GYVENIMAS MARGAS

Visos kategorijos

Psichologinė pagalba pasieks ir kaimų gyventojus

Akvilė KUPČINSKAITĖ - 11:48 Gegužės 16d. 2018

Sėkmingai paramos bei pagalbos projektus vykdantis labdaros ir paramos fondas „Viltis–Vikonda“ tęsia gerumo iniciatyvas. Pirmuosius darbus jau pradėjo naujas fondo projektas „Tiesiame pagalbos ranką“. Jo metu dėmesys bus sutelktas į krizes išgyvenančių kraštiečių psichologinę sveikatą ir šios stiprinimą.

Kuo svarbi psichinė sveikata?

Fondo projektų vadovė Vitalija Surgautienė akcentuoja, kad psichikos sveikata yra neatsiejama bendros sveikatos dalis.

„Pasaulinė sveikatos organizacija teigia, jog psichikos sveikata yra geros savijautos būsena, kurioje asmuo suvokia savo sugebėjimus, gali susidoroti su įprastais gyvenimo stresais, našiai ir rezultatyviai dirbti bei įnešti savo indėlį į bendruomenę.

Įgyvendindami projektą sudarysime galimybę šeimoms gauti taip reikalingą kvalifikuotą psichologinę pagalbą pagal jų gyvenamąsias vietoves, padėsime šeimoms ir jų artimiesiems, išgyvenantiems emocines, traumuojančias krizes bei turintiems įvairių sunkumų dėl priklausomybių. Taip gerinsime krašto gyventojų psichikos sveikatos būklę“, – apibrėžia pašnekovė.

Pasieks ir kaimų gyventojus

Džiugiausia žinia ta, jog kvalifikuota psichologinė pagalba pasieks ir atokiausiuose rajono kampeliuose gyvenančius žmones.

Projektas „Tiesiame pagalbos ranką“ aprėps visą rajoną. Jis bus vykdomas visoje Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje – visose 11 rajono seniūnijų, plėtojant anksčiau fondo vykdytų projektų metu susiformavusią gerąją psichologinių paslaugų teikimo praktiką. V. Surgautienė

„Projekto „Tiesiame pagalbos ranką“ veiklose numatytos psichologų konsultacijos seniūnijų gyventojams, Kėdainių paramos šeimai centro vaikams, jų tėvams. Vykdant projektą stiprinsime ne tik tarpinstitucinius ir bendruomeninius ryšius, telksime institucijas bendradarbiavimui, bet ir patys būdami bendradarbiais susitelkę kartu spręsime šeimų bėdas, padėsime joms“, – pasakoja V. Surgautienė.

Projektas „Tiesiame pagalbos ranką“ aprėps visą rajoną. Jis bus vykdomas visoje Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje – visose 11 rajono seniūnijų, plėtojant anksčiau fondo vykdytų projektų metu susiformavusią gerąją psichologinių paslaugų teikimo praktiką.

Kartu padės ir savivaldai

„Įgyvendindamas projektą fondas veiks kaip stiprus ir aktyvus savivaldos partneris stiprinant rajono gyventojų psichikos sveikatą. Projekto vykdymui sudaryta 14 bendradarbiavimo sutarčių“, – sako pašnekovė.

Projekto partneriai: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių, Krakių, Pelėdnagių, Pernaravos, Surviliškio,

Šėtos, Truskavos, Vilainių, Kėdainių miesto seniūnijos, savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kėdainių pagalbos šeimai centras. Jie teiks dalykinę paramą projekto vykdymui.

Daugiau nei dvi paros konsultacijų!

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu iš viso bus suteikta 54 val. psichologinės konsultacijos, taip pat vyks mokymai, kuriuose dalyvaus 120–160 dalyvių.

Projektui vykdyti pasitelkti patirtį turintys psichologai, kurie mokymų metu šeimoms ir jų nariams bei artimiesiems suteiks psichologinę pagalbą, sieks gerinti asmenų psichikos būklę, skatins giliau ir naujai pažvelgti į šeimos, tėvų, vaikų santykius, patars, kaip grįsti juos savitarpio pagarba bei supratimu. V. Surgautienė

„Projektui vykdyti pasitelkti patirtį turintys psichologai, kurie mokymų metu šeimoms ir jų nariams bei artimiesiems suteiks psichologinę pagalbą, sieks gerinti asmenų psichikos būklę, skatins giliau ir naujai pažvelgti į šeimos, tėvų, vaikų santykius, patars, kaip grįsti juos savitarpio pagarba bei supratimu, – smulkiau apie projekto veiklas pasakoja V. Surgautienė. – Konsultacijas vykdys psichologė iš Kauno Agnė Masiukienė. Ji atsakys, kaip surasti išeitį iš probleminių situacijų, mokys spręsti įvairias psichologines, socialines problemas, padės patiriantiems emocinius ir traumuojančius išgyvenimus.“

Pakvies į „Šeimų vakarą“

Lapkričio mėnesį projekto veiklose numatytas renginys ,,Šeimų vakaras“.

