NAUJIENOS

Visos kategorijos
  / BNS (Juliaus Kalinsko) ir Algimanto Barzdžiaus nuotr.

Politikų manipuliacijos nesuveikė

Kristina KASPARAVIČĖ - 11:00 Gegužės 24d. 2019

Ovidijus Kačiulis į „Aušrą“ nesugrąžintas – į direktoriaus vietą paskelbtas konkursas

Pralaimėti rinkimai ir valdžios praradimas nestabdo liberalų siekio į atsakingus aukštus postus susodinti savų – praėjusį penktadienį vykusiame rajono tarybos posėdyje jie nėrėsi iš kailio siekdami, kad jų bendražygis, buvęs savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis užimtų LSU „Aušros“ progimnazijos direktoriaus vietą. Planas neišdegė. Nesuveikė net manipuliacijos su gąsdinimais bei apeliavimu į moralę. O. Kačiulis nepaskirtas vadovauti „Aušros“ progimnazijai. Antradienį paskelbtas viešas konkursas į šios ugdymo įstaigos direktoriaus vietą.

Apsižioplino ir nespėjo susitvarkyti reikalų

O. Kačiulis į „Aušros“ mokyklos direktoriaus pareigas pasiprašė grąžinamas po to, kai pasikeitus valdžiai neteko savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų. Jis motyvavo tuo, kad grįžti į anksčiau eitas minėtos progimnazijos vadovo pareigas jam garantuoja Vietos savivaldos įstatymas.

Tiesą pasakius, jei ne buvusios valdžios žioplumas, panašu, kad O. Kačiulis būtų grąžintas į „Aušrą“ net ir galimai pažeidžiant įstatymus. Ir šiandien jis jau neabejotinai eitų direktoriaus pareigas.

Šis planas nepavyko tik todėl, kad anuomet paties

O. Kačiulio vadovaujama savivaldybės administracija apsižioplino ir laiku neužsakė pažymos iš Specialiųjų tyrimų tarnybos dėl jo tinkamumo eiti mokyklos vadovo pareigas, todėl paskutiniuose senosios sudėties rajono tarybos posėdžiuose šis klausimas negalėjo būti svarstomas, kur neabejotinai būtų buvęs patvirtintas buldozerio principu.

Vietos savivaldos įstatymas negarantuoja O. Kačiuliui teisės grįžti į ankstesnes pareigas, nes tapdamas savivaldybės administracijos direktoriumi jis nebuvo išrinktas į rajono tarybą. Aut. past.

Kreipėsi į ministeriją

Pasikeitus valdžiai, O. Kačiulis neatsisakė planų grįžti į mokyklos direktoriaus vietą.

Naujieji rajono vadovai, gavę jo prašymą, kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją (VRM) prašydami išaiškinti, ar tikrai buvusį savivaldybės administracijos direktorių privalu grąžinti į anksčiau eitas mokyklos vadovo pareigas.

Šios ministerijos specialistai išanalizavo visas faktines aplinkybes ir išaiškino, kad Vietos savivaldos įstatymas negarantuoja O. Kačiuliui teisės grįžti į ankstesnes pareigas, nes tapdamas savivaldybės administracijos direktoriumi jis nebuvo išrinktas į rajono tarybą. Kadangi jis buvo paskirtas valdančiųjų į politinio pasitikėjimo pareigybę, jam minėtoji įstatymo nuostata negalioja.

VRM raštas – niekinis?

Rajono tarybos posėdyje paaiškėjus, kad naujoji valdžia neketina O. Kačiulio grąžinti į mokyklą, opozicija pasiskelbę liberalai visomis išgalėmis bandė gelbėti savo bendražygį.

Rajono tarybos narys Virmantas Pikelis įrodinėjo, kad VRM išvada, kuria remiantis ir priimtas sprendimas netenkinti O. Kačiulio prašymo, neva yra niekinė.

Pasak jo, savivaldybei atsiųstame rašte VRM išdėstė tik savo nuomonę, todėl ji negali būti vertinama kaip oficialus teisės aktų išaiškinimas ir dėl šios priežasties nereikėtų ja remtis priimant sprendimą.

Savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius bei Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Dalius Ramonas paaiškino, kad oficialaus VRM dokumento laikyti niekiniu negalima, bei priminė, kad remiantis tokio pobūdžio ministerijų raštais iki šiol buvo parengtas ir savivaldybės taryboje priimtas ne vienas sprendimas.

Be abejonės, tokių sprendimų buvo priimta ir rajonui vadovaujant patiems liberalams, kurie dabar užsimojo sumenkinti svarbų aukštos institucijos savivaldybei pateiktą dokumentą.

