriekiama daugiausiai?

– Ši sritis „suima“ daugiausia lėšų ir kasmet yra vis tobulinama, nes jeigu žmonės jau pasirinko Kėdainius kaip tinkamus gyventi ir auginti vaikus, mes turime jiems šias ugdymo, sveikatos ir kitas paslaugas teikti kokybiškai.

Iš čia, iš mūsų rajono įstaigų, vaikai išsineš pirmąsias žinias, pirmuosius įgūdžius, bet jie jau yra naujoji karta, kuri, turime suprasti, bus ir yra pasaulio piliečiai ir todėl turime juos paruošti platesniam mąstymui, tai reiškia, kad reikia inovacijų ugdyme, o tai gali padaryti tik saugus, ramus ir aprūpintas pedagogas.

Sveikata – visa ko pagrindas

– Tačiau ne mažiau svarbu pasirūpinti ir gyventojų sveikata. Ar biudžete numatėte pakankamai lėšų sveikatos apsaugos programoms?

– Pinigai toks dalykas, kurio niekada nebus per daug, tačiau įvertindami visas biudžeto galimybes, sveikatos apsaugos gerinimui numatėme tiek lėšų, kiek tai įmanoma.

Iš biudžeto bus skiriama pinigų vykdyti endoskopinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo rajono savivaldybėje programai – bus įsigyjami nauji ir labai reikalingi prietaisai.

Taip pat vykdysime akušerinės pagalbos kokybės gerinimo rajono savivaldybės moterims programą. Joje numatytas naujagimio kraitelis, kuris skiriamas vaikučiams, gimusiems mūsų ligoninėje – čia yra skyriaus iniciatyva, kurią palaikėme, ir jie mato tame prasmę.

O visiems užregistruotiems Kėdainiuose piliečiams bus teikiamos atminimo dovanėlės – pirmosios knygelės. Norime parodyti dėmesį visiems krašto piliečiams.

Prioritetai ne tik švietimas ir sveikata

– Kokią naudą, patvirtinus tokį biudžetą, pajus eilinis žmogus?

– Nei vienas suplanuotas ir priimtas tokios didelės struktūros kaip savivaldybė biudžetas negali kažko pakeisti žmonių gyvenime kardinaliai iš karto vienu ypu ir dar per metus.

Susiduriu, kad žmonės nori būtent to, tačiau visi darbai ir visos investicijos kainuoja.

Pinigai toks dalykas, kurio niekada nebus per daug, tačiau įvertindami visas biudžeto galimybes, sveikatos apsaugos gerinimui numatėme tiek lėšų, kiek tai įmanoma. A. Kacevičius

Visada yra prioritetai ir mes, kaip savivaldybės vadovai, turime matyti ne vieną konkrečią trinkelę ar gatvelę, kokia ji svarbi žmogui bebūtų, bet visą visumą.

Matome sritis ir kryptis, kuriose dirbame. Žmonių gerovė, jų patogumas gyventi, švietimas ir kultūra, laisvalaikio užimtumas yra prioritetai.

Tačiau tai nereiškia begalinio finansavimo šioms sritims. Tikrai ne kiekvienas renginys ar susibūrimas turi būti finansuojamas. Kaip ir ne kiekvienas objektas.

Savivaldybė deda investicijas į didesnio masto daugiau žmonių sutraukiančius renginius ir taip pat didesnės žmonių grupės problemas sprendžiančius objektus ar situacijas.

Žmonių gerovė ateina po truputį.

Žmonės pastebi pokyčius, bet kiekvieno poreikiai ir matymas yra skirtingas, o savivaldybė juos visus turi matyti, girdėti ir suderinti, priimant reikalingiausius sprendimus.

Visi viešieji pinigai svarstomi, skaičiuojami ir leidžiami labai atsakingai.