„Renginys skirtas stiprinti rajono šeimų ir asmenų psichikos sveikatos būklę ugdant savarankišką ir gyvybingą šeimą, pagrįstą jos narių savitarpio pagalba ir atsakomybe.

Šventės metu projekto dalyviai ir partneriai dalinsis patirtimi bei pasiektais rezultatais. Tikslinės grupės nariai atskleis pokyčius jų šeimose, papasakos, kaip pavyko įveikti gyvenimo sunkumus, nesusitelkiant tik į savo kančią ar nusivylimą“, – pasidalija projekto vadovė V. Surgautienė.

Projektui įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybė skyrė 1 500 Eur. Įgyvendinant projektą bus panaudota fondo „Viltis–Vikonda“ sukaupta geroji projektų įgyvendinimo patirtis bei praktika, taip pat turimi žmogiškieji ištekliai.

Palengvino vienišos mamos buitį

Labdaros ir paramos fondas „Viltis–Vikonda“ su projektu „Tiesiame pagalbos ranką“ startavo pagelbėdamas Vilainių seniūnijoje gyvenančiai vienišai jaunai mamai. Sudėtingą gyvenimo tarpsnį išgyvenančios moters buityje labai trūko skalbyklės. Ją padovanojo jautrios širdies verslininkas Valdas Pažūsis.

Paskui meilę

Kaip pasakoja Vilainių seniūnijos socialinė darbuotoja Gerda Liubinaitė, moteris į Kėdainių kraštą gyventi atvyko iš kito rajono ir visa tai – dėl meilės vyrui. Pora susituokė ir susilaukė dukrytės, bet vėliau išsiskyrė, todėl dabar vienų metukų dukrytę moteris augina viena.

„Su ja bendraujame jau apie metus. Moteris iš pradžių gyveno nuomojamame bute, bet likusi visiškai be pajamų, su kūdikiu ant rankų įbrido į skolas. Situacija buvo labai sudėtinga ir moteris pateko į rizikos šeimų sąrašą. Taip mes ir susipažinome, – istorija dalijasi G. Liubinaitė. – Mes jai pasiūlėme apsistoti Kėdainių laikinojo apgyvendinimo namuose, kol rinksime labdarą ir lauksime socialinio būsto eilėje. Moteris labai nenorėjo likti laikinojo apgyvendinimo namuose, nes ji pati užaugo globos namuose, tad manė, kad ir ten gyvenimo sąlygos bus panašios. Vis tik mes ją nuvežėme pasižiūrėti ir jai visai patiko. Moteris pamatė, kad čia viskas kitaip nei vaikų globos namuose – čia labiau panašu į savarankiško gyvenimo namus, kur visą parą gali sulaukti socialinių darbuotojų pagalbos.“

Sulaukė socialinio būsto

Laikinojo apgyvendinimo namuose moteris su dukrele gyveno apie pusmetį. Per tą laiką jai buvo pasiūlytas socialinis būstas – kambarys. Čia moteris ir persikėlė, o laikinojo apgyvendino namų bei seniūnijos socialinės darbuotojos rado gausybę geradarių, kurie vienišai mamai padovanojo viską, ko gali prireikti buityje: baldus, buities techniką, namų apyvokos reikmenis. Mat, pasak G. Liubinaitės, mama teturėjo vaiko kraitelį – lovytę ir kitus mažylės reikmenis.

Mane stebina, kad aplink mus yra daug gerų žmonių. Kai kreipiamės į juos pagalbos, tikrai labai mažai kas atsuka nugarą. Žmonės linkę padėti. Nuo šios mamos nenusisuko niekas. Socialinė darbuotoja

„Mane stebina, kad aplink mus yra daug gerų žmonių. Kai kreipiamės į juos pagalbos, tikrai labai mažai kas atsuka nugarą. Žmonės linkę padėti. Nuo šios mamos nenusisuko niekas“, – kilnia visuomene džiaugiasi socialinė darbuotoja.

Įsigyti pačiai nebūtų pavykę

Jaunai mamai žmonės buvo padovanoję ir skalbyklę, bet vėliau paaiškėjo, kad ši neveikia.

„Moteris gyvena tik iš socialinių išmokų, dabar dar gauna ir alimentus, tačiau pinigėlių skalbyklės remontui, dėvėtai skalbyklei ar įsigyti ją bent išsimokėtinai – finansinių galimybių tikrai nėra. Mama labai tvarkinga, bet pusę metų su mažu vaiku gyventi be skalbyklės be galo sudėtinga. Taigi pradėjau ieškoti pagalbos ir kreipiausi į fondą „Viltis–Vikonda“, su kuriuo mūsų seniūnija bendradarbiauja jau seniai. Seniūnijoje vyksta įvairūs fondo projektai, kurių metu pagalbos jau sulaukė daug seniūnijos šeimų. Esame labai dėkingi už pagalbą ir šiai jaunai mamai, – sako socialinė darbuotoja. – Dabar mamai nieko netrūksta. Ji be galo laiminga sulaukusi dovanotos skalbyklės. Moters buitis gerokai palengvėjo, nes nebereikia prašyti, kad kas nors išskalbtų, mokėti už tai pinigus ar skalbti rankomis.“

Planuose – savarankiškas gyvenimas

Jauna mama su socialine darbuotoja atvirai dalijasi savo svajonėmis. Moters planuose – kuo greičiau atsistoti ant kojų ir savarankiškai gyventi kartu su savo dukryte.