Rajono tarybos posėdyje liberalai nesėkmingai „advokataudami“ savo bendražygiui Ovidijui Kačiuliui ir bandydami be konkurso prastumti jį į „Aušros“ progimnazijos direktoriaus pareigas, pasitelkė net manipuliacijas su gąsdinimais bei apeliavimu į moralę. Algimanto Barzdžiaus nuotr.Gąsdino teismu

V. Pikelio išvedžiojimams patyrus fiasko, situaciją bandė gelbėti S. Grinkevičius gąsdindamas teismu: „Kas imsis atsakomybės, jeigu bus kreipiamasi į teismą? O teismai dažniausiai gina silpnąją pusę, o silpnoji pusė tai yra asmuo. Mes esam stiprioji pusė, mes esam institucija. Tai kas prisiims tą atsakomybę?“

Jo poziciją bandė sustiprinti ir dar vienas liberalas, Kėdainių socialinės globos namuose ūkvedžiu (tiksliau – ūkio padalinio vadovu) dirbantis, bet teisininku prisistatantis Saulius Sinickis.

Jis aiškino, kad kiekvienas rajono tarybos narys turėtų prisiimti asmeninę atsakomybę ir iš savo asmeninės kišenės atlyginti O. Kačiuliui padarytą žalą, kai bylą jis neva laimės teisme.

S. Sinickis sakė esąs įsitikinęs, kad O. Kačiulis laimės teisme, nors ir pripažino, kad Lietuvoje nėra analogiškos teismų praktikos.

Patys asmeninės atsakomybės neprisiėmė

Tokie liberalų vieši pareiškimai nustebino rajono tarybos narę, valstiečių ir žaliųjų atstovę Adelę Štelmokienę, kuri priminė, kad liberalai asmeninę atsakomybę bando primesti kitiems, bet patys jos neprisiima.

Pasak politikės, dar visai neseniai, tiems patiems liberalams valdant rajoną, buvo kilęs nemalonus nesusipratimas tarp rajono tarybos nario Algimanto Kižausko ir Dotnuvos seniūno Vytauto Grigo.

Pasak A. Štelmokienės, seniūnas santykius su tarybos nariu aiškinosi už seniūnijos pinigus nusamdęs brangiai apmokamą advokatą.

„Ar tuo atveju kas nors pareikalavo, kad Dotnuvos seniūnas grąžintų pinigus seniūnijai, kuriuos ši turėjo sumokėti advokatui? Tada tikriausiai nebuvo reikalaujama asmeninės atsakomybės, o dabar ja mums grasinate“, – sakė A. Štelmokienė.

Pranoko pats save

S. Grinkevičiaus reakcija į A. Štelmokienės pastabą nustebino net visko mačiusius politikos senbuvius: „Iš tiesų, ką gerbiama Adelė pasakė, tai dar kartą patvirtina, kad tai nėra taip, sakysim, visiškai čia viskas objektyvu ir viskas gražu.

Reiškia, kažkokios senos nuoskaudos graužia kai kuriuos mūsų tarybos narius ir jie naudodamiesi šituo momentu bando tas nuoskaudas kažkaip kompensuoti.

Aš tiktai šitaip traktuoju Adelės pasisakymą ir priminimą to atvejo, kuris buvo kažkada tai kažkoks.“

A. Štelmokienė, nustebusi, kad S. Grinkevičius nebeturėdamas jokių argumentų griebiasi emocinio manipuliavimo, atkirto, kad kalbama ne apie kažkokias nuoskaudas, o apie tai, kad, pasak jos, buvo sumokėti biudžeto pinigai Dotnuvos seniūno asmeninėms ambicijoms tenkinti nuskriaudžiant pačią seniūniją, bet už tai tuo metu rajonui vadovavę liberalai neprisiėmė jokios atsakomybės.

Pripažino, kad įstatymas negali būti taikomas

Nepavykus įtikinti rajono tarybos narių, kad O. Kačiulis turi būti grąžinamas direktoriauti į „Aušros“ mokyklą, liberalai puolė keisti taktiką.

Bandydami apeliuoti į sąžinę ir moralę, jie visgi patys pripažino, kad išties O. Kačiuliui Vietos savivaldos įstatymo suteikiamos garantijos negalioja.

Jeigu mes grąžintume O. Kačiulį į „Aušros“ progimnazijos direktoriaus pareigas, taip pat galėtume būti paduoti į teismą pagal tuos pačius faktus. Reikia eiti švarios politikos keliu. P. Aukštikalnis

„Jeigu būtų atitikimas šito straipsnio, čia mes net nediskutuotumėm“, – pripažino S. Grinkevičius ir pasiūlė grąžinti O. Kačiulį į „Aušrą“ ne pagal Vietos savivaldos įstatymą, o tiesiog laisva tarybos narių valia.