O tai, ką pajus žmonės tiesiogiai, tai, kad didžiausia pinigų suma skirta šiemet programai „Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai investicijų projektams ir remonto darbams finansuoti“. Joje planuojami 5 mln. 580,3 tūkst. eurų lėšų. Jos ateina ir į kaimą, ir į miestą proporcingai.

Ir visos jos gerina mūsų visų gyvenimą – kompleksiškai atnaujinami daugiabučių namų kvartalai; lėšų skiriama seniūnijų kelių žvyravimui; įrengti parkai, poilsio zonos, užbaigiamas stadionas, po truputį tvarkomi darželiai, investuojama į ligoninę, keičiasi daugelis paslaugų – greitėja aptarnavimas.

Šis biudžetas tam tikra prasme taip pat yra rekordinis – prie Europos Sąjungos remiamų projektų savivaldybės lėšomis turėsime prisidėti net 4 mln. 335 tūkst. eurų! A. Kacevičius

Dar tam tikra suma papildys ir žmonių kišenes, bet tik netiesiogiai, žinoma: bus skiriamos įvairios kompensacijos sudėtingiausiai gyvenantiems. Tai bus tokia parama kaip nemokamas socialiai remtinų vaikų maitinimas ikimokyklinėse įstaigose; karšto ir šalto vandens pardavimo kainos socialiai remtiniems asmenims kompensavimas; kelionės išlaidų kompensavimas tam tikrų grupių asmenims.

O taip pat dar didėja ir atlyginimai žmonėms jau tiesiai į rankas.

Nuo šių metų didėja darbo užmokestis visiems darbuotojams dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo iki 607 eurų ir pareiginės algos bazinio dydžio padidėjimo iki 176 eurų.

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui 2020 metų valstybės biudžeto įstatyme skirta 108 tūkst. eurų, o tai sudaro 7 proc., savivaldybė skiria dar 3 proc. arba 45,3 tūkst. eurų.

Socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų.

Be to, suplanuota, kad nuo rudens, kai prasidės naujieji mokslo metai, bus įgyvendintas nemokamo pavėžėjimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje projektas ne tik vaikams, bet ir pensinio amžiaus žmonėms bei neįgaliesiems.

– Ačiū už pokalbį.

Biudžeto nauda bus akivaizdi visiems gyventojams

Romualdas Gailiūnas, rajono tarybos Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas:

„Drąsiai galiu teigti, kad Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžetas yra subalansuotas.

Nežiūrint į tai, kad savivaldybės indėlis į įgyvendinamus projektus, kuriems buvo skirtas Europos Sąjungos fondų finansavimas, šiais metais yra beveik du kartus didesnis lyginant su praėjusiais metais, vis dėlto galima teigti, kad kompetentingų savivaldybės administracijos darbuotojų ir valdančiosios koalicijos tarybos narių dėka, buvo rasta galimybė finansuoti visas programas ir kitus investicinius projektus, kurie yra būtini gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui.

Įgyvendinus planuotus projektus, pagerės daugiabučių namų kiemų infrastruktūra: atsiras daugiau vietų automobiliams, žaidimų aikštelėms, poilsio zonoms. Taip pat atsiras daugiau sutvarkytų viešųjų erdvių: parkų, sporto aikštynų, gatvių, vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurie leis gyventojus aprūpinti geriamuoju vandeniu ir svarbiausia – bus surenkamos nuotekos. O tai reiškia, kad bus mažiau teršiama gamta.

Darželių-mokyklų, kultūros įstaigų renovacija leis teikti kokybiškesnes paslaugas tiek šiose įstaigose dirbantiems, tiek ir besilankantiems, o pastačius Šviesiosios gimnazijos priestatą pagaliau bus išspręstas klausimas dėl šios ugdymo įstaigos higienos normų atitikimo.

Apibendrinant galima teigti, kad biudžeto nauda bus akivaizdi visiems gyventojams – tiek mažiesiems, tiek jaunimui, tiek dirbantiesiems, tiek ir senjorams.

12 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.
Taip pat skaitykite

SKELBIMAI

touched by digitouch!