„Dabar moteris yra vaiko priežiūros atostogose. Deja, ji negauna šių išmokų, nes jos darbo stažas buvo per trumpas. Vis tik jauna mama, paauginusi dukrelę, žada vaiką leisti į darželį, o pati norėtų grįžti į ankstesnę darbovietę.

Moteris stengiasi pati kabintis į gyvenimą. Ji nori būti savarankiška ir labai rūpinasi savo dukrele“, – sako socialinė darbuotoja.

Mamai rūpesčių nepaliko

Vienišai mamai skalbimo mašiną padovanojęs buitinės technikos serviso savininkas Valdas Pažūsis

gerą širdį parodė ne pirmą kartą.

„Esu skalbyklių dovanojęs ir anksčiau, – atskleidžia jis. – Bet dažniausiai tai darydavau per įvairias gerumo akcijas. O šįsyk sulaukiau prašymo vienišai mamai padovanoti skalbyklę ir padovanojau. Lietuvoje tikrai nemažai šeimų, kurioms reikia panašios pagalbos.“

V. Pažūsis ne tik padovanojo skalbyklę, bet pats savo įmonės transportu ją atvežė jaunai mamai ir kartu su savo darbuotoju netgi prijungė. Tad moteriai neliko jokių rūpesčių – skalbti buvo galima tiesiog tą pačią akimirką.

Išsprendė tuoj pat

Fondo „Viltis–Vikonda“ projektų vadovė V. Surgautienė pabrėžia, kad visas fondą pasiekiančias krašto gyventojų bėdas siekiama išspręsti nedelsiant.

„Rėmėją šiai bėdai suradome per vieną dieną. Verslininkas iškart geranoriškai sutiko padėti vienišai mamai ir padovanoti skalbyklę. Socialinė darbuotoja negalėjo patikėti, kad problema išspręsta taip greitai. Išties – geri darbai daromi greitai“, – sklandžiu naujojo fondo projekto „Tiesiame pagalbos ranką“ startu pasidžiaugė V. Surgautienė.

Padeda tiems, kam išties reikia

Visuomeninio judėjimo „Mūsų krašto sėkmei“ pirmininkas, labdaros ir paramos fondo „Viltis–Vikonda“ savanoris Arūnas Kacevičius mano, kad fondo projektas „Tiesiame pagalbos ranką“ bus naudingas mūsų visuomenei, inicijuos reikšmingus pokyčius ir, be jokios abejonės, padės tiems, kam labiausiai reikia pagalbos.

„Vieniša mama, kuriai šįsyk padėjome, tikrai neturėjo finansinių galimybių įsigyti skalbimo mašinos pati. Moteris netgi neturi karšto vandens. Tad džiaugiuosi, jog Kėdainių verslininkas mielai sutiko padovanoti skalbyklę, nes auginant mažą vaiką verstis be skalbimo mašinos sudėtinga. Mūsų sulaukusi moteris iš džiaugsmo net susigraudino.

Labai gera, kai pamatai, jog kažkuo padedi žmogui, ir ypač tada, kai padėti gali tiems, kam iš tiesų tos pagalbos būtinai reikia“, – sakė A. Kacevičius.

Dėkoja aktyviausiems

Labdaros ir paramos fondo „Viltis–Vikonda“ direktorė Irena Staliorienė dėkoja fondo savanoriams.

„Labai norėčiau padėkoti visiems savanoriams, o ypač A. Kacevičiui. Jis itin aktyviai dalyvauja fondo veikloje ir visada išgirsta mūsų fondo išreikštas gyventojų bėdas. Manau, kai pamatai pagalbos sulaukusio žmogaus džiaugsmą, tai pats lygiai taip pat džiaugiesi, nes galėjai tą džiaugsmo lašelį įnešti į kito žmogaus širdį“, – jautriai žodžiais pirmąją fondo projekto „Tiesiame pagalbos ranką“ istoriją užbaigė I. Staliorienė.

0 Skaityti komentarus / komentuoti

Komentuoti

Naujienų portalo www.rinkosaikste.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau rodo komentaro autoriaus IP adresą ir pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus redakcija.ra@gmail.com. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Skelbdami savo nuomonę, jūs sutinkate su taisyklėmis.
Griežtai draudžiama www.rinkosaikste.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.rinkosaikste.lt kaip šaltinį.

SKELBIMAI

touched by digitouch!