O. Kačiuliui posėdyje aktyviai „advokatavęs“ V. Pikelis taip pat pripažino: „Iš tikrųjų prievolės grąžinti nėra, kaip ir nėra užkertamas kelias sugrąžinti.“

Jis pridūrė, kad klausimas dėl O. Kačiulio karjeros yra tarybos narių požiūrio ir moralės reikalas.

Metė kaltinimus naujai valdžiai

Supratę, kad planas sugrąžinti O. Kačiulį į „Aušrą“ neišdegs, liberalai griebėsi šiaudo.

S. Grinkevičius nepertraukiamai atpylė ilgą monologą, apeliuodamas į tarybos narių sąžinę, nors dar visai neseniai pats būdamas meru tokių ilgų pasisakymų niekam neleisdavo išsakyti įžuliai juos nutraukdamas.

S. Grinkevičius grubiai manipuliuodamas aiškino dabar suprantąs, kad tie ketveri metai, kuomet jis buvo valdžioje, nieko nedavė: „Grįžta sena tvarka, grįžta senas požiūris. Man skambino šitą savaitę keletas, ne keletas – nemažai žmonių iš „Aušros“ progimnazijos, mokytojai ir jie kalbėjo su manim. Sako, darykit kažkaip taip, kad vis dėlto direktorius grįžtų atgal. Tai aš sakau, kodėl jūs neateinat, kodėl jūs nesikreipiat į valdančiuosius? Mes dabar opozicijoj, mes nelabai ir turim kažkokią įtaką, ir sako – mes bijom. Mes bijom susidorojimo. Tai man jau labai keista pasidarė tai, kad žmonės, dar jūs tik mėnesį valdžioj, jau bijo. Apie ką mes šnekam?“

Toks pasisakymas šokiravo rajono vadovus.

Tokį S. Grinkevičiaus pareiškimą jie vertina kaip šmeižtą, todėl ketina svarstyti, ar nereikėtų imtis teisinių priemonių, kad ateityje būtų užkirstas kelias rajono tarybos nariams taip neatsakingai manipuliuoti žmonių emocijomis, skleidžiant niekuo nepagrįstus gandus ar net galimai pačių išsigalvojimus.

Gąsdino ir kadrų stygiumi

Kai nesuveikė net tokie pasisakymai, liberalai puolė gąsdinti rajono vadovus, kad bus sunku rasti žmones, kurie norėtų užimti vadovų pareigas, nes vien šiais metais bus skelbiami keturi konkursai į mokyklos vadovų vietas.

Galiausiai S. Grinkevičius, matyt, supratęs, kad O. Kačiulio taryba nesugrąžins į „Aušros“ direktoriaus vietą, rėžė: „Žmogus atidirbęs tiek metų, turintis tokią patirtį, reiškia nevertas nieko – mes jį siunčiam kažkur tai vėl iš naujo eit į konkursą.“

Visi vadovai nieko verti?

Tarybos narė Nijolė Naujokienė atkirto: „Visi rajono ugdymo įstaigų direktoriai, šį darbą dirbę net ne po vieną dešimtį metų, turės dalyvauti konkursuose, nes tai numatyta įstatyme. Tai ką, pagal tokią logiką tai reiškia, kad jų darbas taip pat nuvertinamas, jais nepasitikima?

Aš manau, kad O. Kačiulis turi pakankamą kompetenciją ir gali dalyvauti konkurse, gali būti lygioj startinėj linijoj su visais kitais vadovais ir užimti mokyklos vadovo poziciją, o ne remtis nesama teise ir reikalauti kažkokių išskirtinių sąlygų.

Klausantis šiandienos posėdyje kai kurių liberalų pasisakymų, man atrodo, kad jų tikslas – bandyti daryti politinį spaudimą tarybos nariams.“

Gėda klausyti

Politikos naujokas, rajono vicemeras Paulius Aukštikalnis stebėjosi tokiais politikos senbuvių pasisakymais: „Man nesuprantama, kodėl šnekama apie kažkokią asmeninę atsakomybę, apie kažkokį politinį susidorojimą. Tikrai gėda klausyt patyrusių tarybos narių.

Nereikia pamiršti ir priešingo atvejo – jeigu mes grąžintume O. Kačiulį į „Aušros“ progimnazijos direktoriaus pareigas, taip pat galėtume būti paduoti į teismą pagal tuos pačius faktus. Reikia eiti švarios politikos keliu.“

Paskelbtas konkursas

Rajono taryboje klausimo svarstymas dėl O. Kačiulio neįprastai užsitęsė, tačiau liberalų manipuliacijos nesuveikė.

O. Kačiulis į „Aušrą“ nesugrąžintas. Priimtas sprendimas skelbti konkursą šios progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.

Antradienį konkursas jau paskelbtas. Jame, žinoma, jei tik norės, galės dalyvauti ir O. Kačiulis. Pretendentų atranka vyks spalio 9 dieną.

10 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.

SKELBIMAI

touched by digitouch!